• بایگانی

ایران، مستعمرۀ سوئد؟

فاز ۲!

خلاف اصول/منطق سیاسی!

آیا پادشاه کرد است؟

دمکراسی به سبک سوئدی!

فاز ۲!

رشوه خوار: دادگستری لنگرود

رشوه ده: دکتر مهران اصفهانی زاده سخیف لنگرودی

مورد رشوه: احتمالا پول

رشوه خوار: ستوان ؟ پاسگاه دیوشل

رشوه ده: دکتر مهران اصفهانی زاده سخیف لنگرودی

مورد رشوه: احتمالا نمره دانشگاه ازاد چالوس

نتیجه رشوه خواری؟ گروگان گیری دخترانم در سوئد- سوء استفاده سوئد/غرب؛ تضعیف ایران/اسلام؛ ایجاد اختلال در زندگی

چرا رشوه دادند؟ برای رسیدن به اروپا مرا سد راه خود می دیدند

ایا تهمت می زنم؟ اعاده حیثیت کنید اگر نتوانستم ثابت کنم

مرا به ایران مرتد معرفی کردند و به سوئد مسلمان قاتل معرفی کرده اند؛ جالب اینکه انها هم نماز می خوانند و هم قران می خوانند

البته دکتر سخیف لنگرودی بخاطر مشکل مشروب خبرچین تشریف دارند؛ ثابت کردن کمی سخت می باشد ولی غیر ممکن نیست

ال وعده وفا اقای روحانی

اثبات سخنان ژنو

اثبات قانونمندی ایران

اثبات قانونمندی اسلام

هدف من: با گروگان گیری دخترانم در سوئد قبض روح شده ام؛ شما هم میتوانید جان مرا بگیرید ولی تا مرگ روح همه را خواهم گرفت. کتابها و نوشتارم به سازمان ملل و دیگران را دیده و خوانده اید

پیشنهاد می کنم که رسانه های ایران مصاحبه کنند/فیلم مستند یا فیلم “هرگز بدون دخترم” بسازید

Warning: Undefined variable $footer_widget_setting in /customers/9/e/4/kimyana.se/httpd.www/wp-content/themes/enfold451/footer.php on line 203