• Digniteter

Riksåklagare/Anders Perklev

Målsägande:                                

Musavi, Isa

Utpekad juridisk person:      

Anders Perklev, tjänstgör som riksåklagare

Brott/Händelse:

Beskrivet under fritext.

Mot två barn födda muslim i Sverige, en far med rötter i Iran men svensk medborgare sedan 1996.

Brottsplats:

Stockholm, 2016-09-09 pågår

Fritext:

Langroudi berättar att polisen sagt att det är svårt med bevisning” (2016-10-20 Enskede-Årsta-Vantör BoU Mottagning, Kim Tjernqvist 08–50820159)

Egenmäktighet med barn är brott enligt brottsbalken.

Att inte låta barnen gå till skolan är brott enligt brottsbalken.

Grundlös anmälan om ”grov kvinnofridskränkning” är brott enligt brottsbalken.

Att en aspirant som inte ens är färdig utbildad polis förhör barn (8 år) utan vårdnadshavare är brott enligt brottsbalken.

Att en polis dömer vid utryckningen en för hedersrelaterat våld som senare visar sig vara komplett grundlös är ”hets mot folkgrupp” och brottslig enligt grundlagen.

Att barnutredarna skickar falskt rapport till tingsrätten är grovt brott enligt brottsbalken.

Att kuratorer intygar mammas ord som barnens och skickar till tingsrätten är grovt brott enligt brottsbalken.

Att misshandla barn i svenskt förvar är det grövsta brott myndigheterna i Sverige har begått, brottsligt även internationellt.

Att domare bland annat duperar ordet upptagen istället för ARBETE, är inget annat än brott mot grundlagen, oavsett ras, kön, religion, kultur …”

Att diverse åklagare ignorerar alla dessa brott och förhindrar att lagen tillämpas lika för alla medborgare i enlighet med grundlagen oavsett ras, kön, religion, kultur … är inget annat är mörkning av övergrepp mot barnens rättigheter samt mänskliga rättigheter riktad mot muslimer i Sverige, brottsligt även internationellt.

Allt de ovannämnda brotten har bevisats vid olika tillfälle för olika åklagare med dokument, ljud- och bildfil, men ignorerades gång på gång av åklagarna, därför vill jag anmäla riksåklagare Anders Perklev för systematiskt brott mot:

  1. Barnens rättigheter.
  2. Mänskliga rättigheter.
  3. Brott mot grundlagen.
  4. Förhindrande av rättvisa.
  5. Hets mot muslimsk folkgrupp.
  6. Förtryck av muslimsk minoritet.

Övrigt:

Riksåklagarens motiv av att lägga ner anmälan mot andra åklagare ska kartläggas.

Önskar målsägandebiträde från ”www.XXX.se”.

Skadeståndsanspråk/ansvar.

Isa Musavi

DIGNITETER

Talman/Urban Ahlin

Chefsåklagare/Mats Ericsson

Advokat / Mia Joleby

Domare / Anders E Larsson

Warning: Undefined variable $footer_widget_setting in /customers/9/e/4/kimyana.se/httpd.www/wp-content/themes/enfold451/footer.php on line 203