• اخبار

حقوق واقعی زنان و کودکان!

دادخواست، ت 1275 – 20

دادخواست، ت 112 – 20

تهدید جانی، برچسب تجاوز، تهمت، هتک هرمت!

دادگستری لَنگرود – گیلان!

HD Ö568-18

مصادرۀ اموال!

شخصا مسئول!

جریمه نقدی T 11352-17!

واردات جنگ فرقه ای!

به نظر شما!

جریمه نقدی T 11352 – 17 !

شاکی، ثبت کنندۀ شکایت، قاضی و جلاد یک نفر دو روز قبل از جلسه علنی دادگاه! دانیل (قاضی) تو معدن طلا برای هر دیکتاتور هستی.

  • دروغهای وکیل ماریا یوله بی در دادگاه جرم است.
  • تحریف و سعی در گمراه کردن قاضی توسط وکیل ماریا یوله بی در دادگاه جرم است.
  • اینکه قاضی آندرش E ارشون خود حقایق بر پایۀ مدارک را تحریف می کند جرم است.

کتاب “هویت زدایی کودکان مسلمان در سوئد” با شمارۀ ISBN 978-91-984136-0-1  اینگونه جرائم را به ثبت و اثبات رسانده است. تلنگری برای افرادی که برای دیکتاتور کار نمی کنند.

اینکه من اجازه ندارم فرزندانم را ببینم به دلیل نوشتن کتابها و یا گزارشهای فرستاده شده به رسانه ها، خود خلاف قانون اساسی سوئد میباشد، حال اگر تو به عنوان قاضی این را نمی دانستی!

و حالا یک تلاش جدید برای خاموش کردن قلم من که افشاگر دیکتاتوری سوئد جهت مقابله با مسلمانان در سوئد.

در کتاب چهارمم از هیچگونه لغتی برای توصیف نقشی که تو ایفاء کردی در گروگان گیری کودکانم دریق نخواهم کرد. تو می خواهی  قلمم را با بچه هایم عوض کنی ولی ترس من از اینست که تو به قول خود

به مانند قبل وفادار نباشی. پس به سرمایه گذاری بروی اسب بازنده ادامه بده به مانند قماربازان.

یک سال و نیم تمامی تلاش من بر افشای دروغهای مادر بچه ها و قاضئیانی که مرتکب جرم شده اند گذشته است. فردا یک روز قبل از جلسه دادگاه مدرک دیگری دال بر افشای آخرین دروغهای وکیل ماریا یوله بی که توانست تو را روی انگشت خود بچرخاند و یک روز پس از آن (چهارشنبه)چگونگی سادگی تو را در دادگاه تشریح خواهم کرد.

وکیل ماریا یوله بی حتی در معرفی مدارک هم صادق نبود. او هم شکل ضاهری مدارک را عوض کرد و هم متن آنرا. اینکه تو اجازه ندادی جلسۀ دادگاه را ضبط کنم یکی دیگر از جرایم تو طبق قوانین مصوبه در سوئد بود.

این نوشته را به عنوان درخواست تجدید نظر برای تصمیم گیری در مورد جریمه تلقی کنید.

Warning: Undefined variable $footer_widget_setting in /customers/9/e/4/kimyana.se/httpd.www/wp-content/themes/enfold451/footer.php on line 203