• Nyheter

Oro för gisslantagna Kimiya och Kiyana!

Vuxna i rummet vet vad det betyder att vara bevakad av utländska agenter. Säpo vet om det, men det är först nu jag kan ”bevisa”.

Utan några som helst tvekan för världen, håller den svenska regimen mina barn gisslan för de facklitteraturer jag har författat- publicerat i Sverige, även översatt på persiska.

Varenda minister, alla riksdagsledamöter som har gjort gisslantagningen möjligt sedan 2016-09-14, är gentemot Sveriges nationella och internationella förpliktelser, ansvarig för mina barns säkerhet.

Kom ihåg mina barns primära medborgarskap är Iranskt.

 

Jag publicerar detta brev på torsdag 18 mars 2021.

PS: Till Märta Stenevi på arbetsdepartement samt Justitieutskottet.

 

Stockholm den 16 mars 2021

Seyed Isa Musavi

Oro för Kimiya och Kiyana!

Requesting Political Asylum

Den Judiska församlingen!

Oro för mina Barn!

Politisk Tribunal, Solna Tingsrätt

Mats Svensson!

Högsta Förvaltningsdomstolen!

Jämställdhetsminister!

!Tjänstefel!

Mårten Schultz, T112-20!

Ers Majestät!

Rådman, Henrik Fieber!

Advokatsamfund, D-2019/2533!

Aktbilaga 60, T112-20!

Gisslantagning skördar!

Barnkonvention ej för Muslimer!

Umgänge, Mål T1275 – 20!

Jämställdhetsminister!

Förtal, 20000 – 30000 muslimer!

Vårdnad, Mål T 112 – 20!

Lagman, Gudrun Anteman!

Uppsala Universitet!

Adv. Mia Joleby!

Kakabaveh!

Stämpling, förtal, ärekränkning, hot om liv!

HD medverkar i Trosförföljelse!

Stämpling, Stefan Löfven!

Kronofogden!

Fintar!

Trosförföljelse!

Muslim + Sverige = Terrorist!

Får ej Promenera!

Iscensatt av Säpo?

Personligt ansvar!

HD, Ö5682-18!

Dags att flytta!

Anonym Källa!

Dear CIA!

TV-avgift, mål 523 – 18!

5000 – K 80 60 75 – 18 Polis förfalskar helt öppet!

Förvaltningsrätten 523-18!

Kidnappad!

Komplettering, Ö2294-18, Högsta domstolen!

Låter bilden tala!

Resning!

Föråldrad kropp!

Vinstpris ”Sverige!”

Rikspolischef, Anders Thornberg!

Uppmaning 15 kap. 9§!

Hatbrott, BrB 29 kap. 2§ 7 p.

Brist på bevis!

Lönnmord i cell!

Förvaltningsrätten!

Kriminella politiker & tjänstemän

Rättegångsförseelse!

Ståndpunkt!

Importerad Sekterisk Krig!

Exil!

Barnkonvention!

Svensk demokrati

Oppositionell!