• Nyheter

Disciplinnämnden (Advokatsamfundet)

Ansökan om stämning

Kärande

Seyed Isa Musavi

Adress som ovan

Svarande

Maria (Mia) Joleby

Kronobergsgatan 27

112 33 Stockholm

08-420 360 30

mia@wegaadvokater.se

Yrkande

Mia har medvetet utsatt två barn för obeskrivligt lidande, båda fysisk och psykisk som varar livet ut. Mia, en brottslig för hatet mot muslimska män, måste ställas till svars för de brott hon begått mot mina barn under täckmantel av advokatsamfundet.

Då den svenska staten olagligen konfiskerar mina medel som författare, samt ingen advokat vågar ta sig an målet, vill jag att advokatsamfundet hjälper till med två offentliga försvarare i områden kidnappning av barn- mänskliga rättigheter samt grundlag. Rättvisverkare som inte är Jävig för kollegas förlorad licens.

Av förklarliga skäl är det väsentlig att en författare, en far vars barn hölls gisslan för skrivna facklitteraturer, får rätt till offentlig försvarare, ty bristande kunskap om lagen inte ska missbrukas av advokatsamfundet, rättsväsenden tillika beslutsfattarna.

Grund

Bortom allt rimlig tvivel har Maria (Mia) Joleby gjort sig skyldig till advokatsamfundets etiska regler var av några som nedan. Underlag presenteras med hjälp av utsedd försvarare.

  1. Artikel 2                  Allmänna yrkesplikter

2.1.1 förhalade processen, ingen omsorg om två skyddslösa barn

2.1.2 undersökningar ignorerades

2.4 skyldighet att kontrollera uppgiftens riktighet/relevans till uppdraget

  1. Artikel 5                 Förhållande till motparten

5.1. i Saknar fog eller samband

5.1. ii Skandalisering

5.3 avstå åtgärder eller uttalande är ägnade kränka…

5.4 vilseledande uppgifter till motparten Mia visste var oriktig

  1. Artikel 6                  Förhållandet till domstolar och myndigheter

6.1.1 brott mot rättegångsbalken

6.1.2 dröjde med svaren

6.2.1 lämnade uppgifter som var osann samt bestred uppgifter som hon visste var sanningsenligt.

6.2.2 bevis undertrycktes och förvanskades

6.3.1 vittnen hade påverkats

Brott mot rättegångsbalken

8 kap.                 7 §                       uppsåtligen gjort orätt och förfar oredligt

8 §                       begått brott

38 kap.              2 §                       kränkt både i innehållet och det yttre om skriftlig bevis

Omständigheter

Det är nu bevisad att mina barn var kidnappad emot deras vilja (Bilaga.1) trots dom om gemensam vårdnad (Bilaga.2) för inga orsak som helst än en kvinnas medvetna lögner (Bilaga.3 – 4) samt en advokats bevisad hat mot muslimska män.

Trots det faktum över advokatens kännedom om polisens intyg som registrerades av socialen (Bilaga.5), fortsatte advokaten sin vendetta mot en muslimsk man utan hänsyn till två små barns vilja att stanna med far sin.

Ännu värre hjälpte advokaten till att förhindra barnen träffa sin far genom för Mia kända lögner (Bilaga.6) som upprepade gånger intygade vid olik tingsrättssammanträde att jag inte hade sagt upp min Iranska medborgarskap!

Advokaten lämnade uppgifter till mitt ombud som förutom att vara vilseledande var också rena lögner (Bilaga.7).

Advokaten lurade dummaren daniel erikson grundlig om att facklitteraturerna enbart handlade om konflikten!

Läs facklitteraturerna förrän ni gör samma misstag som domaren gjort. Ja, att skriva facklitteraturer Är brottslig hos alla diktatorer!

Det finns ytterligare ett 50 tal bevis som jag presenterar med hjälp av utsedd försvarare.

Stockholm den 19 december 2019

Seyed Isa Musavi

Bilagor 1 – 7

18 sidor

Nyheter

Requesting Political Asylum

Den Judiska församlingen!

Oro för mina Barn!

Politisk Tribunal, Solna Tingsrätt

Mats Svensson!

Högsta Förvaltningsdomstolen!

Jämställdhetsminister!

!Tjänstefel!

Mårten Schultz, T112-20!

Ers Majestät!

Rådman, Henrik Fieber!

Advokatsamfund, D-2019/2533!

Aktbilaga 60, T112-20!

Gisslantagning skördar!

Barnkonvention ej för Muslimer!

Umgänge, Mål T1275 – 20!

Jämställdhetsminister!

Förtal, 20000 – 30000 muslimer!

Vårdnad, Mål T 112 – 20!

Lagman, Gudrun Anteman!

Uppsala Universitet!

Adv. Mia Joleby!

Kakabaveh!

Stämpling, förtal, ärekränkning, hot om liv!

HD medverkar i Trosförföljelse!

Stämpling, Stefan Löfven!

Kronofogden!

Fintar!

Trosförföljelse!

Muslim + Sverige = Terrorist!

Får ej Promenera!

Iscensatt av Säpo?

Personligt ansvar!

HD, Ö5682-18!

Dags att flytta!

Anonym Källa!

Dear CIA!

TV-avgift, mål 523 – 18!

5000 – K 80 60 75 – 18 Polis förfalskar helt öppet!

Förvaltningsrätten 523-18!

Kidnappad!

Komplettering, Ö2294-18, Högsta domstolen!

Låter bilden tala!

Resning!

Föråldrad kropp!

Vinstpris ”Sverige!”

Rikspolischef, Anders Thornberg!

Uppmaning 15 kap. 9§!

Hatbrott, BrB 29 kap. 2§ 7 p.

Brist på bevis!

Lönnmord i cell!

Förvaltningsrätten!

Kriminella politiker & tjänstemän

Rättegångsförseelse!

Ståndpunkt!

Importerad Sekterisk Krig!

Exil!

Barnkonvention!

Svensk demokrati

Oppositionell!

Warning: Undefined variable $footer_widget_setting in /customers/9/e/4/kimyana.se/httpd.www/wp-content/themes/enfold451/footer.php on line 203