• Nyheter

HD medverkar i Trosförföljelse!

Denna mejl är ställd till Anders Eka och Gudmund Toijer.

Högsta domstolens uppgift är att vägleda andra domstolar om de lagar som klubbas av riksdagen. För att undvika personlig tolkning baserad på ras, religion, kultur, etnisk bakgrund etc. är dessa lagar nedskrivna i detalj.

När Högsta domstolen bryter mot nedskrivna lagar är det dess chefer som bär ansvaret om det begångna brottet och i detta fall, kidnappning av mina två skyddslösa barn sedan 2016.09.14.

Om två veckor anmäler jag Sverige till EU-domstolen, där Högsta domstolen i Sverige har varit avgörande part i brott mot den svenska gällande rätt, barnkonvention, mänskliga rättigheter och förföljelse av muslimer.

Jag vill inte föreläsa om lagen ”även en förbi passerande är skyldig att anmäla ett brott”, ty så lite bör ni veta!

Mina vänner; jag hyser ingen förhoppning om anmälan till EU-domstolen, och med jämnt mellanrum till ICC, UNICEF etc. inte heller till FN som jag lämnar en ansökan om politisk asyl för mig och mina barn för skrivna facklitteraturer, därmed inget umgänge (enligt domen T11352-17 Södertörns tingsrätt).

Däremot den muslimska världen, vanliga folk ute på gatan, kommer att förstå, varför Lars Viks skyddas i Sverige, den som ritade Mohammad karikatyrer, varför Salman Rushdie han som skrev sataniska verser stödjas och varför Shirin Ebadi får Nobelpris, och varför jag och mina barn fråntas våra rättigheter.

Svenska medier har effektivt censurerat förföljelse av muslimer i Sverige, men persiskt ordspråk säger ”måne varar aldrig under molnen”. Under sommaren kommer min kostym väcka intresse bland turister från hela världen, då Högsta domstolen ska bära skamhuvud inför världen med många namn från Justitieråden som medverkar i kidnappning av muslimska barn i Sverige.

Samma turister kommer att bevittna när jag blir angripen av poliser… Allt påståenden kan bevisas.

Stockholm den 11 mars 2019

Seyed Isa Musavi

Nyheter

Requesting Political Asylum

Den Judiska församlingen!

Oro för mina Barn!

Politisk Tribunal, Solna Tingsrätt

Mats Svensson!

Högsta Förvaltningsdomstolen!

Jämställdhetsminister!

!Tjänstefel!

Mårten Schultz, T112-20!

Ers Majestät!

Rådman, Henrik Fieber!

Advokatsamfund, D-2019/2533!

Aktbilaga 60, T112-20!

Gisslantagning skördar!

Barnkonvention ej för Muslimer!

Umgänge, Mål T1275 – 20!

Jämställdhetsminister!

Förtal, 20000 – 30000 muslimer!

Vårdnad, Mål T 112 – 20!

Lagman, Gudrun Anteman!

Uppsala Universitet!

Adv. Mia Joleby!

Kakabaveh!

Stämpling, förtal, ärekränkning, hot om liv!

HD medverkar i Trosförföljelse!

Stämpling, Stefan Löfven!

Kronofogden!

Fintar!

Trosförföljelse!

Muslim + Sverige = Terrorist!

Får ej Promenera!

Iscensatt av Säpo?

Personligt ansvar!

HD, Ö5682-18!

Dags att flytta!

Anonym Källa!

Dear CIA!

TV-avgift, mål 523 – 18!

5000 – K 80 60 75 – 18 Polis förfalskar helt öppet!

Förvaltningsrätten 523-18!

Kidnappad!

Komplettering, Ö2294-18, Högsta domstolen!

Låter bilden tala!

Resning!

Föråldrad kropp!

Vinstpris ”Sverige!”

Rikspolischef, Anders Thornberg!

Uppmaning 15 kap. 9§!

Hatbrott, BrB 29 kap. 2§ 7 p.

Brist på bevis!

Lönnmord i cell!

Förvaltningsrätten!

Kriminella politiker & tjänstemän

Rättegångsförseelse!

Ståndpunkt!

Importerad Sekterisk Krig!

Exil!

Barnkonvention!

Svensk demokrati

Oppositionell!