• Nyheter

Advokatsamfundet

D-2019/2533 Maria Joleby

Maria (här kallad Mia) Joleby försöker luta målet mot en omprövning av ett tidigare mål! Inget är mer fel än detta. Det får inte ske.

Detta är ett nytt mål, med nya bevis. Med hänvisning till de nya bevis, brott är begången mot barn genom bl.a. åsidosatt god advokatsed.

Allt annat än ett nytt mål uppfattar jag som advokatsamfundets försök att mörka, kidnappad- gisslantagna barn till en författare, iscensatt av advokaten Mia, en hänsynslös legitimerad advokat genom advokatsamfundet.

En utbildad erfaren advokat mot en icke juridisk kunnig författare, som dessvärre nekas rätten till försvarsadvokat, försöker mixtra allt till en salig röra!

Även kommande mål (rättegång) hos Stockholms Tingsrätt har inget med detta mål att göra som advokaten har nämnt ett par gånger i svaren.

Därmed;

 1. Det ovannämnda målet ska inte handla om en omprövning av ett tidigare mål.
 2. Allt Mia har nämnt om Stockholms Tingsrätt, har inget att göra med detta mål, annat än en avledningsmanöver. Att förfara oredligt även mot advokatsamfundet.

Omständigheter

Agerat i strid med artiklar 2, 5, 6, 8, 38 god advokat sed samt rättegångsbalken.

 • Artikel 2.1.1 Förhalade processen, ingen omsorg till två skyddslösa barn
 • Artikel 2.1.2 Undersökningar ignorerades
 • Artikel 2.4 Skyldighet att kontrollera uppgiftens riktighet

Mia                    ” … inte haft särskilda skäl att kontrollera någon av den information som har lämnats av min huvudman”

Underlag

 • Nedlagd förundersökning om grovkvinnofridskränkning enbart 3 veckor efter förtal- ärekränkning om sådan, 10 års av spark, slag (knytnäve, handflata), en kvinna som lider av ådernät, men inga bevis, ger allt anledning att kontrollera.

10 års fysisk misshandel kan omöjligen sakna blåmärke, läkarintyg, bilder, vittne, riven kläder, förstörd smink etc.

10 års psykisk misshandel kan omöjligen sakna skrift, sms, mms, vittne etc.

 • Dom om gemensam vårdnad mål nr. T12172-11 daterad 2012.07.12 (bilaga.1), efter en nedlagd förundersökning om grovkvinnofridskränkning som grund, ger allt anledning att kontrollera.
 • Polisens intyg om saknad av bevis (Bilaga.5) som registreras av socialen enbart 36 dagar efter kidnappning av mina barn med en dom om gemensam vårdnad i belastningen ger allt anledning till en hederlig advokat att kontrollera.
 • Barnutredarnas beslut att lämna ärende om barn utan åtgärd (Bilaga. A – ljudfil Bilaga. B) med en dom om gemensam vårdnad i belastningen ger allt anledning att kontrollera.
 • Nedlagd förundersökning, förtal om barnmisshandel 2017.06.16 (Bilaga.4) ger allt anledning att kontrollera huvudmannens uppgifter.
 • Två barn som vägrade följa mamma, uttryckligen ”jag vill sova hos pappa ikväll” (Bilaga. C), frihetsberövad barn ger allt anledning till en hederlig advokat att kontrollera huvudmannens uppgifter.

Med andra ord, Mia hade haft allt anledning att inte ignorera undersökningsresultaten som skulle leda till advokatens skyldighet att kontrollera uppgiftens riktighet, därmed förkorta processen av omsorg- hänsyn till två skyddslösa frihetsberövade barn. Egenmäktighet med barn bekom kidnappning av barn med Mias hjälp, då barnen tvingades bort mot sin vilja, samt barnens dokumenterade längtan att se far sin.

Ändå valde advokaten Mia, behålla kidnappad barn i sitt våld, denna gång genom att åberopa skrivna facklitteraturer, mejl till nyhetsredaktionen som brott! Förhala processen ännu mera genom brott mot grundlagen! Förlänga kidnappningen ännu mera. Inga omsorg till två skyddslösa barn.

Informerar advokatsamfundet de valda advokaterna i organisationen om tryckfrihetsförordningen samt yttrandefrihetslagen som två av de fyra grundbultarna av den svenska samhällsstrukturen? Tydligen skolan gör det inte!

Efter Mias brott mot grundlagen, bekom mina barn gisslan till de facklitteraturer jag hade författad, där domare beordrade författaren, far till två små skyddslösa frihetsberövade flickor att ”ta ett steg tillbaka” från sina skrifter för att upplevas ”konstruktivt”! Undrar vad Saudiska prinsen hade beordrar Jamal Khashoghi för att senare göra en gryta av honom!?

Mia har uppsåtligen gjort orätt och förfar oredligt.

Även nu försöker Mia vilseleda!

 • Artikel 5.1.1 Saknar fog eller samband
 • Artikel 5.1.2 Skandalisering
 • Artikel 5.3 Avstå åtgärder eller uttalande är ägnade kränka…
 • Artikel 5.4 Vilseledande uppgifter till motparten

Glömmer Mia min förkärlek till diktafon? Som spelat in samtalen under alla sammanträdena! Eller, hoppas Mia att jag inte lägger ut det som bevis?

Mål om vårdnad T124848 – 16 daterad 2017.05.11

 • Avhysning

Mias huvudman hade oförskämt nog sökt avhysning från den lägenhet jag stod för kostnaderna! Jag bestred avhysning och la fram underlag i form av Mias huvudmans skatteverks inkomstutdrag

år 2011 – 2015, mitt kontoutdrag då jag satt pengar i hennes konto, kvitto för radiotjänstavgift, El, inköp av hushållsmaskiner, semestrar etc.

Mias huvudman, förmodligen till följd av Mias rekommendation, väntade ut tiden utan att korrespondera, därmed skrev Kronofogden av ärenden med motivering att sökanden inte hört av sig på bestämd tid!

Alla underlag finns än idag. Alla underlag lämnas på begäran. Alla underlag presenterades under sammanträden HUFT12484-16.

Avhysningen som saknade fog eller samband med vårdnaden, ”utan att beskrivas närmare av Mia”, användes för att misskreditera mig inför en politisk styrd nämndeman. Även ett sätt att Skandalisera. Inget tal om Mias försök att framställa en MAN som snyltare, en som levde på sin Kovinna.

Mia har medvetet under hela processen ljugit om situationer som ovan, något hon ”visste” att det inte stämde med i verkligheten.

 • Men värst av allt var när Mia på slutet av sammanträden sa; ”vi godkänner inte de dokument Isa presenterat!” Dokument arkiverad hos olika svenska myndigheter, institutioner som skattemyndigheten, socialstyrelse, banker, Stockholmshem, Fortum, Radiotjänst etc. i strid med Artikel 6.2.1 god advokatsed.

Än idag talar Mia om ”ord mot ord” en bluff att medvetet kränka när Mia ”vet” att hennes huvudman ljuger. Påståenden kan bevisas genom ett enkelt prov. Ett prov Mia fått kännedom av sedan december 2017.

Barnen kidnappades med hjälp av Mias expertis.

 • Mias huvudman egenmäktig försökte byta min adress! ”Försäkran på heder och samvete”!

Skatteverkets folkbokföring ringde mig och frågade om jag hade ansökt om adressbyte!? Helt tagen på sängen berättade jag att detta inte stämde och det hela berodde på att hennes bror inte fick bo hos oss när han väl kommer till Sverige på besök.

Även detta användes av Mia under sammanträden för att misskreditera mig utan att berätta hela historien. Mia sa bara ”hennes huvudman ville få bort honom, då han vägrade lämna lägenheten”.

En kvinna som vägrade jobba (bevisad med underlag, även erkänd av henne själv under ED HUFT11352-17, 2017.12.13), en högskoleexamen utan CSN-lån, två barn som nu kunde stå på egna ben, ville vräka den man som betalt hennes omkostnader, även hennes familjs omkostnader i Iran, är inget annat än en … Förklarad även i facklitteraturen ”Svensken är dum enligt Langroudi, Iransk kvinna”. Än vid kidnappningen 2016.09.09 stod jag för alla kostnader hemma. Underlag finns.

Mia saknade fog eller samband att skandalisera på detta sätt. Mia medvetet vidtog åtgärder som var ägnad att kränka, ett tydligt bevis att mina skyddslösa barn kidnappades med hjälp av Mias expertis.

 • Men värst av allt var när Mia på slutet av sammanträden sa; ”Vi godkänner inte de dokument Isa presenterat!” Dokument arkiverad hos olika svenska myndigheter, institutioner som skattemyndigheten, socialstyrelse, banker, Stockholmshem, Fortum, Radiotjänst etc. i strid med Artikel 6.2.1 god advokatsed.

Mia har vilselett inte bara mitt ombud med uppgifter som Mia ”visste” till 100% att de var oriktiga (Bilaga.7), men också vilselett hela det system som från början hade hatet mot Muslimer i sin genetiska blåprint.

Mia helt enkelt surfade på hatet mot Islam.

Även nu försöker Mia vilseleda!

 

 • Artikel 6.1.1 Brott mot rättegångsbalken
 • Artikel 6.1.2 Dröjde med svaren
 • Artikel 6.2.1 Lämnade uppgifter som var osann samt bestred uppgifter som hon visste var sanningsenligt.
 • Artikel 6.2.2 Bevis undertrycktes och förvanskades
 • Artikel 6.3.1 Vittnen hade påverkats

Faktum som ovan är en obestridligt bevis om att Mia uppsåtligen gjort orätt och förfar oredligt under alla instanser.

Mia bevisligen bestred underlag från institutioner som Mia visste att det var sant, samt framförde lögner i och utanför tingssal (12 lögner i rättssal, HUFT12484-16, konfronterades hon under pågående rättegång, Södertörns Tingsrätt, listad med svar i facklitteraturen ”Tvångskonvertering av Muslimska Barn i Sverige”).

Allt detta är onekliga bevis på att Mia undertryckte otvivelaktiga bevis. Mia omintetgjorde legitimerade underlag genom att förvanska dokumenterad faktum.

Mias svar till advokatsamfundet är ytterligare ett till obestridligt bevis för;

 • Brott mot grundlagen då hon kallar manifest för kidnappade- gisslantagna författarens barn för brott.
 • Igen förtalar Mia som blottar hennes intention att kränka, falskt anklagelser etc. ”oron att Isa, genom barnen, skulle ta reda på Marjans skyddade adress” istället att säga Isa inte har brytt sig för barnens mor sedan 2011, även när Marjan umgicks intensivt med en annan man. Bevis där Marjans mor framför ”Marjans” släktingar erkänner Marjans utomäktenskaplig förhållande finns, utan att erkänna vi var skilda sedan 2011.
 • Igen försöker Mia vilseleda panelen genom att påstå jag inte accepterade en kontrollerade umgänge! Kontrollerad för vad? För att Mia utan stöd i lagen, mot barnens uttryckliga önskan att stanna med pappa, barn som uttryckte sin längtan att se pappa, frihetsberövat sedan 2016.09.14?
 • Igen ger Mia yttryck på att hon främjar brott oavsett gällande rätt eller god advokatsed då hon ”agerat i enlighet med min huvudmans intresse”. Kom ihåg att Mias huvudman fortfarande har inget att bevisa mot alla mina väldokumenterat underlag!” Mia bara, som hon ger uttryck ”förordnat att min huvudman ska ha ensam vårdnad”.
 • Igen kallar Mia sina lögner, förtal, ärekränkning, falskt anklagelser och annan osann utsagor i rättssal för ”brist på bevis” utan att fundera varför lider Isa inte av brist på bevis för sina motargument.
 • Igen försöker Mia skandalisera genom dom om ”rättegångsförseelse”.

Vad annars!

Jag skrev ju ”du daniel är en guldgruva för varje diktator” i annan skrift ”Någon får stoppa åsnan innan dummaren skadeskjuter Sverige ännu mer” / ”en dummare som inte kan två av fyra grundlags föreskrifter” / ”tala om hat mot Muslimer” / ”Tala om intelligensen” etc.

Mot Mia skrev jag bl.a. ”hur dum kan en advokat vara att åberopa böcker som brott, man förundras intellektet”

Hur dummaren daniel och andra domare agerat efter mina dom är en historia nu. Jag kanske har tur som dummaren inte gjort en gryta av mig som i Saudi Arabien gjort med Khashoghi, medan världen bevittnar att hatet mot Islam är viktigare för Sverige än hyckleri om tryckfrihetsförordningen, yttrandefrihetsgrundlagen.

Mia förhalade processen mot två skyddslösa frihetsberövade barn sedan den dag;

 • Förtal om grov kvinnofridskränkning lades ner.
 • Polisen erkände inga bevis finns. Bevis saknas fortfarande men kovinnlig djävulskap finns det gott om än idag.
 • Socialen registrerade ”inga bevis”. Annat än fadern är Muslim.
 • Förtal om barnmisshandel lades ner.
 • Åberopade skrivna facklitteraturer för brott!

Än idag förhalar Mia processen mot två skyddslösa frihetsberövade barn med samma gamla lögner, förtal, ärekränkning, förföljelse etc. Mia fortfarande lider av ”brist på bevis”!

Än idag fullt medvetet gör Mia orätt och förfar oredligt genom att omintetgöra bevis som intygar Mias aktiva roll i kidnappning- gisslantagning av en författares barn sedan 2016.09.14

 • Bilaga 2 kallar Mia för ej giltig! En dom iscensatt av advokaten som tvingat andra domare till jäv och korruption för grupptryck.
 • Bilaga 3 – 4 kallar Mia ”brist på bevis” (Bifogar samhällsenligt bilder).
 • Bilaga 5 kallas för utredning utan !innehåll! även om Mia erkänner att det är hennes huvudmans utsagor.
 • Bilaga 6 erkänner Mia att barnen uttrycker sin längtan att se sin far, något som förtrycktes med våld (Bilaga.7.2 barnmisshandel i svenskt förvar). Något som förtrycks än idag dock med lögner.
 • Bilaga 7 trots allt obestridliga bevis bedyrar Mia sin oskuld!

Mia fullt medveten om det undermedvetna institutionaliserade hatet[1] mot Islam, uppsåtligen tillmötesgått fördomar som existerar mot muslimer i synnerhet inom den svenska rättssfären fullt bekväm över resultatet ”kidnappade- gisslantagna barn” som Mia uttrycker som ” förordnat att min huvudman ska ha ensam vårdnad”.

Jag nöjer mig inte med mindre än hennes uteslutning ur advokatsamfundet. Eller vänd tiden tillbaka och gör allt enligt gällande rätt och god advokatsed oavsett kultur, religion, etniskt bakgrund, kön etc.

I ärlighetens namn

Jag är full medveten om att ni, trots överväldigande bevis om övergrepp mot två skyddslösa barn som ”tvingades” bort och hålls gisslan med advokatens ”klara” roll i kidnappningen- gisslantagningen, inte implementerar lagen som den är skriven, ty lagen inte är klubbad för att vara muslimer tillgodo!

Några av er har redan gjort sig medskyldig till kidnappning- gisslantagning av en författares barn, därmed polisanmälda för brottet sedan tidigare mål.

Denna gång är meningen att komma åt Mia Edwall Insulander som leder en organisation där hat mot Islam, i den organisation hon leder, går före Statens hycklardirektiv om god advokatsed, ty överväldigande bevis kommer ni att ignorera för en fällande dom.

Jag yrkar på sammanträde, då referenten kommer att censurera mycket av det jag har framfört. Tillintetgöra anmälan!

Stockholm den 17 februari 2020

Seyed Isa Musavi

[1]) De sätt hatet institutionaliseras i Sverige är listad i facklitteraturen ”Svensken är dum enligt Langroudi, Iransk kvinna” nya version sidor 55 – 86.

Nyheter

Requesting Political Asylum

Den Judiska församlingen!

Oro för mina Barn!

Politisk Tribunal, Solna Tingsrätt

Mats Svensson!

Högsta Förvaltningsdomstolen!

Jämställdhetsminister!

!Tjänstefel!

Mårten Schultz, T112-20!

Ers Majestät!

Rådman, Henrik Fieber!

Advokatsamfund, D-2019/2533!

Aktbilaga 60, T112-20!

Gisslantagning skördar!

Barnkonvention ej för Muslimer!

Umgänge, Mål T1275 – 20!

Jämställdhetsminister!

Förtal, 20000 – 30000 muslimer!

Vårdnad, Mål T 112 – 20!

Lagman, Gudrun Anteman!

Uppsala Universitet!

Adv. Mia Joleby!

Kakabaveh!

Stämpling, förtal, ärekränkning, hot om liv!

HD medverkar i Trosförföljelse!

Stämpling, Stefan Löfven!

Kronofogden!

Fintar!

Trosförföljelse!

Muslim + Sverige = Terrorist!

Får ej Promenera!

Iscensatt av Säpo?

Personligt ansvar!

HD, Ö5682-18!

Dags att flytta!

Anonym Källa!

Dear CIA!

TV-avgift, mål 523 – 18!

5000 – K 80 60 75 – 18 Polis förfalskar helt öppet!

Förvaltningsrätten 523-18!

Kidnappad!

Komplettering, Ö2294-18, Högsta domstolen!

Låter bilden tala!

Resning!

Föråldrad kropp!

Vinstpris ”Sverige!”

Rikspolischef, Anders Thornberg!

Uppmaning 15 kap. 9§!

Hatbrott, BrB 29 kap. 2§ 7 p.

Brist på bevis!

Lönnmord i cell!

Förvaltningsrätten!

Kriminella politiker & tjänstemän

Rättegångsförseelse!

Ståndpunkt!

Importerad Sekterisk Krig!

Exil!

Barnkonvention!

Svensk demokrati

Oppositionell!