• Nyheter

Ståndpunkt!

En muslim är aldrig oskyldig” även om alla polisiära undersökningar pekar åt det hållet.

Frågan är ställd till myndighetens överordnad om Ni som ansvarig för myndigheten håller med om detta citat. Uteblivet svar efter en månad tas per automatik som medhåll för detta citat.

Bakgrund/bevis till detta citat hittas hos vice överåklagare Mikael Björk och kammaråklagare Stina Sjöqvist ÅM 2017/4805, Hawjin Shamer AM – 86180 – 17, samt advokaten Maria Joleby upprepande gånger under huvudförhandling T11352 – 17, 2017-12-13. Dessa myndighetspersoner/advokat trots alla bevis till min fördel insisterar att kalla det för ”bevisproblem” eller ”brist på bevis”.

I civilisationer som Nord Korea kallas bevisproblem för: förtal/ärekränkning/falskangivelse etc. därmed argument om hets mot folkgrupp kommer att hålla som sant. Även argument om kidnappning av mina barn kommer att hålla tack vare detta citat, barn som är förhindrad att röra sig fritt i Sverige trots deras uttryckta vilja att träffa pappa enligt advokaten, kuratorerna samt objektiv observation.

Nyheter

Requesting Political Asylum

Den Judiska församlingen!

Oro för mina Barn!

Politisk Tribunal, Solna Tingsrätt

Mats Svensson!

Högsta Förvaltningsdomstolen!

Jämställdhetsminister!

!Tjänstefel!

Mårten Schultz, T112-20!

Ers Majestät!

Rådman, Henrik Fieber!

Advokatsamfund, D-2019/2533!

Aktbilaga 60, T112-20!

Gisslantagning skördar!

Barnkonvention ej för Muslimer!

Umgänge, Mål T1275 – 20!

Jämställdhetsminister!

Förtal, 20000 – 30000 muslimer!

Vårdnad, Mål T 112 – 20!

Lagman, Gudrun Anteman!

Uppsala Universitet!

Adv. Mia Joleby!

Kakabaveh!

Stämpling, förtal, ärekränkning, hot om liv!

HD medverkar i Trosförföljelse!

Stämpling, Stefan Löfven!

Kronofogden!

Fintar!

Trosförföljelse!

Muslim + Sverige = Terrorist!

Får ej Promenera!

Iscensatt av Säpo?

Personligt ansvar!

HD, Ö5682-18!

Dags att flytta!

Anonym Källa!

Dear CIA!

TV-avgift, mål 523 – 18!

5000 – K 80 60 75 – 18 Polis förfalskar helt öppet!

Förvaltningsrätten 523-18!

Kidnappad!

Komplettering, Ö2294-18, Högsta domstolen!

Låter bilden tala!

Resning!

Föråldrad kropp!

Vinstpris ”Sverige!”

Rikspolischef, Anders Thornberg!

Uppmaning 15 kap. 9§!

Hatbrott, BrB 29 kap. 2§ 7 p.

Brist på bevis!

Lönnmord i cell!

Förvaltningsrätten!

Kriminella politiker & tjänstemän

Rättegångsförseelse!

Ståndpunkt!

Importerad Sekterisk Krig!

Exil!

Barnkonvention!

Svensk demokrati

Oppositionell!