Talman/Urban Ahlin

Målsägande:                                         

Musavi, Isa

Utpekad juridisk person:                  

Urban Ahlin, Sveriges riksdagens talman

Brott:

Brott mot den svenska befolkning:

 • Hets mot folkgrupp
 • Förtryck mot tros minoritet
 • Förtryck mot män
 • Medhjälp till Censur
 • Medhjälp till Statlig förfalskning av rapport
 • Medhjälp till kidnappning av svenska barn
 • Medhjälp till mörkning av misshandel av barn (6 år och 8 år unga) i svenskt förvar
 • Ansvar för underlåtenhet att avslöja
  • UNICEF
   • Politiker som styr länder, ska ansvara för att alla barn får det som de har rätt till.
   • Ett barn ska inte skiljas från föräldrarna mot deras vilja.
  • Brott mot mänskliga rättigheter
   • Medborgarna har rätt till privatliv.

Brott mot enskild medborgare som landets högsta politiska ansvarig (folkvald) för att lagen inte gäller lika för alla, enligt svensk författningssamling 1962:700

 • 4 kap. Om brott mot frihet och frid
 • 5 kap. Om ärekränkning
 • 7 kap. Om brott mot familj
 • 14 kap. Om förfalskningsbrott
 • 15 kap. Om mened, falskt åtal och annan osann utsaga
 • 20 kap. Om tjänstefel m.m.
 • 23 kap. Om försök, förberedelse, stämpling och medverkan till brott

Brottsplats:

Sverige och Enskede

Fritext:

Grundlagarna skyddar vår demokrati. De innehåller reglerna för Sveriges statsskick”.

Talman, Urban Ahlin, har under en längre period fått kännedom om brott mot grundlagen, brott mot barn, brott mot mänskliga rättigheter i Sverige, i synnerhet muslimska män m.m.

Talman, Urban Ahlin, har genom en verklig händelse fått information att grunda sin fattning objektivt över anklagelserna men har vid dagsdatum enbart ignorerat de ovannämnda brotten.

Detta att ”lagen inte är lika för alla medborgare i Sverige” är skadlig för Sverige som nation. Detta skapar friktion bland befolkningen som i framtid kan ha förödande konsekvenser för det civila landet Sverige är.

Talman, Urban Ahlin, genom sitt ledarskap i riksdagen har gjort det möjligt för riksdagsledamöter att helt öppet gå emot grundlagen om religionsfrihet till den grad att riksdagsledamöter propagerar för sekterism inom Sverige bland den svenska befolkningen.

Agerande som sådan är landsförräderi enligt min mening. Medborgarna kommer så småningom att beväpna sig när lagen inte skyddar alla lika.

Utvecklar närmare vid förhör.

Övrigt:

Önskar målsägandebiträde från ”www.forsvar.se”.

Skadeståndsanspråk/Ansvar

 

Stockholm, 4.e augusti 2017

Isa Musavi

Chefsåklagare/Mats Ericsson

Målsägande:                                

Musavi, Isa

Utpekad juridisk person:      

Mats Eriksson, tjänstgör som chefsåklagare vid Särskilda åklagarkammaren i Malmö

Brott/Händelse:

Enligt svensk författningssamling 1962:700

4 kap. Om brott mot frihet och frid

5 kap. Om ärekränkning

7 kap. Om brott mot familj

14 kap. Om förfalskningsbrott

15 kap. Om mened, falskt åtal och annan osann utsaga

20 kap. Om tjänstefel m.m.

23 kap. Om försök, förberedelse, stämpling och medverkan till brott

Brottsplats:

Malmö! 0150-K3602-16, 0150-K3608-16, AM-11 74 67-16, 2016-09-15

Fritext:

Chefsåklagare Mats Ericsson genom att ignorera brott mot muslimsk minoritet i Sverige av poliser har gjort sig skylig enligt min mening till de ovannämnda brott då han genom sitt omotiverade beslut orsakat mig och mina två barn livslängd men.

Chefsåklagare Mats Ericsson har utnyttjat sitt ämbete för att mörklägga polisens övergrepp på barn och mig genom att:

 • Förhör med barn ska hållas av en person med ”särskild kompetens”. Barnen var 8 år ung vid tillfällen.

Aspiranten Anton Andersson var inte ens färdigutbildad polis.

 • Förhör med barn ska hållas i närvaro av en vårdnadshavare.

Aspiranten Anton Andersson höll förhöret utan vårdnadshavarens närvaro utan att ens vara färdigutbildad polis.

 • Förhör med barn ska hållas i ett anpassat rum för barn 8 år ung.

Aspiranten Anton Andersson höll förhöret i ett rum han själv knappast fick plats i utan att ens vara färdigutbildad polis.

 • I och med beslutet säkerställdes inte bevis som jag hade yrkat. RKC samtal-”go pro” inspelningen-arrestantbladet.
 • Jag utsattes för fara i häktet Västberga.
 • Hatbrott

Polisen Hanna Ericsson stämplade mig vid utryckningen som heders mördare, då jag i nödvärn tilldelade ett slag till en främling i Sverige.

Aspiranten Anton Andersson tio dagar efter händelsen erkände vid förhör av honom att ”målsägare lyfte upp handen först”

 • Hotad av polisen Hanna Ericsson

Polisen Hanna Ericsson ville tvinga till sig mina lägenhetsnycklar, vilket hon inte fick. Sedan varnade polisen Hanna Ericsson att jag inte var välkommen tillbaka till lägenheten.

Övrigt:

Detta skedde i ärende 0150-K3602-16, 0150-K3608-16, AM-11 74 67-16, 2016-09-15.

Önskar målsägandebiträde från ”www.forsvar.se”.

Skadeståndsanspråk.

 

Isa Musavi

Advokat / Mia Joleby

Seyed Isa Musavi                                                                                                                 Ärendenr: D-2017/1093

 

I bakgrund:     Två barn 6 år & 8 år                    Objekt till egenmäktighet med barn, brott mot skollagen, bortförd från sin far, vänner och invanda miljö trots gemensam vårdnad.

Advokat:           Maria (Mia) Joleby                       ”Jag har under hela handlingstiden agerat i enlighet med min huvudmans intressen och i enlighet med såväl gällande rätt som i enlighet med god advokatsed” (Bilaga1).

Klient:               Langroudi

 • Langroudi berättar att polisen sagt att det är svårt med bevisning” (2016-10-20 Enskede-Årsta-Vantör BoU Mottagning, Kim Tjernqvist 08–50820159) (Bilaga2).

Advokaten fick bland andra veta att jag var oskyldig. Att förneka mig och barnen deras rättighet enligt domen om gemensam vårdnad (Bilaga3), enligt advokaten är ”i enlighet med min huvudmans intressen” men emot ” gällande rätt”.

I samband med denna erkännande gör advokaten sig skyldig till:

 • Medhjälp till kidnappning av mina barn.
 • Medhjälp till brott mot skollagen enligt bilaga8.
 • Medhjälp till misshandel av mina barn (Bilaga4).
 • Medhjälp till barnens psykiska lidande (Bilaga5).

 

 • Langroudi förklarar där hon kommer ifrån, inte skiljer sig…” samt ”vad deras familjer skulle säga och hur de skulle agera” (2016-10-20 Enskede-Årsta-Vantör BoU Mottagning, Kim Tjernqvist 08–50820159) (Bilaga6).

Advokaten har hjälpt klienten att falskeligen framställa mig som ett monster, legitimt att skilja sig där klienten är ifrån (Iran)! Enligt advokaten ”i enlighet med min huvudmans intressen” men helt emot ”god advokatsed”.

 • Langroudi skämdes mycket inför brodern” (2016-10-20 Enskede-Årsta-Vantör BoU Mottagning, Kim Tjernqvist 08–50820159) (Bilaga7).

Har advokaten hjälpt sin klient att hämnas på mig!!! Genom barnen???!!! Enligt advokaten ”i enlighet med min huvudmans intressen” men helt emot ” gällande rätt och god advokatsed”.

 • Modern (Langroudi ) har hittat en ny skola… barnen kommer att vara med på fritids under höstlovet” (2016-10-26 Nadia Chowkhora, barnutredare 0–9 år, Enskede-Årsta-Vantör) (Bilaga8).

Med tanke på Bilaga2, har advokaten hjälpt mamma att begå brott mot skollagen fram till 2016-11-07, helt emot ” gällande rätt och god advokatsed”.

 • Modern (Langroudi ) berättar att hon sagt upp barnens skol- och fritidsplatser, med anledning av att tjejerna ska byta skolan” (2016-10-31 Nadia Chowkhora, barnutredare 0–9 år, Enskede-Årsta-Vantör) (Bilaga9).

Advokaten visste att klienten skulle begå brott om hon byte skolan utan att fråga andra vårdnadshavare. Detta kallas för ” i enlighet med min huvudmans intressen” men helt emot ” gällande rätt och god advokatsed”.

Vad det gäller ”besvarades det till Isa Musavis dåvarande ombud” (Bilaga10), får XXXXXXXXXXXXX, vittna om vad som sades tjejerna emellan, om det var mer än mera LÖGNER.

Vad det gäller domaren/domskäl är han (Anders E Larson) nu anmäld för brott:

 • Ignorerade brott egenmäktighet med barn
 • Ignorerade brott mot skollagen
 • Ignorerade falsk angivelse, ärekränkning
 • Bytte ordet ARBETE med UPPTAGEN.
 • Ignorerade 20 sidor vittnesmål om barn och kallar det ”svårt att prata med Isa med fokus på barn”
 • M.m.

Allt är säkrad genom ljud- och bildfil i VERA som jag genom XXXXXXXX fick tillgång till från morgon till kväll. Är allt det ovannämnda i enlighet med ”gällande rätt och god advokatsed”?

Även nu försöker advokaten vilseleda advokatsamfundet genom att:

 1. Inte lämna adekvat svar till de insända bilagor.
 2. Igen framställa mig som muslimsk våldsam heders mördare utan att påminna ”De misstankar om våld mot barnen som har kommit fram efter parternas separation saknar objektivt stöd” Rådman Gustaf Lindstedt 2016-12-13 (Bilaga11).
 3. Ignorerar faktum om nedlagd förundersökning om grov kvinnofridskränkning 2016-10-11, som hade enligt klienten pågått redan från första dagen efter giftermålet 2005!!!
 4. Ignorerar faktum om nedlagd förundersökning om misstänkt barnmisshandel 2017-06-16.
 5. Vilseleda genom domskäl!
 6. Vilseleda genom anspelning på min etniska bakgrund.
 7. Vilseleda genom att inte berätta om att klienten hade angett mig vara ATEIST till den iranska myndigheter för att utnyttja deras rättssystem.

Detta faktum kom också fram under huvudförhandlingen samt är anmäld hos polisen som anstiftan till mord 2016-06-21/5000-K747117-16 (poliserna har fullt upp nuförtiden för att återuppta gamla anmälningarna, då det är många som är anmält för … enligt brottsbalken).

 1. Förhindra barnen träffa mig genom att skylla på klienten! KOM IHÅG VI FORTFARANDE ÄR GEMENSAM VÅRDNADSHAVARE.
 2. Advokaten och klienten i dagsläge begår brott om egenmäktighet med barn med tanke på bilaga3 och bilaga12, en dom som säger ”angeläget att ett umgänge snarast kommer till stånd mellan barnen och Isa

Är dessa punkter ”i enlighet med god advokatsed”?

Att inte tala eller ignorera de brott advokatens klient har begått mot Kap. 4, 5, 7, 14, 15, 23 enligt brottsbalken, samt ignorera god advokatsed som beskrivet i anmälan jag lämnat tidigare och nu, kan knappast kallas för ”i enlighet med min huvudmans intressen och i enlighet med såväl gällande rätt som i enlighet med god advokatsed

Advokaten Maria (Mia) Joleby som expert i området får inte avsäga sig ansvar. Förväntning hos en klient med två små barn som söker experthjälp hos advokaten är just experthjälp att inte begå mera brott mot gällande rätt. Är det inte därför advokatsamfund existerar med dess etiska regler?!

Advokaten Maria (Mia) Joleby har i klientens namn brutit med råge ”såväl gällande rätt som god advokatsed”.

Jag bjuder advokaten Maria Joleby och andra till den tält jag sätter upp 2017-08-20 för att protestera mot, MISSHANDEL AV BARN I SVENSKT FÖRVAR, kidnappning av barn enligt ”gällande rätt” förtryck mot muslimsk minoritet samt hets mot folkgrupp enligt ”god advokatsed”.

Tälten ställs upp vid Sockenplans T-station, den plats mina barn kidnappades, och advokatens namn är bland de digniteter som har hjälpt till brott mot barnkonventionen samt mänskliga rättigheter, båda det nationella och de internationella förpliktelserna.

 

Enskede den 31 juli 2017

Seyed Isa Musavi

Bilagor: 1 – 12

Domare / Anders E Larsson

Målsägande:                                         

Musavi, Isa

Utpekad juridisk person:                  

Anders E Larsson, tjänstgör som domaren vid Södertörns tingsrätt

Brott/Händelse:

Enligt svensk författningssamling 1962:700

4 kap. Om brott mot frihet och frid

5 kap. Om ärekränkning

7 kap. Om brott mot familj

14 kap. Om förfalskningsbrott

15 kap. Om mened, falskt åtal och annan osann utsaga

20 kap. Om tjänstefel m.m.

23 kap. Om försök, förberedelse, stämpling och medverkan till brott

Brottsplats:

Södertörns tingsrätt ”SAL 6”

Fritext:

Domaren Anders E Larsson har utnyttjat sitt ämbete genom att uttrycka sin personliga åsikt om medborgare med annat ursprung än den svenska. Därmed har han ignorerat brott mot mina barn samt mina lagstadgade rättigheter genom att:

 • Ignorera brott mot egenmäktighet med barn.
 • Ignorera brott mot skolplikten
 • Ignorera brott mot falsk angivelse, ärekränkning m.m.
 • Ersatt ordet ARBETE med upptagen.
 • Ignorerade 20 sidor vittnesmål om barn och kallar det ”svårt att prata med Isa med fokus på barn”.
 • Ignorerade dokument baserade fakta.
 • M.m.

Dessa och annat är säkrad genom ljud- och bildfil i VERA.

Övrigt:

Detta skedde i ärende T-12484-16, 2016-04-27.

Önskar målsägandebiträde från ”www.forsvar.se”.

Skadeståndsanspråk.

 

Isa Musavi