• Nyheter

Grovt förtal av 20000 – 30000 muslimer i Sverige

Målsägande:

Seyed Isa Musavi

Utpekad juridisk person:

Nima Rostami

Med anledning av https://nyheteridag.se/rostami-den-har-gruppen-kommer-att-fortsatta-vara-lojala-mot-den-iranska-staten/

Brott/Händelse:

Grovt förtal, 20000 – 30000 muslimer

Förföljelse, 20000 – 30000 muslimer

Trakassering, 20000 – 30000 muslimer

Propaganda om hat mot muslimer

Hets mot folkgrupp

Fritext:

Jag behöver hjälp av ett målsägarbiträde.

Jag vill bli underrättad om:

  1. Förundersökning inte skall inledas.
  2. Inledd förundersökning skall läggas ned
  3. Åtal ej skall väckas
  4. Anspråk skadestånd/ansvar

Stockholm den 18 januari 2020

Seyed Isa Musavi

Nyheter

Requesting Political Asylum

Den Judiska församlingen!

Oro för mina Barn!

Politisk Tribunal, Solna Tingsrätt

Mats Svensson!

Högsta Förvaltningsdomstolen!

Jämställdhetsminister!

!Tjänstefel!

Mårten Schultz, T112-20!

Ers Majestät!

Rådman, Henrik Fieber!

Advokatsamfund, D-2019/2533!

Aktbilaga 60, T112-20!

Gisslantagning skördar!

Barnkonvention ej för Muslimer!

Umgänge, Mål T1275 – 20!

Jämställdhetsminister!

Förtal, 20000 – 30000 muslimer!

Vårdnad, Mål T 112 – 20!

Lagman, Gudrun Anteman!

Uppsala Universitet!

Adv. Mia Joleby!

Kakabaveh!

Stämpling, förtal, ärekränkning, hot om liv!

HD medverkar i Trosförföljelse!

Stämpling, Stefan Löfven!

Kronofogden!

Fintar!

Trosförföljelse!

Muslim + Sverige = Terrorist!

Får ej Promenera!

Iscensatt av Säpo?

Personligt ansvar!

HD, Ö5682-18!

Dags att flytta!

Anonym Källa!

Dear CIA!

TV-avgift, mål 523 – 18!

5000 – K 80 60 75 – 18 Polis förfalskar helt öppet!

Förvaltningsrätten 523-18!

Kidnappad!

Komplettering, Ö2294-18, Högsta domstolen!

Låter bilden tala!

Resning!

Föråldrad kropp!

Vinstpris ”Sverige!”

Rikspolischef, Anders Thornberg!

Uppmaning 15 kap. 9§!

Hatbrott, BrB 29 kap. 2§ 7 p.

Brist på bevis!

Lönnmord i cell!

Förvaltningsrätten!

Kriminella politiker & tjänstemän

Rättegångsförseelse!

Ståndpunkt!

Importerad Sekterisk Krig!

Exil!

Barnkonvention!

Svensk demokrati

Oppositionell!