• Nyheter

Mårten Schultz, T112-20!

Kärande

Seyed Isa Musavi

Svarande

Marjan E- Langrodi

Domare Henrik Fieber anmäldes för brott 6 mars 2020, samma domare utfärdade beslut om målet 20 mars 2020!!! Vänligen beakta mejl sänt till er, den 27 mars 2020, kl. 14:33.

Meningen ovan uppfyller alla krav för ”hat mot muslimer inom rättsväsenden”, en anledning ni ska ta ställning genom beslut om omprövning.

Vid tingsrätten nekades jag, vars barn onekligen hölls gisslan för skrivna facklitteraturer samt skrifter och bilder på Twitter, rätt till försvarsadvokat (domaren talade om målsägarbiträde). Jag kräver att Hovrätten förordnar så att Mårten Schults[1] får försvara det han undervisar, föreläser.

Dessa artiklar i Barnkonventionen (BK) lämnar inga utrymme för misstolkning:

Artikel               16.1                    (Myndigheternas obestridliga hat mot Islam)

Artikel               16.2                    (Förnekas än idag)

Artikel               2.1                       (Barnen straffas för skrivna facklitteraturer)

Artikel            2.2                     (Barnen misshandlades i svenskt förvar för pappas facklitteraturer)

Artikel               19.1                    (Barnen utsätts för psykiskt våld än idag)

Artikel               11.1                    (Förnekas än idag)

Artikel               9.1                       (Frihetsberövad sedan 14 september 2016 mot barnens vilja)

Artikel               9.3                       (Har på inga sätt, sett- talat med mina barn sedan 14 september 2016)

Artikel               9.4                       (Vet inget som helst om mina barn sedan 25 januari 2020)

Artikel               36                        (Förnekas än idag)

Artikel               37.a

Artikel               37.b

Artikel               37.c

Artikel               37.d                    !Oberoende! !Opartisk! !rätt till snabbt beslut!

Bevis om ovannämnda brott mot barn är bifogad i Aktbilaga.1, Stockholms tingsrätt.

Barnets mor har tillskansat sig vårdnaden, tack vare institutionaliserade hatet inom svensk rättsväsenden, som oförskämd nog förnekade två skyddslösa barn samt mig våra rättmätiga lagstadgade rättigheter enligt gällande rätt.

Hatet belastar jag referenter hos Svea Hovrätt.

Exempelvis; Vid mål Ö1575-20, referenten Johan Corell, vägrade ens svara på samtal?! Resultatet blev fyra hovrättsdomare som jag lämnar inte i fred ens i graven, ty föreskrifter i BK är tydliga och klara och det yttersta ansvaret bär domarna som beslutar.

Nu oroas jag om henrik fieber, anmäld brottsling, börjar bearbeta referenten medan jag är nekad till försvarsadvokat!

Kommer referenten svara på samtal? Kommer referenten ens bry sig om lagen jag åberopar? Kommer referenten vilja tillämpa lagen även för muslimsk författare som avslöjar domstolarnas hat mot Muslimer?

Kom ihåg att jag inte är en utbildad jurist. Utöver det nekas jag försvarsadvokat för mina ord i facklitteraturerna samt på mina Twitt som Staten vill få tyst på genom gisslantagning av mina barn sedan den 27 september 2017.

Kom ihåg att barnen inte ska bestraffas för pappas politiska ställning, uttryckta åsikter och tro etc. som tydligt och klart framgår av artikel 2.1 och 2.2 i Barnkonventionen. Därmed kravet om sammanträde! Det är ändå lagmannens ansvar att ta reda på detaljer, personligen och inte genom partisk referent.

Hur än ni vrider och vänder, beslut i målet T112-20 hos Stockholms Tingsrätt är fattad av en brottsling, anmäld för brott 14 dagar före beslutet. Därmed allt anledning att betvivla riktighet av beslutet vilket förpliktar er att göra om målet.

Brottslingens utlåtande i målet till Svea Hovrätt måste annulleras per automatik.

Stockholm den 22 april 2020

Seyed Isa Musavi

[1]) Mårten hatar det jag skriver och förmodligen mig också som person, men han får nu chansen att försvara lagen i svensk domstol, innan han i mina Twitt står som symbolen för det riktade hatjuridik mot muslimer, barnen lär sig i högre läroanstalt i Sverige.

T112-20!

Requesting Political Asylum

Den Judiska församlingen!

Oro för mina Barn!

Politisk Tribunal, Solna Tingsrätt

Mats Svensson!

Högsta Förvaltningsdomstolen!

Jämställdhetsminister!

!Tjänstefel!

Mårten Schultz, T112-20!

Ers Majestät!

Rådman, Henrik Fieber!

Advokatsamfund, D-2019/2533!

Aktbilaga 60, T112-20!

Gisslantagning skördar!

Barnkonvention ej för Muslimer!

Umgänge, Mål T1275 – 20!

Jämställdhetsminister!

Förtal, 20000 – 30000 muslimer!

Vårdnad, Mål T 112 – 20!

Lagman, Gudrun Anteman!

Uppsala Universitet!

Adv. Mia Joleby!

Kakabaveh!

Stämpling, förtal, ärekränkning, hot om liv!

HD medverkar i Trosförföljelse!

Stämpling, Stefan Löfven!

Kronofogden!

Fintar!

Trosförföljelse!

Muslim + Sverige = Terrorist!

Får ej Promenera!

Iscensatt av Säpo?

Personligt ansvar!

HD, Ö5682-18!

Dags att flytta!

Anonym Källa!

Dear CIA!

TV-avgift, mål 523 – 18!

5000 – K 80 60 75 – 18 Polis förfalskar helt öppet!

Förvaltningsrätten 523-18!

Kidnappad!

Komplettering, Ö2294-18, Högsta domstolen!

Låter bilden tala!

Resning!

Föråldrad kropp!

Vinstpris ”Sverige!”

Rikspolischef, Anders Thornberg!

Uppmaning 15 kap. 9§!

Hatbrott, BrB 29 kap. 2§ 7 p.

Brist på bevis!

Lönnmord i cell!

Förvaltningsrätten!

Kriminella politiker & tjänstemän

Rättegångsförseelse!

Ståndpunkt!

Importerad Sekterisk Krig!

Exil!

Barnkonvention!

Svensk demokrati

Oppositionell!

Warning: Undefined variable $footer_widget_setting in /customers/9/e/4/kimyana.se/httpd.www/wp-content/themes/enfold451/footer.php on line 203