• بایگانی

ایران، مستعمرۀ سوئد؟

فاز ۲!

خلاف اصول/منطق سیاسی!

آیا پادشاه کرد است؟

دمکراسی به سبک سوئدی!

دمکراسی به سبک سوئدی!

دفتر مرکزی پلیس نمی داند که شکایت از رئیس مجلس را نمی توان به یک دایرۀ محلی پلیس فرستاد.

ادارۀ ویژۀ تحقیق پلیس حیطه وضایف خود را نمی داند “مسولین کشوری که این دایره موظف به تحقیق و تفحص هست عبارت است از: ردیف 12- رئیس مجلس

بازرس لارش شلگرن نمی داند او نمی تواند در مورد خلاف مدنی رئیس مجلس تصمیم به لغو شکایت بگیرد.

دستیار پلیس سیمون یون سون یاد نگرفته که او حتی اجازه ندارد این شکایت نامه را بنویسد 5000 – K 966130 – 17.

و من یاد داشت و همچنین ثبت می کنم جرایم علیه حقوق کودکان و حقوق بشر در سوئد را

و من یاد داشت و همچنین ثبت می کنم خدمت و جواب لطف به خدمت این افراد را که در آینده به مقامهای بالاتری ارتقاع خواهند یافت.

Warning: Undefined variable $footer_widget_setting in /customers/9/e/4/kimyana.se/httpd.www/wp-content/themes/enfold451/footer.php on line 203