• Nyheter

Ny barngisslantagare, domare Patrik Alm!

Ansökan om stämning

Ansökan handlar om världens enda barn, politiska fångar i Sverige, barn som genom domslut straffas för faderns publicerade facklitteraturer i Sverige (Bilaga.1). Publikation av facklitteraturerna är det enda brott domaren namngett som domskäl. Resten är övergrepp mot två barn- mina rättigheter som författare- förälder av de statlig styrda domstolar i Stockholm.

Förföljelse av en författares barn, en politisk dissident, är ett avskyvärt brott hos andra länder i världen, dock bevisligen inte i Sverige!

Sedan 2016-09-14 vet jag ”inget alls” om mina barn, därför upprättar jag ansökan om stämning mot den svenska staten som genom domstolar håller mina barn fängslad mot min och mina barns uttryckta vilja (underlag finns).

Förutom de svenska grundlagarna om Tryckfrihetsförordningen och Yttrandefrihetsgrundlagen, åberopar jag på artikel 2.1 – 2.2 i barnkonventionen. Inget tal om mänskliga rättigheter!

Barnkonvention:

Artikel 2.1       Konventionsstaterna skal tillförsäkra varje barn utan åtskillnad av något slag, oavsett barnets eller dess föräldrars ras, hudfärg, kön, språk, religion, politiska eller annan åskådning, nationella, etniska eller sociala ursprung, egendom, handikapp, börd eller ställning i övrigt.

Artikel 2.2       Konventionsstaterna skall säkerställa att barnet skyddas mot alla former av diskriminering eller bestraffning på grund av föräldrarsställning, verksamhet, uttryckta åsikter eller tro.

Mina politisk fängslade barn;

  • Kimiya Musavi
  • Kiyana Musavi

För att försäkra rätten att det inte handlar om vårdnadstvist skickar jag med bilagor 2 – 5 där det tydligt och klart framgår att barnen var kidnappad från dag ett utan stöd i lagen än de facklitteraturer samt brev jag skrev till medier som det framgår av domslutet (bilaga.1).

Det finns ett femtio tal underlag från olika myndigheter och skolan som försäkrar påståenden ovan, och inte minst att barnen är frihetsberövad mot deras vilja.

Mina facklitteraturer har inget med familjen att göra. Allt annat påstående vore osanna utsagor, falsk intygande. Facklitteraturerna enbart avslöjar det institutionaliserade hatet mot Muslimer inom !rätts!väsenden, vilket jag hoppas Solna Tingsrätt tar avstånd från och behandlar målet utifrån lagen oavsett … författarens politiska ståndpunkt … etc. och slutar straffa två skyddslösa barn för faderns facklitteraturer;

  • Tvångskonvertering av Muslimska barn i Sverige

Den avslöjar Sveriges projekt om ”tvångskonvertering” av ALLA Muslimska barn.

  • Svensken är dum enligt Langroudi, iransk kvinna

I linje med ”tvångskonvertering” som med underlag från social, polis, åklagarmyndighet, Stockholms domstolar bevisar hypotesen i första facklitteraturen vara sant.

Bevisligen är facklitteraturerna ett brott enligt partiska domstolar i Stockholm som jag hoppas Solna Tingsrätt med hänvisning till grundlagen tar avstånd ifrån samt med stöd av artikel 2.1 – 2.2 i Barnkonventionen befriar mina barn från Statlig gisslantagning. Det finns även andra artiklar i Barnkonventionen som stödjer befrielse av författarens barn i Sverige.

I enlighet med lagen åberopar jag rätten till målsägarbiträde.

Stockholm den 4 januari 2021

Seyed Isa Musavi

Politisk Tribunal, T261-21

Requesting Political Asylum

Den Judiska församlingen!

Oro för mina Barn!

Politisk Tribunal, Solna Tingsrätt

Mats Svensson!

Högsta Förvaltningsdomstolen!

Jämställdhetsminister!

!Tjänstefel!

Mårten Schultz, T112-20!

Ers Majestät!

Rådman, Henrik Fieber!

Advokatsamfund, D-2019/2533!

Aktbilaga 60, T112-20!

Gisslantagning skördar!

Barnkonvention ej för Muslimer!

Umgänge, Mål T1275 – 20!

Jämställdhetsminister!

Förtal, 20000 – 30000 muslimer!

Vårdnad, Mål T 112 – 20!

Lagman, Gudrun Anteman!

Uppsala Universitet!

Adv. Mia Joleby!

Kakabaveh!

Stämpling, förtal, ärekränkning, hot om liv!

HD medverkar i Trosförföljelse!

Stämpling, Stefan Löfven!

Kronofogden!

Fintar!

Trosförföljelse!

Muslim + Sverige = Terrorist!

Får ej Promenera!

Iscensatt av Säpo?

Personligt ansvar!

HD, Ö5682-18!

Dags att flytta!

Anonym Källa!

Dear CIA!

TV-avgift, mål 523 – 18!

5000 – K 80 60 75 – 18 Polis förfalskar helt öppet!

Förvaltningsrätten 523-18!

Kidnappad!

Komplettering, Ö2294-18, Högsta domstolen!

Låter bilden tala!

Resning!

Föråldrad kropp!

Vinstpris ”Sverige!”

Rikspolischef, Anders Thornberg!

Uppmaning 15 kap. 9§!

Hatbrott, BrB 29 kap. 2§ 7 p.

Brist på bevis!

Lönnmord i cell!

Förvaltningsrätten!

Kriminella politiker & tjänstemän

Rättegångsförseelse!

Ståndpunkt!

Importerad Sekterisk Krig!

Exil!

Barnkonvention!

Svensk demokrati

Oppositionell!

Warning: Undefined variable $footer_widget_setting in /customers/9/e/4/kimyana.se/httpd.www/wp-content/themes/enfold451/footer.php on line 203