• Nyheter

5000-K806075-18, polis förfalskar helt öppet!

”Detta har registrerats till den anmälan som tidigare upprättats genom ditt mail: ”Anmälan, tortyr-förskingring/Asptuna!” 

Ärendenumret på anmälan är 5000-K806075-18″

Ovannämnda ärendenummer är registrerad som ”Tjänstefel”

Begäran om skydd maskades…

Anmälan

Målsägande:

Seyed Isa Musavi

Utpekad juridisk person:

Milan Ladovic, fängelsechef Asptuna

Brott/Händelse:

Avslöjande om tortyr samt misstänkt förskingring.

Fritext:

Polisen vägrar upprätta anmälan om tortyr samt misstänkt förskingring i Asptuna fängelse vilket betyder inga förundersökning därmed vara naken i ur och skur.

Fängslade personer i Asptuna är extrem beroende av att vara i god fot med personalen. Frågan om hur och varför har jag beskrivit i boken ”Klinisk tortyr i Sverige”. Med andra ord är de villiga att göra det de blir beordrad till även mord som kan mörkas av myndigheterna.

Jag är rädd för Milan Ladovic’s hämnd som är mångas önskemål var av några rikspolischefen namngiven i bilden (bilaga.1).

Jag behöver hjälp av ett målsägarbiträde för att utveckla anmälan.

Stockholm den 6 juli 2018

Seyed Isa Musavi

Nyheter

Requesting Political Asylum

Den Judiska församlingen!

Oro för mina Barn!

Politisk Tribunal, Solna Tingsrätt

Mats Svensson!

Högsta Förvaltningsdomstolen!

Jämställdhetsminister!

!Tjänstefel!

Mårten Schultz, T112-20!

Ers Majestät!

Rådman, Henrik Fieber!

Advokatsamfund, D-2019/2533!

Aktbilaga 60, T112-20!

Gisslantagning skördar!

Barnkonvention ej för Muslimer!

Umgänge, Mål T1275 – 20!

Jämställdhetsminister!

Förtal, 20000 – 30000 muslimer!

Vårdnad, Mål T 112 – 20!

Lagman, Gudrun Anteman!

Uppsala Universitet!

Adv. Mia Joleby!

Kakabaveh!

Stämpling, förtal, ärekränkning, hot om liv!

HD medverkar i Trosförföljelse!

Stämpling, Stefan Löfven!

Kronofogden!

Fintar!

Trosförföljelse!

Muslim + Sverige = Terrorist!

Får ej Promenera!

Iscensatt av Säpo?

Personligt ansvar!

HD, Ö5682-18!

Dags att flytta!

Anonym Källa!

Dear CIA!

TV-avgift, mål 523 – 18!

5000 – K 80 60 75 – 18 Polis förfalskar helt öppet!

Förvaltningsrätten 523-18!

Kidnappad!

Komplettering, Ö2294-18, Högsta domstolen!

Låter bilden tala!

Resning!

Föråldrad kropp!

Vinstpris ”Sverige!”

Rikspolischef, Anders Thornberg!

Uppmaning 15 kap. 9§!

Hatbrott, BrB 29 kap. 2§ 7 p.

Brist på bevis!

Lönnmord i cell!

Förvaltningsrätten!

Kriminella politiker & tjänstemän

Rättegångsförseelse!

Ståndpunkt!

Importerad Sekterisk Krig!

Exil!

Barnkonvention!

Svensk demokrati

Oppositionell!