• Nyheter

Mats Svensson, överåklagare för resningsärenden!

Barn som ”Politiska Fångar” i Sverige.

 

Förutom underlag bifogad 1 – 5, finns det ytterligare underlag om;

1) Falsk intyg från socialtjänsten till tingsrätt. Till allmän beskådning https://kimyana.se/tingsratten-vagrar-ta-emot/ då Södertörns Tingsrätt vägrade ta till sig beviset.

2) Domare Anders E Larsson, Södertörns Tingsrätt, falsk uttalande i domslut.

3) Erkännande under ED (ljudfil 2017.12.13), att allt var lögn.

4) Advokat Maria Joleby lämnade falsk intyg till mitt ombud.

5) Advokat Maria Joleby ljög i rättssal.

6) Brott mot barnkonvention.

7) Brott mot grundlagen.

8) Brott mot brottsbalken.

9) Brott mot mänskliga rättigheter.
 

Yrkar rätt till målsägarbiträde.
 
 

Stockholm den 11 november 2020

Seyed Isa Musavi

Mats Svensson!

Requesting Political Asylum

Den Judiska församlingen!

Oro för mina Barn!

Politisk Tribunal, Solna Tingsrätt

Mats Svensson!

Högsta Förvaltningsdomstolen!

Jämställdhetsminister!

!Tjänstefel!

Mårten Schultz, T112-20!

Ers Majestät!

Rådman, Henrik Fieber!

Advokatsamfund, D-2019/2533!

Aktbilaga 60, T112-20!

Gisslantagning skördar!

Barnkonvention ej för Muslimer!

Umgänge, Mål T1275 – 20!

Jämställdhetsminister!

Förtal, 20000 – 30000 muslimer!

Vårdnad, Mål T 112 – 20!

Lagman, Gudrun Anteman!

Uppsala Universitet!

Adv. Mia Joleby!

Kakabaveh!

Stämpling, förtal, ärekränkning, hot om liv!

HD medverkar i Trosförföljelse!

Stämpling, Stefan Löfven!

Kronofogden!

Fintar!

Trosförföljelse!

Muslim + Sverige = Terrorist!

Får ej Promenera!

Iscensatt av Säpo?

Personligt ansvar!

HD, Ö5682-18!

Dags att flytta!

Anonym Källa!

Dear CIA!

TV-avgift, mål 523 – 18!

5000 – K 80 60 75 – 18 Polis förfalskar helt öppet!

Förvaltningsrätten 523-18!

Kidnappad!

Komplettering, Ö2294-18, Högsta domstolen!

Låter bilden tala!

Resning!

Föråldrad kropp!

Vinstpris ”Sverige!”

Rikspolischef, Anders Thornberg!

Uppmaning 15 kap. 9§!

Hatbrott, BrB 29 kap. 2§ 7 p.

Brist på bevis!

Lönnmord i cell!

Förvaltningsrätten!

Kriminella politiker & tjänstemän

Rättegångsförseelse!

Ståndpunkt!

Importerad Sekterisk Krig!

Exil!

Barnkonvention!

Svensk demokrati

Oppositionell!

Warning: Undefined variable $footer_widget_setting in /customers/9/e/4/kimyana.se/httpd.www/wp-content/themes/enfold451/footer.php on line 203