• اخبار

به نظر شما!

HD-o568-18

طبق اظهارات سوئد، دگراندیشان در چین حق وکیل ندارند.

طبق اظهارات سوئد، دگراندیشان در عربستان سعودی اجازۀ ملاقات فرزندان خود را ندارند.

در حالی که من در سوئد طبق حکم دادگاه بدون حق وکیل اجازۀ دیدن فرزندانم را ندارم.

بله، سوئد!

من تقاضا دارم حق وکیل قبل از تشکیل دادگاه در سوئد به من داده شود!

Warning: Undefined variable $footer_widget_setting in /customers/9/e/4/kimyana.se/httpd.www/wp-content/themes/enfold451/footer.php on line 203