Domare / Anders E Larsson

Målsägande:                                         

Musavi, Isa

Utpekad juridisk person:                  

Anders E Larsson, tjänstgör som domaren vid Södertörns tingsrätt

Brott/Händelse:

Enligt svensk författningssamling 1962:700

4 kap. Om brott mot frihet och frid

5 kap. Om ärekränkning

7 kap. Om brott mot familj

14 kap. Om förfalskningsbrott

15 kap. Om mened, falskt åtal och annan osann utsaga

20 kap. Om tjänstefel m.m.

23 kap. Om försök, förberedelse, stämpling och medverkan till brott

Brottsplats:

Södertörns tingsrätt ”SAL 6”

Fritext:

Domaren Anders E Larsson har utnyttjat sitt ämbete genom att uttrycka sin personliga åsikt om medborgare med annat ursprung än den svenska. Därmed har han ignorerat brott mot mina barn samt mina lagstadgade rättigheter genom att:

  • Ignorera brott mot egenmäktighet med barn.
  • Ignorera brott mot skolplikten
  • Ignorera brott mot falsk angivelse, ärekränkning m.m.
  • Ersatt ordet ARBETE med upptagen.
  • Ignorerade 20 sidor vittnesmål om barn och kallar det ”svårt att prata med Isa med fokus på barn”.
  • Ignorerade dokument baserade fakta.
  • M.m.

Dessa och annat är säkrad genom ljud- och bildfil i VERA.

Övrigt:

Detta skedde i ärende T-12484-16, 2016-04-27.

Önskar målsägandebiträde från ”www.forsvar.se”.

Skadeståndsanspråk.

 

Isa Musavi