• Nyheter

Uppsala Universitet!

Namnet är Isa, far till två gisslantagna barn för skrivna facklitteraturer i Sverige enligt dom! (Bifogad)

För tydlighetens skull bifogar jag även två till dokument (spårbar), vilka bevisar, bortom allt rimlig tvivel, det institutionaliserade hatet inom rättsväsenden mot Muslimer.

År 2010 har ni (Uppsala Universitet), helt rätt i linje med den svenska grundlagen, tillåtit föreläsning om det som kallades för konst och yttrandefrihet av Lars Vilks ty ett lands yttrandefrihet värderades mer än 50 andra länders trossamfund med mer än 1,9 miljarders troende!

I linje med den svenska grundlagen, inte minst för att undersöka om alla medborgare får lika möjlighet att publicera- och föreläsa, denna gång, samhällstrogna bilder- muslimernas vardag, som inte är avsedd att kränka men informera om den verkliga bilden av yttrandefrihet, familj- och barnens rättigheter i Sverige.

Jag bifogar ett par exemplar av de verklighetstrogna bilderna och är öppen för dialog. Att jag inte är någon lektor vore skenhelig!

Ps: Vänligen skicka breven vidare till universitetets alla styrelseledamöter.

Nyheter

Requesting Political Asylum

Den Judiska församlingen!

Oro för mina Barn!

Politisk Tribunal, Solna Tingsrätt

Mats Svensson!

Högsta Förvaltningsdomstolen!

Jämställdhetsminister!

!Tjänstefel!

Mårten Schultz, T112-20!

Ers Majestät!

Rådman, Henrik Fieber!

Advokatsamfund, D-2019/2533!

Aktbilaga 60, T112-20!

Gisslantagning skördar!

Barnkonvention ej för Muslimer!

Umgänge, Mål T1275 – 20!

Jämställdhetsminister!

Förtal, 20000 – 30000 muslimer!

Vårdnad, Mål T 112 – 20!

Lagman, Gudrun Anteman!

Uppsala Universitet!

Adv. Mia Joleby!

Kakabaveh!

Stämpling, förtal, ärekränkning, hot om liv!

HD medverkar i Trosförföljelse!

Stämpling, Stefan Löfven!

Kronofogden!

Fintar!

Trosförföljelse!

Muslim + Sverige = Terrorist!

Får ej Promenera!

Iscensatt av Säpo?

Personligt ansvar!

HD, Ö5682-18!

Dags att flytta!

Anonym Källa!

Dear CIA!

TV-avgift, mål 523 – 18!

5000 – K 80 60 75 – 18 Polis förfalskar helt öppet!

Förvaltningsrätten 523-18!

Kidnappad!

Komplettering, Ö2294-18, Högsta domstolen!

Låter bilden tala!

Resning!

Föråldrad kropp!

Vinstpris ”Sverige!”

Rikspolischef, Anders Thornberg!

Uppmaning 15 kap. 9§!

Hatbrott, BrB 29 kap. 2§ 7 p.

Brist på bevis!

Lönnmord i cell!

Förvaltningsrätten!

Kriminella politiker & tjänstemän

Rättegångsförseelse!

Ståndpunkt!

Importerad Sekterisk Krig!

Exil!

Barnkonvention!

Svensk demokrati

Oppositionell!