Talman/Urban Ahlin

Målsägande:                                         

Musavi, Isa

Utpekad juridisk person:                  

Urban Ahlin, Sveriges riksdagens talman

Brott:

Brott mot den svenska befolkning:

 • Hets mot folkgrupp
 • Förtryck mot tros minoritet
 • Förtryck mot män
 • Medhjälp till Censur
 • Medhjälp till Statlig förfalskning av rapport
 • Medhjälp till kidnappning av svenska barn
 • Medhjälp till mörkning av misshandel av barn (6 år och 8 år unga) i svenskt förvar
 • Ansvar för underlåtenhet att avslöja
  • UNICEF
   • Politiker som styr länder, ska ansvara för att alla barn får det som de har rätt till.
   • Ett barn ska inte skiljas från föräldrarna mot deras vilja.
  • Brott mot mänskliga rättigheter
   • Medborgarna har rätt till privatliv.

Brott mot enskild medborgare som landets högsta politiska ansvarig (folkvald) för att lagen inte gäller lika för alla, enligt svensk författningssamling 1962:700

 • 4 kap. Om brott mot frihet och frid
 • 5 kap. Om ärekränkning
 • 7 kap. Om brott mot familj
 • 14 kap. Om förfalskningsbrott
 • 15 kap. Om mened, falskt åtal och annan osann utsaga
 • 20 kap. Om tjänstefel m.m.
 • 23 kap. Om försök, förberedelse, stämpling och medverkan till brott

Brottsplats:

Sverige och Enskede

Fritext:

Grundlagarna skyddar vår demokrati. De innehåller reglerna för Sveriges statsskick”.

Talman, Urban Ahlin, har under en längre period fått kännedom om brott mot grundlagen, brott mot barn, brott mot mänskliga rättigheter i Sverige, i synnerhet muslimska män m.m.

Talman, Urban Ahlin, har genom en verklig händelse fått information att grunda sin fattning objektivt över anklagelserna men har vid dagsdatum enbart ignorerat de ovannämnda brotten.

Detta att ”lagen inte är lika för alla medborgare i Sverige” är skadlig för Sverige som nation. Detta skapar friktion bland befolkningen som i framtid kan ha förödande konsekvenser för det civila landet Sverige är.

Talman, Urban Ahlin, genom sitt ledarskap i riksdagen har gjort det möjligt för riksdagsledamöter att helt öppet gå emot grundlagen om religionsfrihet till den grad att riksdagsledamöter propagerar för sekterism inom Sverige bland den svenska befolkningen.

Agerande som sådan är landsförräderi enligt min mening. Medborgarna kommer så småningom att beväpna sig när lagen inte skyddar alla lika.

Utvecklar närmare vid förhör.

Övrigt:

Önskar målsägandebiträde från ”www.forsvar.se”.

Skadeståndsanspråk/Ansvar

 

Stockholm, 4.e augusti 2017

Isa Musavi