به سایت کیمیانا خوش آمدید

فایل های صوتیبزرگوارنگالریکتابها

مجموعه فایلهای تصویری دیگر از سوئد به زبان فارسی

آن شنیدستی که هنگام نبرد

عقل گوید شاد شو آباد شو

عقل گوید که خود را پیش کن 

عقل در پیچاک اسباب و علل 

عقل صفاک است و او صفاک تر

عشق با عقل هوس پرور چه کرد

عشق گوید بنده شو آزاد شو

عشق گوید امتحان خویش کن

عشق چوگان باز میدان عمل

پاک تر- چالاک تر- بی باک تر

                        از اقبال لاهوری

بایگانی

ایران، مستعمرۀ سوئد؟

فاز ۲!

خلاف اصول/منطق سیاسی!

آیا پادشاه کرد است؟

دمکراسی به سبک سوئدی!

نویسنده بودن در جهان عاری از عارضه نیست، چه در سوئد و چه در عربستان سعودی

برای نشر کتاب در سوئد (حکم دادگاه) فرزندان من از ۱۴ سپتامبر ۲۰۱۶ توسط دولت سوئد گروگان گرفته شده اند.

من دخترانم را از تاریخ ۱۴ سپتامبر ۲۰۱۶ ندیده ام. فرزندان من در سوئد حتی مجاز به تماس با من نیستند.

هنگامی که بتوان فرضیه ای را ثابت کرد، آن دیگر فرضیه نیست بلکه یک حقیقت است. “به اجبار فرزندان مسلمان را در سوئد از باور دینی فرهنگی برگرداندن” حقیقتی است که در این کتاب از طریق یک داستان واقعی بعنوان مرجع ثابت میشود.

 این کتاب بر اساس اسناد واقعی در سال 1395 برای یک خانوادۀ سوئدی با پیشینه ایرانی اتفاق افتاده، که در آنجا مسلمان ستیزی سیستم اداری سوئد، کودکان مسلمان را در معرض تزلزل شخصیتی ماداملعمر قرار می دهد. این کتاب چگونگی روش اداری سوئدیها به اسم حقوق زنان را به نمایش میگذارد که در آنجا محیط آرام 2 بچه را قربانی اهداف خود در مورد شهروندان مسلمان این کشور میکنند.

 از طرفی یک زن ایرانی (لنگرودی) به خیال خام خود به خاطر سیلی که پدر بچه ها به برادر او (دکتر مهران اصفهانی زاده سخیف لنگرودی) در سوئد زده بود، در حال انتقام از پدر بچه ها میباشد، همزمان که سوئدیها قیافۀ احمقانه به خود میگرند و به دنبال برنامۀ خود میباشند.

 با استفاده از حس انتقام یک زن، حقوق انسانی 2 بچه را از آنها گرفته و بچه ها را از محیطی که در آن بزرگ شده و به مدرسه رفته اند دور کرده و به این ترتیب زندگی 8 ساله 2 بچه را دستخوش تزلزل دائمی میکنند…

عمق سوء استفاده از 2 بچه را در گزارش/گواهی معلم  میتوان یافت: “کیمیّا روی زمین نشست، گریست و نمی خواست با مادر خود برود” و یا اینکه کیّانا گفت: “من امشب می خواهم کنار پدرم بخوابم”

 بچه های من از تاریخ ۲۰۱۶/۰۹/۱۴ از این حق انسانی خود محروم شده اند، بخاطر دولتّی که میخواهد بچه های مسلمان را از همّان کودکی از ریشۀ دینی فرهنگی خود جدا سازد و همچنین مادری که از روز اول رویایی بغیر از آمدن به اروپا نداشت و حالا در صدد آوردن دیگر بستگان میباشد.

موضوع این کتاب، از تاریخ دسامبر 2021، در رسانه های ترکیه، کشورهای عربی، رسانۀ الجزیره و در رسانه های اجتماعی در میان مسلمانان سُنی، بصورت بسیار گسترده تبلغ میشود.

سفیر چین در سوئد، از سال 2018، به واسطۀ مدارک مندرج در کتاب، در برابر هرگونه نگارش رسانه های سوئدی- سخنان دولت سوئد علیه چین، شدیداً عکس العمل متقابل نشان میدهد و اینکه سوئد باید به دروغهای خود در مورد حقوق کودکان، حقوق بشر، حقوق مسلمانان، آزادی ادیان … پایان دهد.

کشور چین همچنین در روزنامۀ انگلیسی زبان خود از تبعیض مسلمانان در سیستم قضائی سوئد اطلاع رسانی کرده است.

کتاب دوّم       

سوئدیها احمق هستند، به نقل از لنگرودی زن ایرانی

این کتاب هم بر اساس اسناد واقعی نوشته شده. در این کتاب از 3 گزارش سازمان خدمات اجتماعی سوئد استفاده شده است. این کتاب درواقع دستورالعملی است برای زنان خارجی (خاورمیانه) که میخواهند برای اهداف نامشروع خود از سیستم اجتماعی، امنیتی و رفاهی سوئد سوء استفاده کنند.

 در این کتاب زن ایرانی (لنگرودی) با استفاده از یک واژۀ ساده فارسی شروع به فریب سیستم و ضرورت نیاز او به مسکن مخفی و حفاظت شده، در حالی که در کل روند پرونده ادعای Kvarsittningsrätt (حق داشتن همان آپارتمانی که از آن فرار میکند) دارد.

 این زن ایرانی در گزارشها اذعان میکند “طلاق امری ساده و مجاز نیست از جایی (لنگرود) که او می آید” و یا اینکه “زمان زیادی گذشت تا او بتواند جرأت به اقدام چنین عملی کند، چون او از عاقبت حرفهای خانوادۀ خود و خانوادۀ شوهرش در ایران می ترسیده”

 من توسط این کتاب تضمین می کنم که سوئدیهای احمق هیچگونه سوالی از شما در مورد واقعیت ادعای شما نمی کنند…

کتاب سوم      

شکنجۀ ابریشمی در سوئد

مردم سالاری در سوئد، کالایی برای فریفتن که توسط تظاهر به آن سلاخی میشود و شکنجه در سوئد به همان نسبت موذیانه.

در نگارشات من، بغیر از اسنادی که در کتابها آمده است، صدها اسناد دیگر در رابطه با همین پرونده و هزاران مسلمان دیگر تحت اینگونه شکنجه های جسمی و روحی در سوئد قرار گرفته اند.

چند هفته پس از انتشار این کتاب، می 2022، کشور روسیه فعالیت “آژانس صندوق توسعۀ بین الملل سوئد” را در کشور خود ممنوع کرد. در مولفۀ هفتم این کتاب فعالیت این آژانس در سرتاسر دنیا، از جمله ایران، با ذکر منبع شرح داده شده است.

ناگفته نماند که دو موضوع این کتاب موضوع انتخاباتی در انتخابات دولت و مجلس سوئد 2022، شده بود.

نویسنده بودن در جهان عاری از عارضه نیست، چه در سوئد و چه در عربستان سعودی

کتاب چهارم      

ترور بدلیل … افشاء “تجاوز روشمند به زنان مسلمان در سوئد” یک جنایت هدفمند علیه مسلمانان

جنایتی که در مورد اُسرای جنگی به مانند آنچه که داعش با زنان “ایزدی” در سوریه و عراق انجام داد و مثال دیگر آن تجاوز به زنان موگادیشو توسط داعش آمریکایی در کشور سومالی.

نفرت سوئدیها از اسلام و مسلمانان هم کمتر از داعشیان آمریکایی نیست و صد البته به شکل ابریشمی آن …

“تجاوز روشمند به زنان مسلمان در سوئد” توسط قضات برای حکم مسائد.

بذر این کتاب در سال 2020 در دفتر رئیس پلیس سوئد نهاده شد و من افشاء این مطلب را در اختیار او گذاشتم که اجازه دهد مراتب قضائی آن شکل بگیرید و یا سرپوش بگذارد! که او سرپوش را انتخاب کرد … البته چند ماه بعد در همان سال، رسانه ها از قضاتی که برای صدور حکم مساعد با موکلین خود همخوابی داشتند، در دو شهر مختلف سوئد پرده گشادند ولی باز از افشاء افرادی که مد نظر من بودند سرباز زده اند.

و تقریباً 10 روز پس از نشر این کتاب در سوئد و خبر آن در مجامع بین المللی، اغتشاشات در ایران شروع شد! و افتضاح اینکه چرا به زنان مسلمان در سوئد کشوری، سازمانی و یا افرادی مایل به کمک نیستند!؟

آیا این چیزی بغیر از اینست که خدا میگوید “سنگ را پرتاب کن، خودم به هدف میزنم”…