• Nyheter

Exil!

Överklagar domen T11352-17.

En så kallad domare som inte vet om 4 punkter i grundlagen vet antingen inget om lagen eller är uppriktigt fientligt mot Islam och muslimer i Sverige.

En domare som i sin dom skriver ”Isa har i närtid publicerat två böcker (Facklitteraturer), skickat mail till tingsrätten, olika myndigheter, nyhetsredaktion …” och menar att dessa är lagbrott därmed inte i enlighet med barnens bästa, återspeglar det verkliga myndighetsklimatet mot Islam och muslimer i Sverige.

En domare som i sin dom uppmanar till tystnad ”Isa ska ta ett steg tillbaka …” är i inget annat än brott mot yttrandefrihet.

En domare ska inte verka som ett redskap i diktaturens ändamål. Det enda jag har sagt och skrivit är att implementera lagen lika för alla oavsett ras, religion, kön, etnisk bakgrund, kultur… som man gör i demokratiska länder.

Med hänsyn till beskrivningen ovan ska domen med omedelbar verkan annulleras så jag kan träffa mina barn i exil efter mer än 13 månaders kidnappning av mina barn. Jag har rätt att träffa mina barn under den tid jag väntar på en till politisk dom fientlig ställd mot Islam och muslimer i Sverige.

Jag har nu flytt undan förtryck och förföljelse i Sverige och som politiker i exil vill jag träffa mina barn. Glöm inte jag fortfarande är partiledare för ”Nationell Samling” registrerad 2013.

Jag kommer att be den demokratiska värdnationen Turkiet att samordna när rätten ska hållas.

Barnens mor, hennes advokat, myndigheterna som denna domare ”Daniel Ericsson” har bevisligen begått alla möjliga lagbrott enligt gällande rätt i Sverige och det är det vad jag kallar för Sveriges mening av muslimska barnens bästa i Sverige.

Jag är däremot frikänd från grov kvinnofridskränkning, misstänkt barnmisshandel men ändå kallad för brist på bevis! Det är det vad jag kallar för muslimer i Sverige är alltid skyldiga även om muslimen har bevisat motsatsen.

 

Turkiet den 18 oktober 2017

Isa Musavi

Nyheter

Requesting Political Asylum

Den Judiska församlingen!

Oro för mina Barn!

Politisk Tribunal, Solna Tingsrätt

Mats Svensson!

Högsta Förvaltningsdomstolen!

Jämställdhetsminister!

!Tjänstefel!

Mårten Schultz, T112-20!

Ers Majestät!

Rådman, Henrik Fieber!

Advokatsamfund, D-2019/2533!

Aktbilaga 60, T112-20!

Gisslantagning skördar!

Barnkonvention ej för Muslimer!

Umgänge, Mål T1275 – 20!

Jämställdhetsminister!

Förtal, 20000 – 30000 muslimer!

Vårdnad, Mål T 112 – 20!

Lagman, Gudrun Anteman!

Uppsala Universitet!

Adv. Mia Joleby!

Kakabaveh!

Stämpling, förtal, ärekränkning, hot om liv!

HD medverkar i Trosförföljelse!

Stämpling, Stefan Löfven!

Kronofogden!

Fintar!

Trosförföljelse!

Muslim + Sverige = Terrorist!

Får ej Promenera!

Iscensatt av Säpo?

Personligt ansvar!

HD, Ö5682-18!

Dags att flytta!

Anonym Källa!

Dear CIA!

TV-avgift, mål 523 – 18!

5000 – K 80 60 75 – 18 Polis förfalskar helt öppet!

Förvaltningsrätten 523-18!

Kidnappad!

Komplettering, Ö2294-18, Högsta domstolen!

Låter bilden tala!

Resning!

Föråldrad kropp!

Vinstpris ”Sverige!”

Rikspolischef, Anders Thornberg!

Uppmaning 15 kap. 9§!

Hatbrott, BrB 29 kap. 2§ 7 p.

Brist på bevis!

Lönnmord i cell!

Förvaltningsrätten!

Kriminella politiker & tjänstemän

Rättegångsförseelse!

Ståndpunkt!

Importerad Sekterisk Krig!

Exil!

Barnkonvention!

Svensk demokrati

Oppositionell!