Rådman, Henrik Fieber!

  Advokatsamfund, D-2019/2533!

  Aktbilaga 60, T112-20!

  Gisslantagning skördar!

  Barnkonvention ej för Muslimer!

  Umgänge, Mål T1275 – 20!

  Jämställdhetsminister!

  Förtal, 20000 – 30000 muslimer!

  Vårdnad, Mål T 112 – 20!

  Lagman, Gudrun Anteman!