• Nyheter

Rättegångsförseelse!

T 11352 – 17!

Anmälare, protokollförare, domare, bödel en och samma person två dagar före HUF! Du Daniel är en guldgruva för varje diktator.

Maria Jolebys lögner i rättssal är BROTT!

Maria Jolebys förvrängning och vilseledning i rättssal är BROTT!

Rådman Anders E Larsson förvrängning i domskäl av framkomna bevis/fakta är BROTT!

Facklitteraturen ”Tvångskonvertering av muslimska barn” med ISBN nr. 978-91-984136-0-1 är bevis för det ovannämnda för de som inte jobbar för diktator. Översättning på turkiska är beställd. Sakta men säker kommer det att översättas till andra språk också.

Att jag inte får träffa mina barn för mina böcker och mejl till medier enligt din dom är BROTT MOT GRUNDLAGEN i Sverige om du inte visste om det!

… och nu detta, ett nytt försök att begrava avslöjandet av svensk diktator mot Islam och muslimska medborgare i Sverige.

I mitt fjärde bok skyr jag inga ord att beskriva din roll i öppet kidnappning av mina barn. Du vill byta mina barn med min penna, men jag litar inte på att du kommer att hålla din del av förhandlingen, därmed ditt ansikte med hakkors kommer att pryda bokomslaget ”Resan till mina barn”. Så, fortsätt satsa på fel häst som spelmissbrukare brukar göra. För min del har ni tagit bort de spärr som håll mig på plats. Jag bara synar och höjer insatsen ty svaranden har i ett och ett halvt år enbart ljugit och domaren har brutit mot gällande rätt.

Imorgon lämnar jag bevis över det lögn Mia Joleby fick applåder av dig i rättssal, och på onsdag förklarar jag hur Mia Joleby förvrängde beviset lämnat till tingsrätten. Hon var inte ens originell mot det hon framfört som bevis. Att inte tillåta mig spela in MUF var också ett till BROTT du som domaren har begått.

Se detta som överklagande för beslut om böter.

Isa Musavi

Nyheter

Requesting Political Asylum

Den Judiska församlingen!

Oro för mina Barn!

Politisk Tribunal, Solna Tingsrätt

Mats Svensson!

Högsta Förvaltningsdomstolen!

Jämställdhetsminister!

!Tjänstefel!

Mårten Schultz, T112-20!

Ers Majestät!

Rådman, Henrik Fieber!

Advokatsamfund, D-2019/2533!

Aktbilaga 60, T112-20!

Gisslantagning skördar!

Barnkonvention ej för Muslimer!

Umgänge, Mål T1275 – 20!

Jämställdhetsminister!

Förtal, 20000 – 30000 muslimer!

Vårdnad, Mål T 112 – 20!

Lagman, Gudrun Anteman!

Uppsala Universitet!

Adv. Mia Joleby!

Kakabaveh!

Stämpling, förtal, ärekränkning, hot om liv!

HD medverkar i Trosförföljelse!

Stämpling, Stefan Löfven!

Kronofogden!

Fintar!

Trosförföljelse!

Muslim + Sverige = Terrorist!

Får ej Promenera!

Iscensatt av Säpo?

Personligt ansvar!

HD, Ö5682-18!

Dags att flytta!

Anonym Källa!

Dear CIA!

TV-avgift, mål 523 – 18!

5000 – K 80 60 75 – 18 Polis förfalskar helt öppet!

Förvaltningsrätten 523-18!

Kidnappad!

Komplettering, Ö2294-18, Högsta domstolen!

Låter bilden tala!

Resning!

Föråldrad kropp!

Vinstpris ”Sverige!”

Rikspolischef, Anders Thornberg!

Uppmaning 15 kap. 9§!

Hatbrott, BrB 29 kap. 2§ 7 p.

Brist på bevis!

Lönnmord i cell!

Förvaltningsrätten!

Kriminella politiker & tjänstemän

Rättegångsförseelse!

Ståndpunkt!

Importerad Sekterisk Krig!

Exil!

Barnkonvention!

Svensk demokrati

Oppositionell!