• Nyheter

Vinstpris Sverige!

I en kamp vet ”En” inte motståndarens styrka/svaghet, så ska ”En” förlita sig till sin skicklighet. Har ”En” kunskap om motståndarens styrka/svaghet men förlorar så är ”En” värdelös!

I denna kamp där priset är Sveriges välfärd/framtid är det tjänstefolket som har bekommit herrar tack vare husherrens oduglighet. Sorglig nog använder tjänstefolket det medel husherren tillhandahåller under sken av hederlighet.

Nu när arvtagarna börjar göra anspråk för arvegods, manövreras missnöjen skicklig bort under kontrollerade former genom missnöjessamlingar, tillika mindre samlingar eller själv propellerad installationer för att begränsa hot mot tjänstefolket.

Kom ihåg stycken ovan när jag presenterar ett sätt av kamp utan att dela folket till mindre konstellationer.

Förfaranden kommer att kretsa kring ”Vi alla inom Sveriges erkända gräns sitter i samma båt”. Missnöje och bråk mellan servicefolket har genom historien gagnat folk i toppskikten. Folk i toppskikten har alltid klarat sig undan medan de som står vid maskinrummen eller andra service yrken är de som följer båten till grunden.

Denna tankegång följs av ett par andra principer så som:

  1. Konflikt- dragkamp mellan arvtagarna är det strategi tjänstefolket tjänar/satsar mest på. Det kloka och intelligenta är att samla runt ett bord ”LANDET”, oavsett personliga tycke eller tanke om ras, kön, religion, kultur etc.
  2. Begränsa tjänstefolkets befogenheter i den form som främjar alla medborgare.
  3. Begränsa tjänstefolkets inkomstkälla i den form som främjar alla medborgare.

Nu äntrar jag minerad områden, ty ”gör barn med tjänstefolkets fru/barn, men rör inte deras makt och medel”.

Jag har aldrig varit i kontakt med någon/några kriminella gäng/grupperingar än det gäng jag ger mig på nu, poliser och politiker! Det ena har vapen, den andra beslutar.

Nyheter

Requesting Political Asylum

Den Judiska församlingen!

Oro för mina Barn!

Politisk Tribunal, Solna Tingsrätt

Mats Svensson!

Högsta Förvaltningsdomstolen!

Jämställdhetsminister!

!Tjänstefel!

Mårten Schultz, T112-20!

Ers Majestät!

Rådman, Henrik Fieber!

Advokatsamfund, D-2019/2533!

Aktbilaga 60, T112-20!

Gisslantagning skördar!

Barnkonvention ej för Muslimer!

Umgänge, Mål T1275 – 20!

Jämställdhetsminister!

Förtal, 20000 – 30000 muslimer!

Vårdnad, Mål T 112 – 20!

Lagman, Gudrun Anteman!

Uppsala Universitet!

Adv. Mia Joleby!

Kakabaveh!

Stämpling, förtal, ärekränkning, hot om liv!

HD medverkar i Trosförföljelse!

Stämpling, Stefan Löfven!

Kronofogden!

Fintar!

Trosförföljelse!

Muslim + Sverige = Terrorist!

Får ej Promenera!

Iscensatt av Säpo?

Personligt ansvar!

HD, Ö5682-18!

Dags att flytta!

Anonym Källa!

Dear CIA!

TV-avgift, mål 523 – 18!

5000 – K 80 60 75 – 18 Polis förfalskar helt öppet!

Förvaltningsrätten 523-18!

Kidnappad!

Komplettering, Ö2294-18, Högsta domstolen!

Låter bilden tala!

Resning!

Föråldrad kropp!

Vinstpris ”Sverige!”

Rikspolischef, Anders Thornberg!

Uppmaning 15 kap. 9§!

Hatbrott, BrB 29 kap. 2§ 7 p.

Brist på bevis!

Lönnmord i cell!

Förvaltningsrätten!

Kriminella politiker & tjänstemän

Rättegångsförseelse!

Ståndpunkt!

Importerad Sekterisk Krig!

Exil!

Barnkonvention!

Svensk demokrati

Oppositionell!

Warning: Undefined variable $footer_widget_setting in /customers/9/e/4/kimyana.se/httpd.www/wp-content/themes/enfold451/footer.php on line 203