• Nyheter

15 kapitlet paragraf 9!

//Mejlen skickades till Lagrådet/advokatsamfundets disciplinnämndens ledamöter.

Hej,

För det information ni får genom denna mejl, uppmanar jag er att följa BrB 15 kap. 9§ ”underlåtenhet att avvärja rättsfel” för nedannämnda brott mot mina barn och mig.

  1. Tryckfrihetsförordningen- MUF T 11352–17
  2. Yttrandefrihetsgrundlagen- MUF T 11352–17
  3. BrB 7 kap. (fast kidnappning av barn)
  4. BrB 20 kap. 1§
  5. BrB 23 kap. 6§
  6. Rättegångsbalken 4 kap. 13§ – HUF T 11352–17

Motivet hittar ni i BrB 29 kap. 2§ 7p. & 8p.

I och med denna information, kommer jag att hålla er alla skyldiga till kidnappning av mina barn då ni inte agerar som BrB 15 kap. 9§ befaller, vilket bestämt tillråder medborgarna Ni var av några, att agera mot rättsfel. Allt påståenden är redan bevisat (Läs det bifogade).

PS: Mejlen ska skickas till: Gustaf Sandström, Lena Moore, Anders Eka, Leif Thorsson, Lennart Hamberg, Erik Nymansson, Severin Blomstrand, Annika Brickman, Thomas Bull, Karin Almgren, Christer Silfverberg, Dag Mattsson, Ella Nyström, Olle Stenman, Per Classon, samt advokatsamfundets alla disciplinnämndens ledamöter; Börje Samuelsson, Leif Ljungholm, Dan Bullarbo, Charlotta Falkman, Magnus Wallander, Helene Ek-Sederholm, Staffan Bergqvist, Biörn Riese, Lotty Nordling, Per Westerberg, Barbro Holmberg, Anne Ramberg, Sofia Rahem.

Isa Musavi

Nyheter

Requesting Political Asylum

Den Judiska församlingen!

Oro för mina Barn!

Politisk Tribunal, Solna Tingsrätt

Mats Svensson!

Högsta Förvaltningsdomstolen!

Jämställdhetsminister!

!Tjänstefel!

Mårten Schultz, T112-20!

Ers Majestät!

Rådman, Henrik Fieber!

Advokatsamfund, D-2019/2533!

Aktbilaga 60, T112-20!

Gisslantagning skördar!

Barnkonvention ej för Muslimer!

Umgänge, Mål T1275 – 20!

Jämställdhetsminister!

Förtal, 20000 – 30000 muslimer!

Vårdnad, Mål T 112 – 20!

Lagman, Gudrun Anteman!

Uppsala Universitet!

Adv. Mia Joleby!

Kakabaveh!

Stämpling, förtal, ärekränkning, hot om liv!

HD medverkar i Trosförföljelse!

Stämpling, Stefan Löfven!

Kronofogden!

Fintar!

Trosförföljelse!

Muslim + Sverige = Terrorist!

Får ej Promenera!

Iscensatt av Säpo?

Personligt ansvar!

HD, Ö5682-18!

Dags att flytta!

Anonym Källa!

Dear CIA!

TV-avgift, mål 523 – 18!

5000 – K 80 60 75 – 18 Polis förfalskar helt öppet!

Förvaltningsrätten 523-18!

Kidnappad!

Komplettering, Ö2294-18, Högsta domstolen!

Låter bilden tala!

Resning!

Föråldrad kropp!

Vinstpris ”Sverige!”

Rikspolischef, Anders Thornberg!

Uppmaning 15 kap. 9§!

Hatbrott, BrB 29 kap. 2§ 7 p.

Brist på bevis!

Lönnmord i cell!

Förvaltningsrätten!

Kriminella politiker & tjänstemän

Rättegångsförseelse!

Ståndpunkt!

Importerad Sekterisk Krig!

Exil!

Barnkonvention!

Svensk demokrati

Oppositionell!

Warning: Undefined variable $footer_widget_setting in /customers/9/e/4/kimyana.se/httpd.www/wp-content/themes/enfold451/footer.php on line 203