• Nyheter

Importerad Sekterisk Krig!

Någon bör stoppa rådman! Daniel Eriksson förrns han skadeskjuter Sverige mera, nu när hans dom är häftad på korset i Ankaras gator som bevis för förföljelse av författare i Sverige där författarens barn kidnappas av den svenska staten för författarens facklitteraturer samt mejl till medier jämte tingsrätten http://www.hurriyet.com.tr/ankara-sokaklarinda-isvec-protestosu-40612396 .

Nu har jag en till bevis att häfta på korset som intygar domarens Daniel Erikssons utpressning till tystnad av en författare/muslimsk medborgare i Sverige.

För rådman Daniel Eriksson:

  • Det är OK att låta advokaten Mia Joleby ljuga i rättssal, men det är brottslig att varna rättsväsendet om det sekteriskt krig folk som Mia Joleby och kvinnor falangen har upplevt i sina byar/grotta förrns de fick fristad av oss godhjärtade svenskar.

Om detta har jag skrivit ”Pella, ett varumärke?” för 15 år sedan. Nu i stället att vara oss svenskar tacksamma och leva i fred, fortsätter sådana individer haka på ursprungens förtryckare 5000km bort, alltså i Sverige!

I Sverige alla vi som har kommit hit från krig och elände ska hålla käften och jobba för den svenska välfärden i stället att skapa djupa sår även här i Sverige. September 2016, bara två dagar efter kidnappning av mina barn skrev jag till Löfven ”en 50 årig som jag tar till papper och penna men var rädd för det yngling som tar lastbilen och kör över folk”. Nu är det historia om hur det har gått ett par månader senare. Jag vet hur det kokar under ytan bland muslimer i Sverige tack vare det sekteriskt krig personer som advokaten Mia Joleby och kvinnor falangen har importerat till mitt Sverige.

  • Det är OK att tf. chefsrådman Anders E Larsson (alltså Daniel Erikssons chef!) ”förvränger friskt” i sin dom men det är brottslig att redovisa den i facklitteraturen, samt anmäla Larsson för det.

Samma chefsrådman skrev under hemligstämplad ”nedlagd förundersökning om MISSTANKAR om barnmisshandel” medan för 2 veckor tidigare hade han dömt mig utifrån min etniska bakgrund där alla muslimer för honom var kvinnor- och barnmisshandlare tack vare det importerade sekteriskt krig till Sverige.

  • Det är OK att bryta mot grundlagen, men det är brottslig att påminna undertecknad domare (Daniel Eriksson) att en av de 4 punkterna i grundlagen är just yttrandefrihet där mina facklitteraturer samt mail till medier kan/får inte vara grunden till att jag inte får träffa mina barn efter ett och ett halvt år av kidnappning. Varför straffa mina barn???!!!

JU, Sverige straffar barn för det importerat sekteriskt krig av de kvinnor som fortfarande inte respekteras av sina egna i Sverige.

Bör inte verkligen en rådman veta om 4 punkter i grundlagen?! Är man inte i diktaturens tjänst när man utpressar en författare till begravd penna genom kidnappning av författarens barn?!

  • Bevisligen är det OK att ljuga i rättssal, men det är brottslig enligt rådman Daniel Eriksson att påminna tingsrätten om ännu en till lögn i rättssal man inte bryr sig om i Södertörns Tingsrätt.

Bevis till advokatens Mia Jolebys senaste lögn i rättssal lägger jag ut på nätet för svenskar /muslimer att döma, då Södertörns Tingsrätt har inget intresse för bevisning. En muslim måste Lynchas.

Jag trodde flyktingar inte tog med sig annat än livet i behåll till Sverige. Ack, även jag kan ha fel :) Vissa av de flyktingarna har bevisligen tagit ”hatet” med sig också till mitt fredliga Sverige.

  • Att föra svammel trots alla bevis mot sig, men ändå vinna är OK, men det är brottslig att påstå kvinnors snack bör hållas i köket, ty i tingsrätten ska lag och ordning gälla lika för alla.

Hittills har advokat Mia Jolebys lögner i rättssal och motpartens bevisliga förtal efter alla utredningar till min fördel fått mer applåder trots alla odds mot sig.

Facklitteraturen ”Tvångskonvertering av muslimska barn i Sverige” är grundad på anmälan om grov kvinnofridskränkning, där jag systematiskt och utförlig baserad på myndighetsdokument avslöjar motpartens lögner en efter en, men ändå har det varit motparten som vann vårdnadstvisten!

Facklitteraturen ”Svensken är dum enligt Langroudi, iransk kvinna” en manual för utländska kvinnor som vill lura oss dumma svenskar, är grundad på rapporter från socialens olika enheter, men ändå var det motparten som vann ”ej umgänge!”.

Ja, tingsrättssalen en plats för lag och ordning har bekommit det moderna köket för de hatfulla kvinnorna mot muslimer och män! Där lag och ordning har lämnat plats för lögn och hat mot muslimer.

Alla i världen kan nu läsa de dom där advokaten Mia Joleby med sina lögner och baktala har fått mer applåder av dig rådman Daniel Eriksson och tf. chefsrådman Anders E Larsson. Alla i världen kan nu läsa din dom baserad på brott mot grundlagen, i brist på just saklighet i rättssalen tack vare importerat sekteriskt krig från Mellanöstern.

Ja, ”Cry my beloved country”, ty jag kommer att montera korset (svensk flagga), precis som den i Ankara, på en cykel och cykla hela Silke vägen ända ner till Kina.

Jag är en författaren, en konstnär som uttrycker mig i bild, material och ocensurerade ord. Jag välkomnar lynchning som är bruklig hos diktaturer men den moderna svenska diktaturen har valt att utsätta mina barn för tortyr, värre än de diktaturer Sverige rapporterar om i sina medier dagligen.

Detta mål börjar bli internationell och hatiska tjänsteman mot Islam och muslimer är en skam för mitt Sverige.

ALLT DETTA TACK VARE DET SEKTERISKA KRIG FLYKTINGAR IMPORTERAT TILL MIN FREDLIGA SVERIGE.

Seyed Isa Musavi

Nyheter

Requesting Political Asylum

Den Judiska församlingen!

Oro för mina Barn!

Politisk Tribunal, Solna Tingsrätt

Mats Svensson!

Högsta Förvaltningsdomstolen!

Jämställdhetsminister!

!Tjänstefel!

Mårten Schultz, T112-20!

Ers Majestät!

Rådman, Henrik Fieber!

Advokatsamfund, D-2019/2533!

Aktbilaga 60, T112-20!

Gisslantagning skördar!

Barnkonvention ej för Muslimer!

Umgänge, Mål T1275 – 20!

Jämställdhetsminister!

Förtal, 20000 – 30000 muslimer!

Vårdnad, Mål T 112 – 20!

Lagman, Gudrun Anteman!

Uppsala Universitet!

Adv. Mia Joleby!

Kakabaveh!

Stämpling, förtal, ärekränkning, hot om liv!

HD medverkar i Trosförföljelse!

Stämpling, Stefan Löfven!

Kronofogden!

Fintar!

Trosförföljelse!

Muslim + Sverige = Terrorist!

Får ej Promenera!

Iscensatt av Säpo?

Personligt ansvar!

HD, Ö5682-18!

Dags att flytta!

Anonym Källa!

Dear CIA!

TV-avgift, mål 523 – 18!

5000 – K 80 60 75 – 18 Polis förfalskar helt öppet!

Förvaltningsrätten 523-18!

Kidnappad!

Komplettering, Ö2294-18, Högsta domstolen!

Låter bilden tala!

Resning!

Föråldrad kropp!

Vinstpris ”Sverige!”

Rikspolischef, Anders Thornberg!

Uppmaning 15 kap. 9§!

Hatbrott, BrB 29 kap. 2§ 7 p.

Brist på bevis!

Lönnmord i cell!

Förvaltningsrätten!

Kriminella politiker & tjänstemän

Rättegångsförseelse!

Ståndpunkt!

Importerad Sekterisk Krig!

Exil!

Barnkonvention!

Svensk demokrati

Oppositionell!