• Nyheter

Förvaltningsrätten

Mål: 11 674 – 17

Försäkringskassan ska inte assistera kidnappning av muslimska barn samt propagera för hat mot folkgrupp. Försäkringskassans regler ska inte heller mörklägga kidnappning och hatbrott polisen i Stockholm samt socialen i Enskede har gjort sig skyldig till.

Dom sedan 2012 om gemensam vårdnad T 12172 – 11 har inte respekterats, Bilaga.1. Det ironiska var det att jag fyra månader före uppståndelsen (2016-05-18) hade varskott myndigheterna genom en polisanmälan 5000 – K 582503 – 16 att kidnapparen spred falska rykte om mig hos myndigheterna!

Barnen trots gemensam vårdnad har varit kidnappade sedan 2016-09-14 men tack vare förfalskade intyg från Polisen och Socialen i Enskede samt jävig domare, fått förövaren (barnens mor) förskansa sig vårdnaden som trädde i kraft augusti 2017.

Det viktiga för ordföranden är att hålla sig till de faktum som har kommit fram sedan 2016-09-14.

 • Först anmäldes jag för grov kvinnofridskränkning vilket lades ned 2010.11 mål nr. AM – 93078 – 16. Senare har genom dokument, motpartens eget vittne samt motparten själv under ED erkänt det jag hade påstått från början var sakenligt.
  1. 2017-04-27 mål nr. T 12484 – 16 har domaren med stöd av skatteverkets årsinkomst redovisning kartlagt en punk av grundbultarna till anmälan som lögn i sitt domskäl.
  2. 2017-04-27 samma mål, avslöjades en till punkt som lögn genom hennes eget vittne som vittnade under ED om att hon satte barnvakt för mina barn medan jag var på jobbet då förövaren var ute på kvällar, något hon påstådd inte fick göra tack vare min muslimska svartsjuka…! Ljudfil i VERA.
  3. 2017-12-13 mål nr. T 11353 – 17, avslöjades en till punkt som lögn genom hennes eget vittnesmål under ED, då hon hade fått jobba på två platser, något förövaren hade påstått inte fick göra för min svartsjuka hedersrelaterat muslimskt…!
  4. 2017-12-13 mål nr. T 11353 – 17, avslöjades en till punkt som lögn genom hennes eget vittnesmål under ED, att jag aldrig besökte hennes arbetsplats, något förövaren hade påstått jag var alltid på hennes arbetsplats tack vare min svartsjuka hedersrelaterat muslimskt…!

Då jag redan hade anmält två poliser samt deras befäl för olika brott mot mig och mina barn, tog polisen tag i mina värnlösa barn. Därmed kunde Poliserna med hjälp av hemligstämplad ärende 5000 –K 1226390 – 16 förfalska de bevis som behövdes för att kunna behålla mina barn i sitt våld. Kidnappningen pågår.

Mina barn fick inte gå i skola i tre månader samt förfalskades intyg för att få byta barnens skola trots dom om gemensam vårdnad sedan 2012.

 • Hemligstämplad FÖRUNDERSÖKNING om MISSTANKAR om barnmisshandel lades ner 2017.06.21 mål nr. B 4989 – 17.
 • Socialen har i sin rapport så tidigt som 2016.10.20 erkänt ”Förövaren berättar att polisen sagt att det är svårt med bevisning” bilaga.2

Därför har jag märkt detta datum som den dag mina barn offentligt blev kidnappad av myndigheterna grundad på min etniska bakgrund, barnens medfödda religion med stöd av hat mot muslimer som är väl utbredd hos polismyndigheten i Stockholm samt Socialtjänsten i Enskede.

 • Mina barn var inte placerad i skyddad boende. Mamma hade valt att ta barnen med”, Bilaga.3!? Helt likgiltig för dom om gemensam vårdnad!?
 • Barnutredarnas förfalskning av rapport ligger på nätet till allmän beskådning https://kimyana.se/sv/tingsratten-vagrar-ta-emot/ ett till bevis att mina barn är kidnappade.
 • Läraren intygade sin sista observation som ”på onsdagen (2016-09-14) hämtade mamma X. X ville inte gå hem utan satt på golvet och grät” ett till bevis att barnen tvingades att följa mamma trots deras vägran och inte minst viljan att stanna hos mig. Bilaga.4

Ljudinspelning som bevisar Y’s ord och vilja: ”Jag vill sova hos pappa i kväll” ännu ett till bevis att barnen tvingades att följa mamma trots deras vägran och inte minst viljan att stanna hos mig.

 • Misshandel av barn i svenskt förvar ÅM 2017/4805, något alla vill tunna ner.

Mina barn har hos polisens utbildade experter, erkänt vara misshandlade till 2016-10-15. Den sista dagen jag såg mina barn, grundad på alla utredningar, var 2016-09-14. Sedan dess är mina barn spårlös försvunnen.

Bevis till kidnappning av barn, hatbrott samt mörkning av brott är samlad i två facklitteraturer med detta mål som referens för att bevisa hypotesen är ett faktum. Böckerna samt andra dokument finns på nätet www.kimyana.se fri nedladdning. Jag åberopar dessa facklitteraturer som bevis.

Dessa brott är anmälda men mörklagda, därmed ligger alla anmälningar mot talman ända ner på nätet samt registerförts i böckerna, i enlighet med grundlagen, för allmänhetens beskådning.

Summering

Försäkringskassan har med sin omotiverade begäran om barnunderhåll belönat kidnapparna hittills. Genom att betala kidnapparna barnunderhåll har försäkringskassan medverkat i:

 • Kidnappning av mina barn för dess medfödda religion.
 • Brott mot skollagen.
 • Brott mot dom om gemensam vårdnad.
 • Beakta bilaga.5 som jag hade sammanställt för Jäv i domstol HUF, T 11352 – 17.
 • Mörkning av organiserad kidnappning av muslimska barn.
 • Hets mot folkgrupp.
 • Brott enligt brottsbalk 15:9 underlåtenhet att avvärja rättsfel (även du som läser detta nu!) samt genom 20:1, 23:6, SoL 14:1 vilket har varit medvetet brottslig aktivitet av poliser i Stockholm och socialtjänstemän i Enskede, mot medborgare med annat ursprung än den svenska.

Tjänstemansansvarsfrihet i all ära, men det dessa tjänstemän har gjort är rent brottslig som inte ska mörkas genom mera övergrepp/brott vare sig mot mig eller mina barn.

Försäkringskassans regler ska inte främja dess mindre belöna kidnapparna, inte heller andra myndigheter.

Stockholm den 25 januari 2018

Seyed Isa Musavi

Bilagor: 1 – 5

Nyheter

Requesting Political Asylum

Den Judiska församlingen!

Oro för mina Barn!

Politisk Tribunal, Solna Tingsrätt

Mats Svensson!

Högsta Förvaltningsdomstolen!

Jämställdhetsminister!

!Tjänstefel!

Mårten Schultz, T112-20!

Ers Majestät!

Rådman, Henrik Fieber!

Advokatsamfund, D-2019/2533!

Aktbilaga 60, T112-20!

Gisslantagning skördar!

Barnkonvention ej för Muslimer!

Umgänge, Mål T1275 – 20!

Jämställdhetsminister!

Förtal, 20000 – 30000 muslimer!

Vårdnad, Mål T 112 – 20!

Lagman, Gudrun Anteman!

Uppsala Universitet!

Adv. Mia Joleby!

Kakabaveh!

Stämpling, förtal, ärekränkning, hot om liv!

HD medverkar i Trosförföljelse!

Stämpling, Stefan Löfven!

Kronofogden!

Fintar!

Trosförföljelse!

Muslim + Sverige = Terrorist!

Får ej Promenera!

Iscensatt av Säpo?

Personligt ansvar!

HD, Ö5682-18!

Dags att flytta!

Anonym Källa!

Dear CIA!

TV-avgift, mål 523 – 18!

5000 – K 80 60 75 – 18 Polis förfalskar helt öppet!

Förvaltningsrätten 523-18!

Kidnappad!

Komplettering, Ö2294-18, Högsta domstolen!

Låter bilden tala!

Resning!

Föråldrad kropp!

Vinstpris ”Sverige!”

Rikspolischef, Anders Thornberg!

Uppmaning 15 kap. 9§!

Hatbrott, BrB 29 kap. 2§ 7 p.

Brist på bevis!

Lönnmord i cell!

Förvaltningsrätten!

Kriminella politiker & tjänstemän

Rättegångsförseelse!

Ståndpunkt!

Importerad Sekterisk Krig!

Exil!

Barnkonvention!

Svensk demokrati

Oppositionell!