• Nyheter

Akt bilaga 60

Lögn varar lögn i allt evighet, då den saknar grund som kan transformera lögnen till ett faktum.

Ord mot ord är däremot ”kraftfoder till hatfulla domare, politisk styrda nämndemän och dylik” som jag kallade dina skrifter Maria, vid rättegången för utökat kontaktförbud 01.10.2018 (Bilaga.1). Utan rätt till advokat även då.

Varken åklagare, domare eller andra, vågade rörelseförhindra en författare mer än detta futila områden! Även de förstådd nog att jag inte var ett hot mot mina barn, men kände sig illa tvungen att muta bort mig (Bilaga.2), när polisen inte fick göra det, då det inte fanns några restriktioner som helst mellan mina barn och mig än publicerade böcker.

Utökad kontaktförbud mot en författare vars barn hölls gisslan för skrivna facklitteraturer i Sverige nämnd som den enda orsak i domslut MUFT 11352 – 17 (Aktbilaga.21)! Inte heller ville JK svara ”specificera var annars i landet en författare inte fick promenera!”

Resten är jäv, korruption, show inför draperi, då hatfulla individer i sin enfald aldrig kunnat gissa vem de gav sig på! Denna gång fel barn, fel far, fel muslim!

Men namnet är iögonfallande ”utökat kontaktförbud”. Kom ihåg advokatsamfundets !etiska! regler 5.1.2 (Bilaga.3).

Det som tar priset, Maria Joleby, i den beskrivning Du ”valt” att upprätta är absolut det sista stycken; ”När det gäller åberopade journalanteckningar, tingsrättsprotokoll och utdrag ur utredningar måste det has i beaktning att samtliga handlingar är från 2016. De är därmed inte aktuella idag”.

Du Maria, tillkännager 11 års, !sedan 2005!, av sparkar, slag (knytnäve, flathand), svartsjuka, kontroll … (fyll på med vad du än vill!) något Du än idag saknar bild, läkarintyg om en kvinna som led av ådernät, vittne, sms, mms etc! samtidigt som du kallar de färska utredningar som gjordes direkt efter kidnappningen av mina barn för ”inte aktuella idag”!

Maria! Har du tittat på datumen för de bilagor Du har åberopat?

Är det inte från samma tidsperiod!? Grundad på samma utredningar!? Som du nu kallar för ”inte aktuella idag”!

Maria, Maria, Maria! Du vinner mål för det hat som genomsyrar varenda por av den svenska rättssfären. Du vinner inte för att du är intelligent, men för att ett diktatoriskt styre måste tillrättavisa dissidenter precis som i Saudi Arabien.

Du Maria, blind litar på det politisk betingad nämndemannens undermedvetna hat mot Muslimer! Inget tal om domarens. Kom ihåg advokatsamfundets !etiska! regler 6.2.1 och 6.2.2. Inte minst rättegångsbalken 8 kap. 7§ (Bilaga.3).

Som jag uttryckte mig vid målet MUFT 11352 – 17 om umgänge 27.09.2017 ”Tingssalen har bekommit det moderna köket, där den som ljuger best får mest applåder” och vi alla vet vilka lögnare kovinnor tillika fyminister är! Titta bara på Metoo falangen!

Det Du Maria har ”valt” att intyga för domstolen, det du sedan tidigare vetat att Du saknade bevis, Är mened, falsk anklagelse, annan osann utsagor, ur Brb.

Ack, sådana termer är för civiliserade samhälle som upprättar regler för harmonisk samlevnad, dit Sverige har lång väg att nå. Inte ens köttbullar är svenskt!

Sverige är det enda land i världen, baserad på hat mot Islam, där en muslim förföljes för rentvått förtal, ärekränkning om och om igen.

Det finurliga i denna ekvation är att, av hänsyn till mina barn som alltid, kommer barnens mor undan, dock hon berättar annat för mina barn. Alla andra, även det självaste landet Sverige, kommer att betala priset för kidnappning- gisslantagning av mina barn.

Vad det gäller information till världen genom olika medier; är detta en plikt för barnens rätt i svenskt samhälle, att informera världsmedborgarna ”Sverige kidnappar muslimska barn för inga orsak än medfödd religion, Islam. Aktbilaga 8, Aktbilaga 9, Aktbilaga 7”

Vad det gäller information till världen genom olika medier; som författare vars barn enligt dom Aktbilaga. 21 hölls gisslan namngiven för skrivna facklitteraturer, är det min fulla rätt att informera världssamfundet ”Sverige utpressar författare till tystnad genom gisslantagning av författarens barn” författare som avslöjat den statliga projekten ”Tvångskonvertering av Muslimska Barn i Sverige”.

Det vore intressant att veta om den ansvariga Rådkvinnan Celine Holmberg påhejad av den politisk styrda nämndemän, inte minst domstolar, delar din mening!

Bifogar boken ”Svensken är dum enligt Langroudi, Iransk kvinna” i två exemplar. Langroudi ska svara under ED på frågor ställd i sidorna 82 – 86.

Förtal om att ta barnen till Iran, vill jag titta i domarens öga och säga min mening.

Stockholm den 13 februari 2020

Seyed Isa Musavi

Bilagor 1 – 3

En bok i två exemplar

Svar till Aktbilaga. 65 i åtta sidor

Nyheter

Requesting Political Asylum

Den Judiska församlingen!

Oro för mina Barn!

Politisk Tribunal, Solna Tingsrätt

Mats Svensson!

Högsta Förvaltningsdomstolen!

Jämställdhetsminister!

!Tjänstefel!

Mårten Schultz, T112-20!

Ers Majestät!

Rådman, Henrik Fieber!

Advokatsamfund, D-2019/2533!

Aktbilaga 60, T112-20!

Gisslantagning skördar!

Barnkonvention ej för Muslimer!

Umgänge, Mål T1275 – 20!

Jämställdhetsminister!

Förtal, 20000 – 30000 muslimer!

Vårdnad, Mål T 112 – 20!

Lagman, Gudrun Anteman!

Uppsala Universitet!

Adv. Mia Joleby!

Kakabaveh!

Stämpling, förtal, ärekränkning, hot om liv!

HD medverkar i Trosförföljelse!

Stämpling, Stefan Löfven!

Kronofogden!

Fintar!

Trosförföljelse!

Muslim + Sverige = Terrorist!

Får ej Promenera!

Iscensatt av Säpo?

Personligt ansvar!

HD, Ö5682-18!

Dags att flytta!

Anonym Källa!

Dear CIA!

TV-avgift, mål 523 – 18!

5000 – K 80 60 75 – 18 Polis förfalskar helt öppet!

Förvaltningsrätten 523-18!

Kidnappad!

Komplettering, Ö2294-18, Högsta domstolen!

Låter bilden tala!

Resning!

Föråldrad kropp!

Vinstpris ”Sverige!”

Rikspolischef, Anders Thornberg!

Uppmaning 15 kap. 9§!

Hatbrott, BrB 29 kap. 2§ 7 p.

Brist på bevis!

Lönnmord i cell!

Förvaltningsrätten!

Kriminella politiker & tjänstemän

Rättegångsförseelse!

Ståndpunkt!

Importerad Sekterisk Krig!

Exil!

Barnkonvention!

Svensk demokrati

Oppositionell!

Warning: Undefined variable $footer_widget_setting in /customers/9/e/4/kimyana.se/httpd.www/wp-content/themes/enfold451/footer.php on line 203