• Nyheter

Ingen skillnad som helst!

Stockholms Tingsrätt mål nr. T 1275-20

Att umgås med sina barn är varje förälders fundamentala rätt, bevisligen inte i Sverige då fadern är muslim.

Att umgås med sina barn är varje förälders fundamentala rätt, bevisligen (Aktbilaga.2) inte i Sverige om fadern författar facklitteraturer som ”Tvångskonvertering av Muslimska Barn i Sverige”.

En författare med politiska åsikter i Sverige, fråntas rätten till umgänge med sina barn för namngiven skrivna facklitteraturer, något som tydligt och omisstagligt ligger i strid med artikel 2 §2 i Barnkonventionen.

Artikel 11 §1 i Barnkonventionen ”konventionsstaterna skall bekämpa olovligt bortförande och kvarhållande av barn”

Det är fråga om olovligt bortförande och kvarhållande av en författares barn genom dom. Det är ingen tal om vårdnad.

 

Varför vägrar Stockholms Tingsrätt tillämpa lagen lika för alla?

Varför en muslim, författare, far till två gisslantagna barn enligt dom, inte får ha rätt till offentlig försvarare nu när advokater av rädsla för statlig repressalier vägrar försvara statlig gisslantagna barn?

Meddelande till Svea Hovrätt

Med hänvisning till namnlistan i mejl daterad 17 juni 2019 kl. 09.23

  1. Medverkande domare ur den lista begår brott om Jäv.
  2. Jag yrkar på rätt till offentlig försvarare. Förslag …

PS: Varför var ingen så duktig som domare Anna Flodin när mina barn mot sin vilja kidnappades 2016 trots dom om gemensam vårdnad? Med stöd av barnkonventionen gör domare Anna Flodin sig skyldig till gisslantagning av mina barn från och med dagens datum. En anmälan kommer att upprättas.

 

Stockholm den 7 februari 2020

Seyed Isa Musavi

Nyheter

Requesting Political Asylum

Den Judiska församlingen!

Oro för mina Barn!

Politisk Tribunal, Solna Tingsrätt

Mats Svensson!

Högsta Förvaltningsdomstolen!

Jämställdhetsminister!

!Tjänstefel!

Mårten Schultz, T112-20!

Ers Majestät!

Rådman, Henrik Fieber!

Advokatsamfund, D-2019/2533!

Aktbilaga 60, T112-20!

Gisslantagning skördar!

Barnkonvention ej för Muslimer!

Umgänge, Mål T1275 – 20!

Jämställdhetsminister!

Förtal, 20000 – 30000 muslimer!

Vårdnad, Mål T 112 – 20!

Lagman, Gudrun Anteman!

Uppsala Universitet!

Adv. Mia Joleby!

Kakabaveh!

Stämpling, förtal, ärekränkning, hot om liv!

HD medverkar i Trosförföljelse!

Stämpling, Stefan Löfven!

Kronofogden!

Fintar!

Trosförföljelse!

Muslim + Sverige = Terrorist!

Får ej Promenera!

Iscensatt av Säpo?

Personligt ansvar!

HD, Ö5682-18!

Dags att flytta!

Anonym Källa!

Dear CIA!

TV-avgift, mål 523 – 18!

5000 – K 80 60 75 – 18 Polis förfalskar helt öppet!

Förvaltningsrätten 523-18!

Kidnappad!

Komplettering, Ö2294-18, Högsta domstolen!

Låter bilden tala!

Resning!

Föråldrad kropp!

Vinstpris ”Sverige!”

Rikspolischef, Anders Thornberg!

Uppmaning 15 kap. 9§!

Hatbrott, BrB 29 kap. 2§ 7 p.

Brist på bevis!

Lönnmord i cell!

Förvaltningsrätten!

Kriminella politiker & tjänstemän

Rättegångsförseelse!

Ståndpunkt!

Importerad Sekterisk Krig!

Exil!

Barnkonvention!

Svensk demokrati

Oppositionell!

Warning: Undefined variable $footer_widget_setting in /customers/9/e/4/kimyana.se/httpd.www/wp-content/themes/enfold451/footer.php on line 203