• اخبار

حقوق واقعی زنان و کودکان!

دادخواست، ت 1275 – 20

دادخواست، ت 112 – 20

تهدید جانی، برچسب تجاوز، تهمت، هتک هرمت!

دادگستری لَنگرود – گیلان!

HD Ö568-18

مصادرۀ اموال!

شخصا مسئول!

جریمه نقدی T 11352-17!

واردات جنگ فرقه ای!

شخصا مسئول!

طبق حکم شمارۀ MUF T11352-17 دادگاه سودر تورن در استکهلم، مرا از دیدن کودکانم بدلیل نوشتن کتاب و نامه به رسانه ها ممنوع کرده است. از تاریخ 14 سپتامبر2016 نه فرزندانم را دیده ام نه اجازه داشته ام با آنان تلفنی صحبت کنم. این مدرک قانونی مرا به تنها مخالف سیاسی مشروع در سوئد تبدیل کرده است.

من به عنوان یک نویسنده، مخالف سیاسی مشروع، تصمیم گرفته ام که اعتراض صلح آمیز خودم را به خیابانهای استکهلم ببرم. البته کلمات و عکسهای استفاده شده احساسات رهگذری رهگذران را جریحه دار و صد البته نفرت افسران پلیس، کارمندان و سیاستمداران که برای خاموشی قلمم کودکانم را به گروگان گرفته اند برمی انگیزد.

اگر کاریکاتور لارش ویلکس قصد نفرت و توهین به یک دین جهانی را دارد، کلمات و عکسهای من توصیف کنندۀ نفرت دولت سوئد به اسلام و مسلمانان است.

انتخاب دولت سوئد در محافظت 24 ساعته از لارش ویلکس در برابر امتناع دولت برای محافظت از من  در برابر خطرات پیش رو نشان دهندۀ طرض تفکر واقعی دولت در مورد اسلام است.

این مقالعه هولناک نمایانگر طرض تفکر پلیس در سوئد می باشد

  https://www.msn.com/sv-se/nyheter/inrikes/eric-torell-sk%C3%B6ts-ihj%C3%A4l-med-25-skott-%E2%80%93-nu-hyllas-polisen/ar-BBQD08c?li=BBqxCu3&ocid=mailsignout              

که این در رابطه با اعتراض صلح آمیز خیابانی من و تذکر پلیس جوان تلنگری به همه میباشد که به طوری صادقانه گفت ”فکر کن اگر کسی از پشت به تو حمله کند”

این جمله وقتی معنی می گیرد که بدانید من در پوسترها، از پلیس بعنوان مرحلۀ شروع کنندۀ گروگان گیری کودکان مسلمان نام برده ام.

با توجه به اینکه پلیس از محافظت من مقابل دیگر پلیسها و یا گروههای تبهکار که به خاطر تسکین مجازات میتوانند به من آسیب برسانند امتناع می ورزد، تصور می شود که این روش انفعالی سوئد برای از بین بردن مخالفان است. خیلی از معترضین جرأت کاری را که من می کنم ندارند.

بنابراین من وزیران، روًسای ادارات امنیتی دولت را شخصا مسئول جان خود می دانم مطابق با قوانین کشوری 

https://www.regeringen.se/regeringens-politik/demokrati-och-manskliga-rattigheter/fakta-om-manskliga-rattigheter/medborgerliga-och-politiska-rattigheter/،

همچنین مطابق با حقوق مدنی و سیاسی شهروندان مصوبۀ سازمان ملل

http://www.manskligarattigheter.se/Media/Get/462/ladda-ner-dokument-pdf،

و همچنین کنوانسیون اروپا https://www.coe.int/en/web/human-rights-convention/

جهان شاهد رسوایی رسانه های شرم آور سوئد خواهد بود، جایی که نفرت به اسلام تشویق و ترویج می شود همزمان که نفرت به مسلمانان سرپوشی و سانسور.

پوسترهایی را که من بر تن دارم استعاره ای برای زجر و ترس نهفتۀ روزمرۀ مسلمانان در جامعه سوئد می باشد. من جنایت علیه حقوق کودکان و بشر در سوئد را به نمایش می گذارم.