• Nyheter

Lagman, Gudrun Antemar!

Talförmåga, denna för människans säregna avvikelse med djuren, inte används i svåra situationer, en anledning till att jag alltid i förväg talar om svårigheterna och förvarnar om konsekvenser för brottslingar som bidrar till rättshaveri i Sverige.

Isa är namnet, far till två gisslantagna barn för skrivna facklitteraturer i Sverige, enligt !dom! (Bilaga.1)

Som det framgår av Södertörns Tingsrätts andra dom, är jag också dömd för framtida brott! Man vet att en muslim ”kommer att begå brott!”

De, i själva verket, försökte tysta Twittrandet (Bilaga.2). Påminner er om oskyldighetspersumtionen RF 2:23 som inte gäller Muslimer i Sverige! Gisslantagna barn för pappas ord på Twitter.

Ändå fick Jag böta för att ha kallat Tingsrätten ”den moderna köket där de som ljuger mest får mer applåder”! (oförrätten fick namnet tingsrättsförseelse!)

Ytterligare är att jag som författare hade ej rätt till advokat vare sig vid förhör hos polisen eller sammanträden vid Nackas Tingsrätt, enligt protokoll. (Ä6361 – 18)

Nytt kapitel

Vad jag försöker berätta om för dig är avsaknad förtroende för dessa !oberoende domstolar!

Onekligen är hatet mot muslimer väl utbrett inom dessa rättsinstanser i Stockholm. Brottet och brottslingar är anmälda och omnämnda i facklitteraturerna som bevis till kapitlet ”institutionaliserade hat” mot Muslimer inom rättsväsenden i Sverige.

Stockholms Tingsrätt är den enda kvarvarande rättsinstans, förhoppningsvis oberoende av dessa historier, jag vill pröva ärenden om vårdnad med dig som Lagkvinna.

Förhoppningen är att Tingsrätten under din ledning ska hålla sig strikt till lagen, specifik det nyvunna lagen om Förenta Nationernas barnkonvention. Förhoppningen är att Tingsrätten under din ledning skall ha lagen som ledstjärna lika för alla oavsett ras, kön, religion, etniska bakgrund etc.

Förhoppningen är att Tingsrätten under din ledning ska respektera barnkonventionens;

Artikel 16 §1inget barn får utsättas för … olagliga ingripande i sitt privat- och familjeliv” (Bilaga.3 – 4)

Artikel 9 §1Säkerställa att ett barn inte skiljs från sina föräldrar mot deras vilja” (Bilaga.5 – 6 ljudfil + översättning)

Artikel 16 §2barnen har rätt till lagens skydd mot sådana ingripanden eller angrepp

Artikel 2 §2Konventionsstaterna skall säkerställa att barnet skyddas mot alla former av … bestraffning p.g.a. föräldrars … uttryckta åsikter el. tro

Artikel 2 §1Konventionsstaterna skall tillförsäkra varje barn utan åtskillnad av något slag, oavsett föräldrars … religion, politiska … el. ställning i övrigt

Med mera…

Ty allt annat vore en till övergrepp baserad på barnens medfödda religion, faderns författarskap.

Nyheter

Requesting Political Asylum

Den Judiska församlingen!

Oro för mina Barn!

Politisk Tribunal, Solna Tingsrätt

Mats Svensson!

Högsta Förvaltningsdomstolen!

Jämställdhetsminister!

!Tjänstefel!

Mårten Schultz, T112-20!

Ers Majestät!

Rådman, Henrik Fieber!

Advokatsamfund, D-2019/2533!

Aktbilaga 60, T112-20!

Gisslantagning skördar!

Barnkonvention ej för Muslimer!

Umgänge, Mål T1275 – 20!

Jämställdhetsminister!

Förtal, 20000 – 30000 muslimer!

Vårdnad, Mål T 112 – 20!

Lagman, Gudrun Anteman!

Uppsala Universitet!

Adv. Mia Joleby!

Kakabaveh!

Stämpling, förtal, ärekränkning, hot om liv!

HD medverkar i Trosförföljelse!

Stämpling, Stefan Löfven!

Kronofogden!

Fintar!

Trosförföljelse!

Muslim + Sverige = Terrorist!

Får ej Promenera!

Iscensatt av Säpo?

Personligt ansvar!

HD, Ö5682-18!

Dags att flytta!

Anonym Källa!

Dear CIA!

TV-avgift, mål 523 – 18!

5000 – K 80 60 75 – 18 Polis förfalskar helt öppet!

Förvaltningsrätten 523-18!

Kidnappad!

Komplettering, Ö2294-18, Högsta domstolen!

Låter bilden tala!

Resning!

Föråldrad kropp!

Vinstpris ”Sverige!”

Rikspolischef, Anders Thornberg!

Uppmaning 15 kap. 9§!

Hatbrott, BrB 29 kap. 2§ 7 p.

Brist på bevis!

Lönnmord i cell!

Förvaltningsrätten!

Kriminella politiker & tjänstemän

Rättegångsförseelse!

Ståndpunkt!

Importerad Sekterisk Krig!

Exil!

Barnkonvention!

Svensk demokrati

Oppositionell!