Kammaråklagare/Sofia Mineur

Målsägande:                                         

Musavi, Isa

Utpekad juridisk person:                  

Sofia Mineur, tjänstgör som kammaråklagare vid åklagarmyndigheten, Stockholm/Huddinge

Brott/Händelse:

Övergrepp på barn

Jäv

Mörkning

Vägran att tillämpa lagen lika

Brott mot grundlagen

Hets mot folkgrupp, muslimsk medborgare

Döma mig i förväg

 

Medhjälp till kränkning av medborgarnas gällande rätt till:

4 kap. Om brott mot frihet och frid

5 kap. Om ärekränkning

7 kap. Om brott mot familj

14 kap. Om förfalskningsbrott

15 kap. Om mened, falskt åtal och annan osann utsaga

20 kap. Om tjänstefel m.m.

23 kap. Om försök, förberedelse, stämpling och medverkan till brott

 

Brottsplats:

Huddinge! AM-99819-17, Ext. 5000-K946596-17

Fritext:

Langroudi berättar att polisen sagt att det är svårt med bevisning” (2016-10-20 Enskede-Årsta-Vantör BoU Mottagning, Kim Tjernqvist 08–50820159).

Detta citat 36 dagar efter kidnappning av mina barn förklarar alla de brott jag och mina barn var- och fortsätter att vara utsatt för, tack vare min etnicitet samt mina barns medfödda etnicitet.

Kammaråklagare Sofia Mineur ignorerade medvetna brott mot barn samt en muslimsk minoritet i Sverige, vilket hon har till uppgift att försvara enligt lagen lika oavsett ras, kön, religion, kultur.

Kammaråklagare Sofia Mineur inte minst hjälper poliser och socialtjänstemän att mörklägga grova övergrepp på barn och en medborgare med annan etnisk bakgrund (muslim).

Övrigt:

Kammaråklagare Sofia Mineur motiv ska kartläggas.

Önskar målsägandebiträde från ”www.forsvar.se”.

Skadeståndsanspråk/ansvar.

 

Isa Musavi