Chefsåklagare/Mats Ericsson

Målsägande:                                

Musavi, Isa

Utpekad juridisk person:      

Mats Eriksson, tjänstgör som chefsåklagare vid Särskilda åklagarkammaren i Malmö

Brott/Händelse:

Enligt svensk författningssamling 1962:700

4 kap. Om brott mot frihet och frid

5 kap. Om ärekränkning

7 kap. Om brott mot familj

14 kap. Om förfalskningsbrott

15 kap. Om mened, falskt åtal och annan osann utsaga

20 kap. Om tjänstefel m.m.

23 kap. Om försök, förberedelse, stämpling och medverkan till brott

Brottsplats:

Malmö! 0150-K3602-16, 0150-K3608-16, AM-11 74 67-16, 2016-09-15

Fritext:

Chefsåklagare Mats Ericsson genom att ignorera brott mot muslimsk minoritet i Sverige av poliser har gjort sig skylig enligt min mening till de ovannämnda brott då han genom sitt omotiverade beslut orsakat mig och mina två barn livslängd men.

Chefsåklagare Mats Ericsson har utnyttjat sitt ämbete för att mörklägga polisens övergrepp på barn och mig genom att:

  • Förhör med barn ska hållas av en person med ”särskild kompetens”. Barnen var 8 år ung vid tillfällen.

Aspiranten Anton Andersson var inte ens färdigutbildad polis.

  • Förhör med barn ska hållas i närvaro av en vårdnadshavare.

Aspiranten Anton Andersson höll förhöret utan vårdnadshavarens närvaro utan att ens vara färdigutbildad polis.

  • Förhör med barn ska hållas i ett anpassat rum för barn 8 år ung.

Aspiranten Anton Andersson höll förhöret i ett rum han själv knappast fick plats i utan att ens vara färdigutbildad polis.

  • I och med beslutet säkerställdes inte bevis som jag hade yrkat. RKC samtal-”go pro” inspelningen-arrestantbladet.
  • Jag utsattes för fara i häktet Västberga.
  • Hatbrott

Polisen Hanna Ericsson stämplade mig vid utryckningen som heders mördare, då jag i nödvärn tilldelade ett slag till en främling i Sverige.

Aspiranten Anton Andersson tio dagar efter händelsen erkände vid förhör av honom att ”målsägare lyfte upp handen först”

  • Hotad av polisen Hanna Ericsson

Polisen Hanna Ericsson ville tvinga till sig mina lägenhetsnycklar, vilket hon inte fick. Sedan varnade polisen Hanna Ericsson att jag inte var välkommen tillbaka till lägenheten.

Övrigt:

Detta skedde i ärende 0150-K3602-16, 0150-K3608-16, AM-11 74 67-16, 2016-09-15.

Önskar målsägandebiträde från ”www.forsvar.se”.

Skadeståndsanspråk.

 

Isa Musavi