Advokat / Mia Joleby

Seyed Isa Musavi                                                                                                                 Ärendenr: D-2017/1093

 

I bakgrund:     Två barn 6 år & 8 år                    Objekt till egenmäktighet med barn, brott mot skollagen, bortförd från sin far, vänner och invanda miljö trots gemensam vårdnad.

Advokat:           Maria (Mia) Joleby                       ”Jag har under hela handlingstiden agerat i enlighet med min huvudmans intressen och i enlighet med såväl gällande rätt som i enlighet med god advokatsed” (Bilaga1).

Klient:               Langroudi

 • Langroudi berättar att polisen sagt att det är svårt med bevisning” (2016-10-20 Enskede-Årsta-Vantör BoU Mottagning, Kim Tjernqvist 08–50820159) (Bilaga2).

Advokaten fick bland andra veta att jag var oskyldig. Att förneka mig och barnen deras rättighet enligt domen om gemensam vårdnad (Bilaga3), enligt advokaten är ”i enlighet med min huvudmans intressen” men emot ” gällande rätt”.

I samband med denna erkännande gör advokaten sig skyldig till:

 • Medhjälp till kidnappning av mina barn.
 • Medhjälp till brott mot skollagen enligt bilaga8.
 • Medhjälp till misshandel av mina barn (Bilaga4).
 • Medhjälp till barnens psykiska lidande (Bilaga5).

 

 • Langroudi förklarar där hon kommer ifrån, inte skiljer sig…” samt ”vad deras familjer skulle säga och hur de skulle agera” (2016-10-20 Enskede-Årsta-Vantör BoU Mottagning, Kim Tjernqvist 08–50820159) (Bilaga6).

Advokaten har hjälpt klienten att falskeligen framställa mig som ett monster, legitimt att skilja sig där klienten är ifrån (Iran)! Enligt advokaten ”i enlighet med min huvudmans intressen” men helt emot ”god advokatsed”.

 • Langroudi skämdes mycket inför brodern” (2016-10-20 Enskede-Årsta-Vantör BoU Mottagning, Kim Tjernqvist 08–50820159) (Bilaga7).

Har advokaten hjälpt sin klient att hämnas på mig!!! Genom barnen???!!! Enligt advokaten ”i enlighet med min huvudmans intressen” men helt emot ” gällande rätt och god advokatsed”.

 • Modern (Langroudi ) har hittat en ny skola… barnen kommer att vara med på fritids under höstlovet” (2016-10-26 Nadia Chowkhora, barnutredare 0–9 år, Enskede-Årsta-Vantör) (Bilaga8).

Med tanke på Bilaga2, har advokaten hjälpt mamma att begå brott mot skollagen fram till 2016-11-07, helt emot ” gällande rätt och god advokatsed”.

 • Modern (Langroudi ) berättar att hon sagt upp barnens skol- och fritidsplatser, med anledning av att tjejerna ska byta skolan” (2016-10-31 Nadia Chowkhora, barnutredare 0–9 år, Enskede-Årsta-Vantör) (Bilaga9).

Advokaten visste att klienten skulle begå brott om hon byte skolan utan att fråga andra vårdnadshavare. Detta kallas för ” i enlighet med min huvudmans intressen” men helt emot ” gällande rätt och god advokatsed”.

Vad det gäller ”besvarades det till Isa Musavis dåvarande ombud” (Bilaga10), får XXXXXXXXXXXXX, vittna om vad som sades tjejerna emellan, om det var mer än mera LÖGNER.

Vad det gäller domaren/domskäl är han (Anders E Larson) nu anmäld för brott:

 • Ignorerade brott egenmäktighet med barn
 • Ignorerade brott mot skollagen
 • Ignorerade falsk angivelse, ärekränkning
 • Bytte ordet ARBETE med UPPTAGEN.
 • Ignorerade 20 sidor vittnesmål om barn och kallar det ”svårt att prata med Isa med fokus på barn”
 • M.m.

Allt är säkrad genom ljud- och bildfil i VERA som jag genom XXXXXXXX fick tillgång till från morgon till kväll. Är allt det ovannämnda i enlighet med ”gällande rätt och god advokatsed”?

Även nu försöker advokaten vilseleda advokatsamfundet genom att:

 1. Inte lämna adekvat svar till de insända bilagor.
 2. Igen framställa mig som muslimsk våldsam heders mördare utan att påminna ”De misstankar om våld mot barnen som har kommit fram efter parternas separation saknar objektivt stöd” Rådman Gustaf Lindstedt 2016-12-13 (Bilaga11).
 3. Ignorerar faktum om nedlagd förundersökning om grov kvinnofridskränkning 2016-10-11, som hade enligt klienten pågått redan från första dagen efter giftermålet 2005!!!
 4. Ignorerar faktum om nedlagd förundersökning om misstänkt barnmisshandel 2017-06-16.
 5. Vilseleda genom domskäl!
 6. Vilseleda genom anspelning på min etniska bakgrund.
 7. Vilseleda genom att inte berätta om att klienten hade angett mig vara ATEIST till den iranska myndigheter för att utnyttja deras rättssystem.

Detta faktum kom också fram under huvudförhandlingen samt är anmäld hos polisen som anstiftan till mord 2016-06-21/5000-K747117-16 (poliserna har fullt upp nuförtiden för att återuppta gamla anmälningarna, då det är många som är anmält för … enligt brottsbalken).

 1. Förhindra barnen träffa mig genom att skylla på klienten! KOM IHÅG VI FORTFARANDE ÄR GEMENSAM VÅRDNADSHAVARE.
 2. Advokaten och klienten i dagsläge begår brott om egenmäktighet med barn med tanke på bilaga3 och bilaga12, en dom som säger ”angeläget att ett umgänge snarast kommer till stånd mellan barnen och Isa

Är dessa punkter ”i enlighet med god advokatsed”?

Att inte tala eller ignorera de brott advokatens klient har begått mot Kap. 4, 5, 7, 14, 15, 23 enligt brottsbalken, samt ignorera god advokatsed som beskrivet i anmälan jag lämnat tidigare och nu, kan knappast kallas för ”i enlighet med min huvudmans intressen och i enlighet med såväl gällande rätt som i enlighet med god advokatsed

Advokaten Maria (Mia) Joleby som expert i området får inte avsäga sig ansvar. Förväntning hos en klient med två små barn som söker experthjälp hos advokaten är just experthjälp att inte begå mera brott mot gällande rätt. Är det inte därför advokatsamfund existerar med dess etiska regler?!

Advokaten Maria (Mia) Joleby har i klientens namn brutit med råge ”såväl gällande rätt som god advokatsed”.

Jag bjuder advokaten Maria Joleby och andra till den tält jag sätter upp 2017-08-20 för att protestera mot, MISSHANDEL AV BARN I SVENSKT FÖRVAR, kidnappning av barn enligt ”gällande rätt” förtryck mot muslimsk minoritet samt hets mot folkgrupp enligt ”god advokatsed”.

Tälten ställs upp vid Sockenplans T-station, den plats mina barn kidnappades, och advokatens namn är bland de digniteter som har hjälpt till brott mot barnkonventionen samt mänskliga rättigheter, båda det nationella och de internationella förpliktelserna.

 

Enskede den 31 juli 2017

Seyed Isa Musavi

Bilagor: 1 – 12