Överåklagare

Överåklagare-Utvecklingscentrum/Mats Svensson

 

Målsägande:                                         

Musavi, Isa

Utpekad juridisk person:                  

Mats Svensson, tjänstgör som överåklagare vid åklagarmyndigheten, utvecklingscentrum Malmö

Brott/Händelse:

Jäv

Mörkning

Brott mot grundlagen

Hets mot folkgrupp, muslimsk medborgare

 

Indirekt medhjälp till kränkning av medborgarnas gällande rätt till:

4 kap. Om brott mot frihet och frid

5 kap. Om ärekränkning

7 kap. Om brott mot familj

14 kap. Om förfalskningsbrott

15 kap. Om mened, falskt åtal och annan osann utsaga

20 kap. Om tjänstefel m.m.

23 kap. Om försök, förberedelse, stämpling och medverkan till brott

 

Brottsplats:

Malmö! AM-101372-17, Ext. 0150-K2806-17

Fritext:

Överåklagare Mats Svensson genom att ignorera brott mot barn samt muslimsk minoritet i Sverige av en åklagare som har till uppgift att tillämpa lagen lika oavsett ras, kön, religion, kultur har gjort sig skylig enligt min mening till de ovannämnda brott då han genom sitt omotiverade jävigt beslut orsakat mig och mina två barn livslängd men.

Överåklagare Mats Svensson har utnyttjat sitt ämbete för att mörklägga annan åklagares övergrepp på barn och mig förorsakat av poliser genom att lägga ner ärendet mot Chefsåklagare Mats Ericsson.

Övrigt:

Dessa arbetskamraters (åklagarens) arbetes- och privat relation ska kartläggas.

Önskar målsägandebiträde från ”www.forsvar.se”.

Skadeståndsanspråk/ansvar.

 

Isa Musavi