• Nyheter

Åsa Lindhagen!

Det är Isa Musavi som skriver detta enligt det meddelande jag har fått på Twitten @I_Musavi

Men förrän ni svarar, ta vänligen en titt på RF lag 2010:1408;
”Om det finns synnerliga skäl, får regeringen besluta att vidare åtgärder för att utreda eller lagföra en brottslig gärning inte ska vidtas”
Gisslantagna barn för skrivna facklitteraturer är just en sådan brottslig gärning, brott mot grundlagen ”Tryckfrihetsförordning” och ”Yttrandefrihet”, som Staten borde och bör med det samma stoppa.

Ytterligare föreslår jag er att ta en titta på brottsbalken 15 kap. §9 – 20 kap. §1 – 23 kap. §3, var och ens skyldighet att ”avvärja rättsfel tillika brott”.

Förenta Nationerna, Mänskliga Rättigheter i synnerhet Artikel 2 och Artikel 12 även artiklar (5 – 7 – 8 – 11 m.m) Just dessa i kombination med RF, 2010:1408 gör er alla i regeringen, även näst kommande regering, medskyldig till kidnappning av mina barn sedan 2016.09.14 som övergick till Statlig gisslantagning av författarens barn.

Ironisk nog Saudi Arabien och Egypten beordrar också sina författare att ta ett steg tillbaka som det är uttryckt i denna svenska domslut. Inte heller i Saudi Arabien eller Egypten har en författare rätt till advokat som det har varit i mitt fall i Sverige.

Jag ber vänligt om saklig svar och inga politisk svepskäl.

Stockholm den 8 januari 2020

Seyed Isa Musavi

Nyheter

Requesting Political Asylum

Den Judiska församlingen!

Oro för mina Barn!

Politisk Tribunal, Solna Tingsrätt

Mats Svensson!

Högsta Förvaltningsdomstolen!

Jämställdhetsminister!

!Tjänstefel!

Mårten Schultz, T112-20!

Ers Majestät!

Rådman, Henrik Fieber!

Advokatsamfund, D-2019/2533!

Aktbilaga 60, T112-20!

Gisslantagning skördar!

Barnkonvention ej för Muslimer!

Umgänge, Mål T1275 – 20!

Jämställdhetsminister!

Förtal, 20000 – 30000 muslimer!

Vårdnad, Mål T 112 – 20!

Lagman, Gudrun Anteman!

Uppsala Universitet!

Adv. Mia Joleby!

Kakabaveh!

Stämpling, förtal, ärekränkning, hot om liv!

HD medverkar i Trosförföljelse!

Stämpling, Stefan Löfven!

Kronofogden!

Fintar!

Trosförföljelse!

Muslim + Sverige = Terrorist!

Får ej Promenera!

Iscensatt av Säpo?

Personligt ansvar!

HD, Ö5682-18!

Dags att flytta!

Anonym Källa!

Dear CIA!

TV-avgift, mål 523 – 18!

5000 – K 80 60 75 – 18 Polis förfalskar helt öppet!

Förvaltningsrätten 523-18!

Kidnappad!

Komplettering, Ö2294-18, Högsta domstolen!

Låter bilden tala!

Resning!

Föråldrad kropp!

Vinstpris ”Sverige!”

Rikspolischef, Anders Thornberg!

Uppmaning 15 kap. 9§!

Hatbrott, BrB 29 kap. 2§ 7 p.

Brist på bevis!

Lönnmord i cell!

Förvaltningsrätten!

Kriminella politiker & tjänstemän

Rättegångsförseelse!

Ståndpunkt!

Importerad Sekterisk Krig!

Exil!

Barnkonvention!

Svensk demokrati

Oppositionell!

Warning: Undefined variable $footer_widget_setting in /customers/9/e/4/kimyana.se/httpd.www/wp-content/themes/enfold451/footer.php on line 203