• Digniteter

Ansöker skydd, Milan Ladovic!

Målsägande:

Seyed Isa Musavi

Utpekad juridisk person:

Milan Ladovic, fängelsechef Asptuna

Brott/Händelse:

Avslöjande om tortyr samt misstänkt förskingring.

Fritext:

Polisen vägrar upprätta anmälan om tortyr samt misstänkt förskingring i Asptuna fängelse vilket betyder inga förundersökning därmed vara naken mot ur och skur.

Fängslade personer i Asptuna är extrem beroende av att vara i god fot med personalen. Frågan om hur och varför har jag beskrivit i boken ”Klinisk tortyr i Sverige”. Med andra ord är de villiga att göra det de blir beordrad till även mord som kan mörkas av myndigheterna.

Jag är rädd för Milan Ladovic’s hämnd som är mångas önskemål var av några rikspolischefen namngiven i bilden (bilaga.1).

Jag behöver hjälp av ett målsägarbiträde för att utveckla anmälan.

Stockholm den 6 juli 2018

Seyed Isa Musavi

DIGNITETER

Talman/Urban Ahlin

Chefsåklagare/Mats Ericsson

Advokat / Mia Joleby

Domare / Anders E Larsson