• Nyheter

Rådman, Henrik Fieber!

Anmälan

Målsägande:

Seyed Isa Musavi

Utpekad juridisk person:

Henrik Fieber, rådman Stockholms Tingsrätt

Brott/Händelse:

Gisslantagning av barn

Vägran att tillämpa Barnkonventionen

Misshandel av barn i svenskt förvar

Främjande av brott

Partisk i målet

Gisslantagning av författarens barn specifik för skrivna facklitteraturer, avslöjandet genom manifest i andra länder, i radio, twitter etc.

Brott mot Tryckfrihetsförordningen

Brott mot Yttrandefrihetsgrundlagen

Med mera.

Sedan den 3 mars 2020, pågår.

Fritext:

Yrkar målsägarbiträde.

I rätten; ”När en Judisk familj tvingar till sig barnen till krigsdrabbade ockuperade bosättningar i Palestina, Muslimer hålls i hus arrest utan någon som helst anledning”

Sedan läste jag över FN-konventionen om mänskliga rättigheter artikel 13.2 ”Var och en har rätt att lämna varje land, även sitt eget, och att återvända till sitt land”.

Efter denna sekvens, Rådman Henrik Fieber, satt sig på tvären och försökte dupera min brist på juridisk kunskap till motpartens fördel för kidnappning av mina barn sedan 2016.09.14.

Rådman Henrik Fieber VÄGRADE svarande skall avlägga sanningsförsäkran, trots specifik begäran om sådan, Aktbilaga 54 mål T112 – 20 Stockholms tingsrätt. Rådman Henrik Fieber, slutade helt enkelt vara opartisk, agerade oprofessionell, märkvärdig beteende, häpnadsväckande öppet partisk som jag förklarar vid förhör.

Jag även utlyser undersökning om vad han själv har för religion som är selektiv i sitt ämbete. Judisk troende? Som kände förnär utav citaten ur facklitteraturen!

Kom ihåg, mina barn genom dom, är gisslan för de facklitteraturer jag har författat i Sverige och inga annat brott, därmed inga advokater vågar försvara mig i rätten inte heller domstolen bidrog med offentlig försvarare! Undrar hur Gui har det i Kina!

Yrkar målsägarbiträde.

Brottsrubriceringen får ej ändras.

Jag vill bli underrättad om:

  1. Jag vill godkänna anmälan.
  2. Vill ta del av anmälan för godkännande.
  3. Förundersökning inte skall inledas.
  4. Inledd förundersökning skall läggas ned.
  5. Åtal ej skall väckas.
  6. Anspråk skadestånd/ansvar.

Stockholm den 6 mars 2020

Seyed Isa Musavi

Nyheter

Requesting Political Asylum

Den Judiska församlingen!

Oro för mina Barn!

Politisk Tribunal, Solna Tingsrätt

Mats Svensson!

Högsta Förvaltningsdomstolen!

Jämställdhetsminister!

!Tjänstefel!

Mårten Schultz, T112-20!

Ers Majestät!

Rådman, Henrik Fieber!

Advokatsamfund, D-2019/2533!

Aktbilaga 60, T112-20!

Gisslantagning skördar!

Barnkonvention ej för Muslimer!

Umgänge, Mål T1275 – 20!

Jämställdhetsminister!

Förtal, 20000 – 30000 muslimer!

Vårdnad, Mål T 112 – 20!

Lagman, Gudrun Anteman!

Uppsala Universitet!

Adv. Mia Joleby!

Kakabaveh!

Stämpling, förtal, ärekränkning, hot om liv!

HD medverkar i Trosförföljelse!

Stämpling, Stefan Löfven!

Kronofogden!

Fintar!

Trosförföljelse!

Muslim + Sverige = Terrorist!

Får ej Promenera!

Iscensatt av Säpo?

Personligt ansvar!

HD, Ö5682-18!

Dags att flytta!

Anonym Källa!

Dear CIA!

TV-avgift, mål 523 – 18!

5000 – K 80 60 75 – 18 Polis förfalskar helt öppet!

Förvaltningsrätten 523-18!

Kidnappad!

Komplettering, Ö2294-18, Högsta domstolen!

Låter bilden tala!

Resning!

Föråldrad kropp!

Vinstpris ”Sverige!”

Rikspolischef, Anders Thornberg!

Uppmaning 15 kap. 9§!

Hatbrott, BrB 29 kap. 2§ 7 p.

Brist på bevis!

Lönnmord i cell!

Förvaltningsrätten!

Kriminella politiker & tjänstemän

Rättegångsförseelse!

Ståndpunkt!

Importerad Sekterisk Krig!

Exil!

Barnkonvention!

Svensk demokrati

Oppositionell!