Uppsala Universitet!

  Adv. Mia Joleby!

  Kakabaveh!

  Stämpling, förtal, ärekränkning, hot om liv!

  HD medverkar i Trosförföljelse!

  Stämpling, Stefan Löfven!

  Kronofogden!

  Fintar!

  Trosförföljelse!

  Muslim + Sverige = Terrorist!