• Nyheter

Högsta Förvaltningsdomstolen!

Påståenden ”avsaknad på den juridiska kunskapen ska inte stå ärendet till last” är den röda tråden som följer denna process ända från början.

Som jag förstår av ”7 § rättshjälpslagen (1996:1619)” har jag alltid kunnat få juridisk hjälp i ärenden, men nekas än idag, låt oss säga, för att inte använda den rätta fackmannaspråket!

Frågan är då;
Är inte beslutet ”Högsta förvaltningsdomstolen avslår yrkandet om rättshjälp” juridisk skenhelighet?

Bortom allt tvivel är det ett faktum nu att även Saudi Arabien, Egypten, China, Ryssland och Iran vet vad detta mål handlar om, där radioprogram som talar mot dessa länder (finns det gott om persisktalande radioprogram som uppmuntrar till våld i Iran) får fritt fram med tillstånd och verksamhetsbidrag medan det radioprogram som planerar att tala om Sverige grundad på arkiverade underlag ”måste” strypas på alla möjliga sätt UTAN rätt till juridiskt biträde ”enligt 8 § samma lag” då den svenska grundlagen har inget värde att försvara!

Jag innerligen tackar för en till arkiverade underlag jag kan ”bevisa” för omvärlden.

Det har inte undgått någon beslutsfattare vare sig i Sverige eller ute i världen att Sverige håller barn till författare som ”politiska fångar” med hjälp av domstolar samt stryper alla medel att förmedla medborgarna om övergrepp på yttrandefrihet och demokrati i Sverige, igen med hjälp av ?!oberoende!? domstolar!

Detta mål är allt annat än en simpel ansökan om tillstånd att sända i närradio och svenska domstolar är allt annat än oberoende. Målet ska i självaverket försvaras av åklagarna hos Justitiekansler (JK), men …!

Målet ska göras om och denna gång göras rätt med hjälp av Myndigheten JK, ”om” den rättsliga sfären är ärlig med slogan ”oberoende, tryckfrihet, yttrandefrihet och demokrati” i Sverige.

Som svensk medborgare, jag har rätt till juridiskt biträde.
Som svensk författare, jag har rätt till radiotillstånd där radioprogrammet är ett arbetsverktyg som det förklaras i grundlagen, Tryckfrihetsförordningen.

Stockholm den 20 oktober 2020

Seyed Isa Musavi

Högsta Förvaltningsdomstolen!

Requesting Political Asylum

Den Judiska församlingen!

Oro för mina Barn!

Politisk Tribunal, Solna Tingsrätt

Mats Svensson!

Högsta Förvaltningsdomstolen!

Jämställdhetsminister!

!Tjänstefel!

Mårten Schultz, T112-20!

Ers Majestät!

Rådman, Henrik Fieber!

Advokatsamfund, D-2019/2533!

Aktbilaga 60, T112-20!

Gisslantagning skördar!

Barnkonvention ej för Muslimer!

Umgänge, Mål T1275 – 20!

Jämställdhetsminister!

Förtal, 20000 – 30000 muslimer!

Vårdnad, Mål T 112 – 20!

Lagman, Gudrun Anteman!

Uppsala Universitet!

Adv. Mia Joleby!

Kakabaveh!

Stämpling, förtal, ärekränkning, hot om liv!

HD medverkar i Trosförföljelse!

Stämpling, Stefan Löfven!

Kronofogden!

Fintar!

Trosförföljelse!

Muslim + Sverige = Terrorist!

Får ej Promenera!

Iscensatt av Säpo?

Personligt ansvar!

HD, Ö5682-18!

Dags att flytta!

Anonym Källa!

Dear CIA!

TV-avgift, mål 523 – 18!

5000 – K 80 60 75 – 18 Polis förfalskar helt öppet!

Förvaltningsrätten 523-18!

Kidnappad!

Komplettering, Ö2294-18, Högsta domstolen!

Låter bilden tala!

Resning!

Föråldrad kropp!

Vinstpris ”Sverige!”

Rikspolischef, Anders Thornberg!

Uppmaning 15 kap. 9§!

Hatbrott, BrB 29 kap. 2§ 7 p.

Brist på bevis!

Lönnmord i cell!

Förvaltningsrätten!

Kriminella politiker & tjänstemän

Rättegångsförseelse!

Ståndpunkt!

Importerad Sekterisk Krig!

Exil!

Barnkonvention!

Svensk demokrati

Oppositionell!

Warning: Undefined variable $footer_widget_setting in /customers/9/e/4/kimyana.se/httpd.www/wp-content/themes/enfold451/footer.php on line 203