Vice överåklagare

Vice överåklagare- Utvecklingscentrum/Astrid Eklund

Målsägande:                                         

Musavi, Isa

Utpekad juridisk person:                  

Astrid Eklund, tjänstgör som vice överåklagare vid åklagarmyndigheten, utvecklingscentrum Stockholm

Brott/Händelse:

Övergrepp på barn

Jäv

Mörkning

Vägran att tillämpa lagen lika

Brott mot grundlagen

Hets mot folkgrupp, muslimsk medborgare

Döma mig i förväg

 

Medhjälp till kränkning av medborgarnas gällande rätt till:

4 kap. Om brott mot frihet och frid

5 kap. Om ärekränkning

7 kap. Om brott mot familj

14 kap. Om förfalskningsbrott

15 kap. Om mened, falskt åtal och annan osann utsaga

20 kap. Om tjänstefel m.m.

23 kap. Om försök, förberedelse, stämpling och medverkan till brott

Brottsplats:

Stockholm! ÅM 2017/4678, Ext. AM 120773–16

Fritext:

Langroudi berättar att polisen sagt att det är svårt med bevisning” (2016-10-20 Enskede-Årsta-Vantör BoU Mottagning, Kim Tjernqvist 08–50820159).

Detta citat, 36 dagar efter kidnappning av mina barn, förklarar alla de brott jag och mina barn var- och fortsätter att vara utsatt för, tack vare min etnicitet samt mina barns medfödda etnicitet.

Vice överåklagare Astrid Eklund ignorerade medvetna brott mot barn samt mot en muslimsk minoritet i Sverige, vilket hon har till uppgift att försvara enligt lagen lika oavsett ras, kön, religion, kultur.

Vice överåklagare Astrid Eklund inte minst hjälper poliser och socialtjänstemän att mörklägga grova övergrepp på barn och en medborgare med annan etnisk bakgrund (muslim).

Övrigt:

Vice överåklagare Astrid Eklund motiv ska kartläggas.

Önskar målsägandebiträde från ”www.forsvar.se”.

Skadeståndsanspråk/ansvar.

 

Isa Musavi