• Nyheter

Lönnmord!

”Brist på bevis”

Lögn saknar bevis

Erkänd under ED min version var sant från dag ETT

Vice överåklagare Mikael Björk

Kammaråklagare Stina Sjöqvist

Kammaråklagare Hawjin Shamer

Advokat Maria Joleby

Anmäler er för hets mot folkgrupp för citat ovan

Sedan tar jag anmälan om ->

-> KIDNAPPNING/MÖRKA/HETS MOT FOLKGRUPP/KORRUPTION från början:

Enskede Socialen politiker/tjänstemän

Polisen Globen/Västberga/kansli

Stockholms politiker/tjänstemän

Statens politiker/tjänstemän.

Mediers ansvarig utgivare för censur

Organisationer

ALDRIG frågat om ministerstyre

ALLTID krävt ”lika inför lagen”

www.kimyana.se

För att sedan ta fråga om förtal/ärekränkning/stämpling/falsk angivelse/falsk tillgivelse etc.

Barn i Sverige FÅR EJ KIDNAPPAS för dess medfödda religion

Aldrig rökt i mitt liv

Är nykterist

Går raka vägen hem

Inga skumma vänner

Lever för att anmäla politiker/poliser/tjänstemän i Sverige för kidnappning/korruption

Är ej självmordsbenägen att hänga mig i en cell eller dylik

Inte heller någon gäng vill mörda mig, frånsett den politikers/poliser/tjänstemans gäng, som vill mörda mig för mina avslöjande om hatbrott bland den svenska myndigheter riktad mot muslimer- medborgare i Sverige samt korruption…

I Sverige; politiker, tjänstemän, journalister m.m. blockerar information om statligt övergrepp som går att bevisa, ändå insisterar man att kalla landet för en demokrati.

Detta är Korruption, högförräderi…

Inser ni behovet av elimination i en cell och kalla den för ?självmord? där kriminalvården mörkar med en vanlig stämpel ”Hemlig”.

Nyheter

Requesting Political Asylum

Den Judiska församlingen!

Oro för mina Barn!

Politisk Tribunal, Solna Tingsrätt

Mats Svensson!

Högsta Förvaltningsdomstolen!

Jämställdhetsminister!

!Tjänstefel!

Mårten Schultz, T112-20!

Ers Majestät!

Rådman, Henrik Fieber!

Advokatsamfund, D-2019/2533!

Aktbilaga 60, T112-20!

Gisslantagning skördar!

Barnkonvention ej för Muslimer!

Umgänge, Mål T1275 – 20!

Jämställdhetsminister!

Förtal, 20000 – 30000 muslimer!

Vårdnad, Mål T 112 – 20!

Lagman, Gudrun Anteman!

Uppsala Universitet!

Adv. Mia Joleby!

Kakabaveh!

Stämpling, förtal, ärekränkning, hot om liv!

HD medverkar i Trosförföljelse!

Stämpling, Stefan Löfven!

Kronofogden!

Fintar!

Trosförföljelse!

Muslim + Sverige = Terrorist!

Får ej Promenera!

Iscensatt av Säpo?

Personligt ansvar!

HD, Ö5682-18!

Dags att flytta!

Anonym Källa!

Dear CIA!

TV-avgift, mål 523 – 18!

5000 – K 80 60 75 – 18 Polis förfalskar helt öppet!

Förvaltningsrätten 523-18!

Kidnappad!

Komplettering, Ö2294-18, Högsta domstolen!

Låter bilden tala!

Resning!

Föråldrad kropp!

Vinstpris ”Sverige!”

Rikspolischef, Anders Thornberg!

Uppmaning 15 kap. 9§!

Hatbrott, BrB 29 kap. 2§ 7 p.

Brist på bevis!

Lönnmord i cell!

Förvaltningsrätten!

Kriminella politiker & tjänstemän

Rättegångsförseelse!

Ståndpunkt!

Importerad Sekterisk Krig!

Exil!

Barnkonvention!

Svensk demokrati

Oppositionell!