• بایگانی

ایران، مستعمرۀ سوئد؟

فاز ۲!

خلاف اصول/منطق سیاسی!

آیا پادشاه کرد است؟

دمکراسی به سبک سوئدی!

آیا پادشاه کرد است؟

طی این چند هفتۀ اخیر، شاهزاده ویکتوریا[1] مجبور شد بین خانوار، پادشاهی و دوست پسر خود یکی را انتخاب کند. البته نه چندان دور از انتضار شاهزاده راحتی و پادشاهی را انتخاب کرد. انتخاب سختی بود.

ولی من فکر می کردم فقط کردها، ترک ها، عرب ها و ایرانیان بودند که در مورد آیندۀ فرزندان خود تصمیم می گرفتند! کجا هستند تمامی آن انجمن های قشنگ و خوش کلام آزادی زنان که فقط می خواهند دختران مسلمان را از چنگ پدرانشان آزاد کنند؟

آن پلیس[2] زن قهرمان کجاست؟ همانیکه خواهر و مادر “پلا”[3] را به سوئد برگرداند؟ و آنان را از زیر ظلم و ستم به زنان کرد بیرون آورد! راستی ROKS کجاست؟ همانهائی که می گویند “مردان حیوانات سخنگو هستند!”

اوه بله، اون (شاهزاده ویکتوریا) مسلمان نیست. این فقط مسلمانها هستند که اجازه ندارند برای شاهزاده خانم های کوچولوی خود تصمیم بگیرند و اینکه پادشاه سوئد بهتر می داند چه چیزی برای شاهزاده کوچولوی او خوب می باشد، اون کرد کارگر بی سواد چه می فهمد؟

البته کردها، ترک ها، عرب ها و ایرانیان بدبخت خوب می دانند که اگر شاهزاده کوچولوهای آنان در سن 15 – 16 سالگی ولگردی کنند، دیگر در سن 20 سالگی مورد قبول هم کیشان خود نخواهند بود و نتیجه اش بهتر از همان انجمن های سر خوردۀ زنانی نمی شود که مردان را حیوانات سخنگو لقب می دهند. به همین شکل اگر شاهزاده ویکتوریا با دانیل خود که یک جوان از طبقۀ معمولی اجتماع است ازدواج کند، در میان هم کیشان خود مورد قبول راقع نمی شود.

اون کرد بی سواد (دقیقا به مانند پادشاه سوئد) می داند که یک طول عمر 70 سال می باشد، نه 2 یا 3 سال ولگردی که یک جوان بخواهد هر کاری به میل خود انجام دهد. اون کرد بدبخت نمی خواهد یک زن بد خلق مرد ستیز تحویل جامعه بدهد که برای خود آن بچه هم مضّر می باشد.

همین دختران و زنان طرد شده از جامعه هستند که تشکیل گروهک هائی به مانند ROKS را می دهند. فکر می کنید اینان مورد قبول هم کیشان خود بودند؟ سوال اینست که چه تعداد از این افراد نامتقارن که جامعه را به سوی نابودی اجتماعی می کشانند، کشور سوئد می تواند در خود هضم کند؟

پس در این کشور آزاد، اجازه دهید که والدین بتوانند بچه های خود را بدانگونه که می خواهند و می توانند تربیت کنند. هر قدر که خود را با سواد و تحصیل کرده احساس می کنید این حقیقت را فراموش نکنید که هیچکس بغیر از والدین غم و غصه بچۀ خود را نمی خورد. آنوقت است که می توان شاهد خشونت بی مورد میان خانواده ها بود. البته این کار نیاز به یک زمان بیشتر از یک شب دارد، چونکه شما با این افکار و هوش مصنوعی خود در این مدت زمان طولانی خیلی چیزها را خراب کرده اید.

نوشته شده 1384

سیّد عیسی موسوی

[1] شاهزاده ویکتوریا ولیعهد سوئد

[2] پس از مرگ PELLA، پلیس زنی به ترکیه رفت و بطور مسالمت آمیز بقیه خانواده را متقاعد به برگشت به سوئد کرد. بعدا آن زن پلیس را قهرمان جلوه دادند و استفادۀ تبلیغاطی. اسطوره سازی بر علیه اسلام و مسلمانان در سوئد.

[3] PELLA  اسم یک دختر که والدینش ریشۀ ترکی دارند که توسط پدرش در ترکیه کشته شد.

Warning: Undefined variable $footer_widget_setting in /customers/9/e/4/kimyana.se/httpd.www/wp-content/themes/enfold451/footer.php on line 203