• اخبار

به نظر شما!

بایگانی

چیزی یافت نشد.

متاسفیم، مطلبی متناسب با جستجوی شما یافت نشد.

واردات جنگ فرقه ای!

یکی جلوی قاضی دانیل اریکسون رو بگیرد قبل از اینکه سوئد را بیشتر زخمی کند، حالا که در خیابانهای آنکارا حکم او بروی صلیب (پرچم سوئد) منگنه شده بعنوان مدرک که کودکان خردسال نویسندگان در سوئد مورد تعقیب، اذییت و آزار دولت سوئد قرار می گیرند.

در حال حاضر هم که یک مدرک دیگر به دستم داده که بروی صلیب (پرچم سوئد) منگنه کنم. حالا صحبت از تهدید به جریمه نقدی است اگر دست از نوشتن برندارم!

برای قاضی دانیل اریکسون:

  • دروغگویی در دادگاه توسط وکیل ماریا یوله بی مورد قبول قاضی است ولی این غیر قابل قبول است که شخصی مانند من در مورد ورود جنگ فرقه ای به سوئد توسط افرادی مانند وکیل و دیگر زنان مردستیز سخن به میان آورد. حالا که مردم مهربان سوئد به اینگونه افراد پناه داده اند بجای اینکه شکر گزار باشند، در صدد انتقام و ایجاد تفرقه میان گروههای مختلف هستند.

در این مورد مقاله ای 15 سال پیش نوشته بودم  بنام “پلا، علامت تجاری؟” که مصداقش اکنون در جامعه سوئد آشکار است. ما که از جنگ و فلاکت به سوئد پناه آورده ایم به جای باز کردن زخم های قدیمی بهتر است که درصدد پیشرفت رفاه اجتماعی برای خود و نصل آینده باشیم.

سپتامبر 2016 فقط 2 روز بعد از به گروگان گیری فرزندانم در سوئد به لوفون، رئیس جمهور نوشتم “فرد 50 ساله مثال من دست به کاغذ و قلم می برد، ولی بترس از آن جوانی که کامیون را می گیرد و …” حال همه می دانند نه چند ماه بعد چه اتفاقی در سوئد افتاد.