• Digniteter

Domare/brott mot grundlag!

Anmälan

Målsägande:

Musavi, Seyed Isa

Utpekad juridisk person:

Rådmannen Daniel Eriksson, Domare mot två försvarslösa barn

Brott/Händelse:

Brott mot grundlagen, yttrande- och tryckfrihetslagen

15 kap. 9§ Underlåtenhet att avvärja rättsfel

Medhjälp till kidnappning av två försvarslösa barn

Beskrivet under fritext

Brottsplats:

Stockholm, Södertörns Tingsrätt 2017-09-27 mål T11352 – 17

Fritext:

En domare som inte vet om 4 punkter i grundlagen vet antingen inget om lagen eller är uppriktigt fientligt mot Islam och muslimer i Sverige.

En domare som i sin dom skriver ”Isa har i närtid publicerat två böcker (Facklitteraturer), skickat mail till tingsrätten, olika myndigheter, nyhetsredaktion …” och menar att dessa är lagbrott därmed inte i enlighet med barnens bästa, är inget annat än brott mot tryckfrihetslagen. Brottet är extra grovt då böckerna är facklitteraturer och baserad på dokumentation över myndigheternas fabricering av bevis.

En domare som i sin dom uppmanar till tystnad ”Isa ska ta ett steg tillbaka …” är i inget annat än brott mot yttrandefrihet.

En domare ska inte verka som ett redskap i diktaturens ändamål. Det enda jag har sagt och skrivit i mina böcker och mail var att implementera lagen lika för alla oavsett ras, religion, kön, etnisk bakgrund, kultur… som man gör i demokratiska länder.

Det kom fram att barnens mor, hennes advokat, myndigheterna har bevisligen begått alla möjliga lagbrott enligt gällande rätt i Sverige. Det kom även fram att Jag däremot var frikänd från grov kvinnofridskränkning, misstänkt barnmisshandel. Därmed är domen ett brott enligt 15 kap. § 9 Underlåtenhet att avvärja rättsfel.

Domaren Daniel Eriksson har bevisligen även brutit mot Konvention om barnets rättigheter antagen den 20 november 1989. Bland annat talar Artikel 37 i klarspråk domarens brott mot mina barn, och medhjälp till kidnappning av två försvarslösa barn som enligt lärarens intyg tvingades följa sin mor och som upprepande gånger uttryckligen har sagt de vill se pappa.

Artikel 37

Konventionsstaterna skall säkerställa att:

  1. inget barn får utsättas för tortyr eller annan grym, omänskligeller förnedrande behandling eller bestraffning.
  2. inget barn får olagligt eller godtyckligtberövas sin frihet.
  3. varje frihetsberövat barn skall behandlas humantoch med respekt för människans inneboende värdighet. Särskilt skall varje frihetsberövat barn ha rätt att hålla kontakt med sin familj genom brevväxling och besök.
  4. varje frihetsberövat barn skall ha rätt att snarast få lagligheten i sitt frihetsberövande prövad av en domstol eller annan behörig, oberoende och opartiskmyndighet samt rätt till ett snabbt beslut i saken.

Övrigt:

Önskar målsägandebiträde från ”…”

Skadeståndsanspråk/ansvar

PS: Då staten Sverige förnekar mig skydd mot privat personer och myndigheter för mina böcker och mail som domaren har konstaterat i sin dom, har jag tagit min tillflykt till det demokratiska värdlandet Turkiet som politisk flykting, därmed e-mail adressen är för tillfället det enda sättet att kontakta mig. Vänligen undvara pappersbrev.

Turkiet den 23 oktober 2017

Isa Musavi

DIGNITETER

Ansöker skydd, Milan Ladovic!

SU, lojal rikspolischefen!

Jäv/Domare

Domare/brott mot grundlag!

Justitieråd/Anders Eka

Riksåklagare/Anders Perklev

Kammaråklagare

Vice överåklagare

Kammaråklagare/Sofia Mineur

Överåklagare