Svensken är dum enligt Langroudi, iransk kvinna!

Nu: 0 Kr