با وجود به رسمییت شناختن!

  دادگاه امتناع به دریافت این مدرک دارد!

  با وجود به رسمییت شناختن!

  وکیل ماریا یوله بی در ضمن دادخواست تائید کرد نه “ملاقات والدین حق فرزندان است

  14 سپتامبر 2016 طبق مشاهدۀ عینی معلم “کیمیّا بر روی زمین نشست، گریست و نمی خواست با مادر خود برود” و یا اینکه فایل صوتی کیّانا اظهار کرد “می خواهم امشب کنار پدرم بخوابم“. سپس طبق گواهی در خانۀ زنان، پلیس و دیگر تحقیقات فرزندانم پیاپی اشتیاق و آرزوی دیدن مرا ابراز میداشتند.

  این حق مسلم فرزندان طبق قوانین و همچنین اقرار وکیل ماریا یوله بی علی رغم ارادۀ فرزندانم، انکار می شوند.

  این چیزی بغیر از گروگان گیری نیست.

  Warning: Undefined variable $footer_widget_setting in /customers/9/e/4/kimyana.se/httpd.www/wp-content/themes/enfold451/footer.php on line 203