Ansöker skydd, Milan Ladovic!

SU, lojal rikspolischefen!

Jäv/Domare

Domare/brott mot grundlag!

Justitieråd/Anders Eka

Riksåklagare/Anders Perklev

Kammaråklagare

Kammaråklagare-Utvecklingscentrum/Anna Arnell

Målsägande:                                         

Musavi, Isa

Utpekad juridisk person:                  

Anna Arnell, tjänstgör som Kammaråklagare vid åklagarmyndigheten, utvecklingscentrum Stockholm

Brott/Händelse:

Övergrepp på barn

Jäv

Mörkning

Vägran att tillämpa lagen lika

Brott mot grundlagen

Hets mot folkgrupp, muslimsk medborgare

Döma mig i förväg

 

Medhjälp till kränkning av medborgarnas gällande rätt till:

4 kap. Om brott mot frihet och frid

5 kap. Om ärekränkning

7 kap. Om brott mot familj

14 kap. Om förfalskningsbrott

15 kap. Om mened, falskt åtal och annan osann utsaga

20 kap. Om tjänstefel m.m.

23 kap. Om försök, förberedelse, stämpling och medverkan till brott

Brottsplats:

Stockholm! ÅM 2017/4678, Ext. AM 120773–16

Fritext:

Langroudi berättar att polisen sagt att det är svårt med bevisning” (2016-10-20 Enskede-Årsta-Vantör BoU Mottagning, Kim Tjernqvist 08–50820159).

Detta citat, 36 dagar efter kidnappning av mina barn, förklarar alla de brott jag och mina barn var- och fortsätter att vara utsatt för, tack vare min etnicitet samt mina barns medfödda etnicitet.

Kammaråklagare Anna Arnell ignorerade medvetna brott mot barn samt mot en muslimsk minoritet i Sverige, vilket hon har till uppgift att försvara enligt lagen lika oavsett ras, kön, religion, kultur.

Kammaråklagare Anna Arnell inte minst hjälper poliser och socialtjänstemän att mörklägga grova övergrepp på barn och en medborgare med annan etnisk bakgrund (muslim).

Övrigt:

Kammaråklagare Anna Arnell motiv samt föredragande ska kartläggas.

Önskar målsägandebiträde från ”www.forsvar.se”.

Skadeståndsanspråk/ansvar.

 

Isa Musavi

Vice överåklagare

Vice överåklagare- Utvecklingscentrum/Astrid Eklund

Målsägande:                                         

Musavi, Isa

Utpekad juridisk person:                  

Astrid Eklund, tjänstgör som vice överåklagare vid åklagarmyndigheten, utvecklingscentrum Stockholm

Brott/Händelse:

Övergrepp på barn

Jäv

Mörkning

Vägran att tillämpa lagen lika

Brott mot grundlagen

Hets mot folkgrupp, muslimsk medborgare

Döma mig i förväg

 

Medhjälp till kränkning av medborgarnas gällande rätt till:

4 kap. Om brott mot frihet och frid

5 kap. Om ärekränkning

7 kap. Om brott mot familj

14 kap. Om förfalskningsbrott

15 kap. Om mened, falskt åtal och annan osann utsaga

20 kap. Om tjänstefel m.m.

23 kap. Om försök, förberedelse, stämpling och medverkan till brott

Brottsplats:

Stockholm! ÅM 2017/4678, Ext. AM 120773–16

Fritext:

Langroudi berättar att polisen sagt att det är svårt med bevisning” (2016-10-20 Enskede-Årsta-Vantör BoU Mottagning, Kim Tjernqvist 08–50820159).

Detta citat, 36 dagar efter kidnappning av mina barn, förklarar alla de brott jag och mina barn var- och fortsätter att vara utsatt för, tack vare min etnicitet samt mina barns medfödda etnicitet.

Vice överåklagare Astrid Eklund ignorerade medvetna brott mot barn samt mot en muslimsk minoritet i Sverige, vilket hon har till uppgift att försvara enligt lagen lika oavsett ras, kön, religion, kultur.

Vice överåklagare Astrid Eklund inte minst hjälper poliser och socialtjänstemän att mörklägga grova övergrepp på barn och en medborgare med annan etnisk bakgrund (muslim).

Övrigt:

Vice överåklagare Astrid Eklund motiv ska kartläggas.

Önskar målsägandebiträde från ”www.forsvar.se”.

Skadeståndsanspråk/ansvar.

 

Isa Musavi

Kammaråklagare/Sofia Mineur

Målsägande:                                         

Musavi, Isa

Utpekad juridisk person:                  

Sofia Mineur, tjänstgör som kammaråklagare vid åklagarmyndigheten, Stockholm/Huddinge

Brott/Händelse:

Övergrepp på barn

Jäv

Mörkning

Vägran att tillämpa lagen lika

Brott mot grundlagen

Hets mot folkgrupp, muslimsk medborgare

Döma mig i förväg

 

Medhjälp till kränkning av medborgarnas gällande rätt till:

4 kap. Om brott mot frihet och frid

5 kap. Om ärekränkning

7 kap. Om brott mot familj

14 kap. Om förfalskningsbrott

15 kap. Om mened, falskt åtal och annan osann utsaga

20 kap. Om tjänstefel m.m.

23 kap. Om försök, förberedelse, stämpling och medverkan till brott

 

Brottsplats:

Huddinge! AM-99819-17, Ext. 5000-K946596-17

Fritext:

Langroudi berättar att polisen sagt att det är svårt med bevisning” (2016-10-20 Enskede-Årsta-Vantör BoU Mottagning, Kim Tjernqvist 08–50820159).

Detta citat 36 dagar efter kidnappning av mina barn förklarar alla de brott jag och mina barn var- och fortsätter att vara utsatt för, tack vare min etnicitet samt mina barns medfödda etnicitet.

Kammaråklagare Sofia Mineur ignorerade medvetna brott mot barn samt en muslimsk minoritet i Sverige, vilket hon har till uppgift att försvara enligt lagen lika oavsett ras, kön, religion, kultur.

Kammaråklagare Sofia Mineur inte minst hjälper poliser och socialtjänstemän att mörklägga grova övergrepp på barn och en medborgare med annan etnisk bakgrund (muslim).

Övrigt:

Kammaråklagare Sofia Mineur motiv ska kartläggas.

Önskar målsägandebiträde från ”www.forsvar.se”.

Skadeståndsanspråk/ansvar.

 

Isa Musavi

Överåklagare

Överåklagare-Utvecklingscentrum/Mats Svensson

 

Målsägande:                                         

Musavi, Isa

Utpekad juridisk person:                  

Mats Svensson, tjänstgör som överåklagare vid åklagarmyndigheten, utvecklingscentrum Malmö

Brott/Händelse:

Jäv

Mörkning

Brott mot grundlagen

Hets mot folkgrupp, muslimsk medborgare

 

Indirekt medhjälp till kränkning av medborgarnas gällande rätt till:

4 kap. Om brott mot frihet och frid

5 kap. Om ärekränkning

7 kap. Om brott mot familj

14 kap. Om förfalskningsbrott

15 kap. Om mened, falskt åtal och annan osann utsaga

20 kap. Om tjänstefel m.m.

23 kap. Om försök, förberedelse, stämpling och medverkan till brott

 

Brottsplats:

Malmö! AM-101372-17, Ext. 0150-K2806-17

Fritext:

Överåklagare Mats Svensson genom att ignorera brott mot barn samt muslimsk minoritet i Sverige av en åklagare som har till uppgift att tillämpa lagen lika oavsett ras, kön, religion, kultur har gjort sig skylig enligt min mening till de ovannämnda brott då han genom sitt omotiverade jävigt beslut orsakat mig och mina två barn livslängd men.

Överåklagare Mats Svensson har utnyttjat sitt ämbete för att mörklägga annan åklagares övergrepp på barn och mig förorsakat av poliser genom att lägga ner ärendet mot Chefsåklagare Mats Ericsson.

Övrigt:

Dessa arbetskamraters (åklagarens) arbetes- och privat relation ska kartläggas.

Önskar målsägandebiträde från ”www.forsvar.se”.

Skadeståndsanspråk/ansvar.

 

Isa Musavi