• Nyheter

Fintar

Varje brott resulteras av en historia. Sveriges brott mot mänskliga rättigheter bevisas med den kortfattade historia jag bifogar med adekvat dokument. Historien berättar om den faktum som är muslimernas vardag i Sverige.

Det finns gott om individer jag sammanställer i en inspelning som berättar om Sveriges trosförföljelse. Jag kan, vid förfrågan, presentera grupper vars gemensamma nämnare är Islam som religion som är bredd att berätta om den svenska myndigheternas brott mot mänskliga rättigheter baserad på förakt mot religionen Islam.

Den svenska staten (politiker) är gentemot gällande rätt i Sverige samt Sveriges internationella förpliktelse skyldiga att skydda grupper och inte minst individer som är utsatta för statlig kidnappning av barn, förföljelse, trakassering, förtal och förakt grundad på religion.

Ärendet handlar om trosförföljelse, brott mot yttrandefrihet samt brott mot tryckfrihetslagen och ingen annan har mandat att sia om ärendet än Kulturdepartement som har frågor om mänskliga rättigheter på sitt bord. Ärendet ska inte fintas bort och skickas till Socialdepartement som ni har gjort med den tidigare inskickat anmälan (2019.02.01) om trosförföljelse av muslimer i Sverige.

Vägran av att behandla ärendet hos Kulturdepartement, enhet mänskliga rättigheter, är ett till bevis för det muslimska samfundet i världen, för det förakt den svenska regeringen känner om trosförföljelse av muslimer, medborgare i Sverige.

Nyheter

Requesting Political Asylum

Den Judiska församlingen!

Oro för mina Barn!

Politisk Tribunal, Solna Tingsrätt

Mats Svensson!

Högsta Förvaltningsdomstolen!

Jämställdhetsminister!

!Tjänstefel!

Mårten Schultz, T112-20!

Ers Majestät!

Rådman, Henrik Fieber!

Advokatsamfund, D-2019/2533!

Aktbilaga 60, T112-20!

Gisslantagning skördar!

Barnkonvention ej för Muslimer!

Umgänge, Mål T1275 – 20!

Jämställdhetsminister!

Förtal, 20000 – 30000 muslimer!

Vårdnad, Mål T 112 – 20!

Lagman, Gudrun Anteman!

Uppsala Universitet!

Adv. Mia Joleby!

Kakabaveh!

Stämpling, förtal, ärekränkning, hot om liv!

HD medverkar i Trosförföljelse!

Stämpling, Stefan Löfven!

Kronofogden!

Fintar!

Trosförföljelse!

Muslim + Sverige = Terrorist!

Får ej Promenera!

Iscensatt av Säpo?

Personligt ansvar!

HD, Ö5682-18!

Dags att flytta!

Anonym Källa!

Dear CIA!

TV-avgift, mål 523 – 18!

5000 – K 80 60 75 – 18 Polis förfalskar helt öppet!

Förvaltningsrätten 523-18!

Kidnappad!

Komplettering, Ö2294-18, Högsta domstolen!

Låter bilden tala!

Resning!

Föråldrad kropp!

Vinstpris ”Sverige!”

Rikspolischef, Anders Thornberg!

Uppmaning 15 kap. 9§!

Hatbrott, BrB 29 kap. 2§ 7 p.

Brist på bevis!

Lönnmord i cell!

Förvaltningsrätten!

Kriminella politiker & tjänstemän

Rättegångsförseelse!

Ståndpunkt!

Importerad Sekterisk Krig!

Exil!

Barnkonvention!

Svensk demokrati

Oppositionell!

Warning: Undefined variable $footer_widget_setting in /customers/9/e/4/kimyana.se/httpd.www/wp-content/themes/enfold451/footer.php on line 203