• Nyheter

Trosförföljelse!

(2019.02.01 vägrade Kulturdepartement som har ansvaret om mänskliga rättigheter på sitt bord, ta emot ansökan om skydd.

Politiker, riksdagsledamöter, tjänstemän, journalister etc. helt öppet förföljer kollektivt medborgare i Sverige för religion. Muslimer; medborgare som känner sig hatad, hotad, trakasserad och förföljd av politiker och tjänstemän i kommun eller staten får gärna använda den bifogade som mall och anpassa den till er situation.

Kulturdepartementens svar, tystnad, är förväntad därmed anmälan till Europa domstolen om en månad).

Ansökan om skydd för Statlig brott mot mänskliga rättigheter i Sverige

Trosförföljelse (Bilaga.1?media=1708085731)

  • Yttrandeförtryck
  • Tryckfrihetsförtryck

Kan en opartisk individ efter alla dokument påstå annat än kidnappning av mina barn på grund av Trosförföljelse?

Fritext sidor 2 – 4.

Mera bevis:

  • Lämnas på begäran.
  • Vittnesmål
  • Ljud- bildinspelning
  • kimyana.se

Stockholm den 1 februari 2019

Isa Musavi

Bilagor 1 – 11

Nyheter

Requesting Political Asylum

Den Judiska församlingen!

Oro för mina Barn!

Politisk Tribunal, Solna Tingsrätt

Mats Svensson!

Högsta Förvaltningsdomstolen!

Jämställdhetsminister!

!Tjänstefel!

Mårten Schultz, T112-20!

Ers Majestät!

Rådman, Henrik Fieber!

Advokatsamfund, D-2019/2533!

Aktbilaga 60, T112-20!

Gisslantagning skördar!

Barnkonvention ej för Muslimer!

Umgänge, Mål T1275 – 20!

Jämställdhetsminister!

Förtal, 20000 – 30000 muslimer!

Vårdnad, Mål T 112 – 20!

Lagman, Gudrun Anteman!

Uppsala Universitet!

Adv. Mia Joleby!

Kakabaveh!

Stämpling, förtal, ärekränkning, hot om liv!

HD medverkar i Trosförföljelse!

Stämpling, Stefan Löfven!

Kronofogden!

Fintar!

Trosförföljelse!

Muslim + Sverige = Terrorist!

Får ej Promenera!

Iscensatt av Säpo?

Personligt ansvar!

HD, Ö5682-18!

Dags att flytta!

Anonym Källa!

Dear CIA!

TV-avgift, mål 523 – 18!

5000 – K 80 60 75 – 18 Polis förfalskar helt öppet!

Förvaltningsrätten 523-18!

Kidnappad!

Komplettering, Ö2294-18, Högsta domstolen!

Låter bilden tala!

Resning!

Föråldrad kropp!

Vinstpris ”Sverige!”

Rikspolischef, Anders Thornberg!

Uppmaning 15 kap. 9§!

Hatbrott, BrB 29 kap. 2§ 7 p.

Brist på bevis!

Lönnmord i cell!

Förvaltningsrätten!

Kriminella politiker & tjänstemän

Rättegångsförseelse!

Ståndpunkt!

Importerad Sekterisk Krig!

Exil!

Barnkonvention!

Svensk demokrati

Oppositionell!